Viimeisimmät uutiset

Isännöintiverkko USCO-hankkeen digiaamiaisella

USCO-hanke on herättänyt laaja kiinnostusta ja paljon kysymyksiä. Kysymyksiin saatiin vastauksia Laurean, Tampereen yliopiston ja Tekesin järjestämällä digiaamiaisella 7.3. USCOlaiset jakoivat ensimmäisen vuoden kokemuksiaan paikalle saapuneelle runsaalle 150 digiasioista kiinnostuneelle aamiaisvieraalle.

Digiaamiaisella syvennyttiin digitalisaation johtamiseen, yhteiskehittämiseen digitaalisissa palveluissa ja digitaalisen työn käytänteisiin. Kehitysjohtaja Jussi-Pekka Erkkola Keskolta oli mukana puhumassa digikyvykkyyksistä ja Isännöintiverkon kehityspäällikkö Shabila Saastamoinen sekä Kevan asiakkuustoiminnan kehittämispäällikkö Tero Manninen kertoivat, miten yhteiskehittämistä voidaan hyödyntää digitaalisten palveluiden yhteydessä. Digiaamiaisen viimeisessä puheenvuorossa tieteellinen johtaja Kirsi Heikkilä-Tammi, projektipäällikkö Jussi Okkonen ja tutkija Laura Bordi käsittelivät digitaalisen työympäristön vaikutuksia stressiin sekä digitaalisuuden vaikutuksia asiakastyöhön ja sen laatuun.

Ihmiseltä ihmiselle digistä huolimatta

Vaikka maailma muuttuu kovaa vauhtia ja digitalisaatio on päivän sana, palveluja tuottaa edelleen ihminen ihmiselle. Ihminen on aina keskiössä.  Hankkeen painopistealueina on tarkastella digitalisaation vaikutuksia asiakkuuteen, organisaatioon ja ihmisten työssä jaksamiseen. Yhteiskehittämisessä otetaan palveluja käyttävät asiakkaatkin mukaan palvelujen kehittämiseen.

Kokemuksia yhteiskehittämisestä

Isännöintiverkon USCO hankkeesta vastaava kehityspäällikkö Shabila Saastamoinen jakoi yhteiskehittämiskokemuksia sisäisen tiedottamisen kanavan Intran osalta. Henkilökunta sai itse määritellä Intran rakenteen ja sisällön yhteiskehittämiseen suunniteltua Viima-työkalua hyödyntämällä.  Työkalu soveltui hyvin juuri tämän tyyppiseen kehittämiseen. Se oli graafiselta asultaan selkeä ja sisältöä oli työkalun avulla helppo hahmottaa, siirtää, täydentää tai peukuttaa muiden tekemiä hyviä ideoita.

Asiakkaat mukaan liiketoimintaa kehittämään

Yhteiskehittäminen käynnistettiin Isännöintiverkossa jo viime vuoden puolella, kun Laurean opiskelijat ohjasivat kesän kynnyksellä hallituslaisisille Tulevaisuuden Isännöinti -Työpajan.  Työpajassa asiakkaat saivat esittää omat toiveensa tulevaisuuden isännöintiin.  Työpajasta saadut kokemukset olivat molemmin puolin erittäin positiivisia. Risut ja ruusut nykyisestä toiminnasta ja suunnitelmista vahvistivat valittuja kehityskohteita ja loivat suuntaa tulevaan.

Infoergo – Tuottavuutta, laadukasta asiakaskokemusta ja työhyvinvointia informaatioergonomialla

Tutkimustulosten perusteella digitaalisessa ympäristössä työskentelylle ominaiset keskeytykset, vaihdokset ja monitehtäväisyys nostavat merkittävästi stressitasoa. Myös asiakkaiden odotukset kasvavat sitä mukaa kun digitaalisia kommunikointikanavia tulee lisää. Organisaatioilta odotetaan jatkuvaa tavoitettavuutta ja sähköpostiin vastaamista lähes yhtä nopeasti kuin puhelimeen.
Digitalisaation lisääntymisen myötä yritysten tulee kiinnittää huomioita informaatioergonomiaan ja sopia työn tekemisen käytänteistä ja viestinnän pelisäännöistä siten, että ne tukevat työhyvinvointia ja asiakastyötä mahdollisimman hyvin.

Digiaamiaisen esityksiin sekä videotallenteeseen voi tutustua Tekesin verkkosivuilla.

USCO- Using Digital Co-Creation for Business Development

Hankkeessa kehitetään suomalaisten yritysten ja julkisten organisaatioiden valmiuksia digitalisaation hyödyntämiseen neljästä näkökulmasta: avoimet innovaatiot ja ketterät kokeilut, asiakaslähtöisyys, organisaation johtaminen ja kulttuuri sekä työhyvinvointi. Laurea-ammattikorkeakoulu vastaa hankkeessa teemoista avoimet innovaatiot ja ketterät kokeilut sekä asiakaslähtöisyys. Tampereen yliopisto tutkii organisaation johtamista ja kulttuuria sekä työhyvinvointia. Kolmivuotisessa hankkeessa on mukana kahdeksan yksityisen ja julkisen sektorin toimijaa; Danske Bank, Fennia, Humap, Isännöintiverkko, Kesko, Keva, Silta ja Verohallinto.

Kiinnostuitko? Pyydä tarjous!