Viimeisimmät uutiset

Mitä mieltä olet uusista jätehuoltomääräyksistä?

HSY uudistaa jätehuoltomääräyksiä. Ehdotuksen mukaan biojäte, muovi-, lasi- ja kartonkipakkaukset sekä pienmetalli kerätään erikseen taloyhtiöistä, joissa on vähintään viisi asuntoa. Uutena määräyksiin on tulossa mukaan muovipakkaukset, joiden keräys kiinteistöiltä on tällä hetkellä vapaaehtoista. Tyhjennysaikaa suunnitellaan muutettavan siten, että tyhjentäminen olisi jatkossa mahdollista klo 5 – 22 välisenä aikana. Muutosten on tarkoitus astua voimaan 1.3.2019. Poikkeuksena ovat uudet lajitteluvelvoitteet, jotka muuttuvat vasta siirtymäajan jälkeen 1.1.2021. Kerro oma mielipiteesi ehdotetuista muutoksista, jätehuoltouudistus on nyt edennyt lausuntovaiheeseen.


Pääkaupunkiseudun ja Kirkkonummen yleiset jätehuoltomääräykset koskevat kaikkia Helsingin, Espoon, Kauniaisten ja Vantaan sekä Kirkkonummen asukkaita sekä HSY:n järjestämän jätehuollon piiriin kuuluvia muita toimijoita.  Niissä kerrotaan muun muassa erikseen kerättävät jätelajit sekä keräysvälineille, jätepisteille sekä jätteenkuljetukselle ja -keräykselle asetetut vaatimukset.

Uudistuksen taustalla EU:n ja Suomen kierrätystavoitteet

Nyt toteutettavan uudistuksen taustalla ovat EU:n ja Suomen valtakunnalliset kierrätystavoitteet. Valtakunnallinen jätesuunnitelma asettaa yhdyskuntajätteen kierrätystavoitteeksi 55 prosenttia vuoteen 2023 mennessä. Tällä hetkellä kodeissa syntyvän jätteen kierrätysaste on pääkaupunkiseudulla noin 48 prosenttia. Tavoitteiden saavuttaminen edellyttää jätteiden aiempaa laajempaa ja tehokkaampaa lajittelua kiinteistöillä, jotta yhä suurempi osan jätteistä saadaan hyödynnettyä materiaalina.

Asukkaat valmiita lajittelemaan, jos kierrätys olisi helppoa

Valtaosa asukkaista on valmiita lajittelemaan enemmän, jos keräyspaikka on omassa taloyhtiössä tai lähellä kotia. Tämä käy ilmi HSY:n vuonna 2017 teettämästä kyselystä.  Uudistuksen myötä jätteiden lajittelu helpottuu, kun yhä useammalta kiinteistöltä löytyy jäteastiat eri jätelajeille, eikä kyseisiä jätteitä tarvitse kuljettaa alueellisiin kierrätyspisteisiin tai muihin vastaanottopaikkoihin. Erityisesti 5–9 huoneiston kiinteistöillä keräysastiat tulevat paremmin asukkaiden ulottuville.

Merkittävimmät muutokset

Erilliskeräysvelvoite koskee kaikkia taloyhtiöitä, joissa vähintään 5 huoneistoa

Merkittävin muutos on laajentaa erilliskeräysvelvoitetta. Ehdotuksen mukaan biojäte, muovi-, lasi- ja kartonkipakkaukset sekä pienmetalli kerätään erikseen taloyhtiöistä, joissa on vähintään viisi asuntoa. Samalla poistuu taloyhtiön koon mukainen porrastus. Tällä hetkellä sekajäte kerätään aina, biojäte ja kartonki kerätään yli 10 huoneiston taloyhtiöistä ja lasi ja metalli yli 20 huoneiston taloyhtiöistä.

Uutena määräyksiin on tulossa mukaan muovipakkaukset. Tällä hetkellä muovin keräys kiinteistöiltä on vapaaehtoista.

Uudet lajitteluvelvoitteet voimaan siirtymäajan jälkeen 1.1.2021.

Erilliskeräyksen piiriin tulevilla uusilla taloyhtiöillä on 1.1.2021 asti aikaa suunnitella, miten keräys toteutetaan. Jos uudet jäteastiat eivät mahdu nykyiseen jätepisteeseen, tulee harkittavaksi jätetilan laajentaminen.  Taloyhtiön kannattaa myös tarkistaa sekajäteastioiden määrä ja noutotiheys. Lisääntyvä lajittelu vähentää sekajätteen määrää, jolloin osa sekajäteastioista voidaan mahdollisesti poistaa ja saada siten tilaa uusille astioille.

Taloyhtiöt voivat myös sopia naapuriyhtiön kanssa kimppakeräyksestä, jolloin jäteastiat ovat yhteiskäytössä. Syväkeräysastioiden valmistajilla on myös tarjolla vaihtoehtoja mm. säiliön jakamiseen kahdelle tai useammalle jätelajille.

Biojätteen keräykseen liittyvät muutokset

Kiinteistöillä kertyvän biojätteen määrästä riippuen biojäteastian tyhjennyksen voi tilata joko yhden tai kahden viikon välein. Nykyisten määräysten mukaan biojäteastia on tyhjennettävä viikon välein. Biojätteen erilliskeräysvelvoite ei koske kiinteistöä, jos syntyvä biojäte kompostoidaan kyseisellä kiinteistöllä. Kompostoinnista tulee tehdä kirjallinen kompostointi-ilmoitus HSY:lle, jos kiinteistöt eivät kompostoinnin johdosta liity biojätteen keräykseen ja huoneistoja on enemmän kuin viisi. Kompostori voi olla myös useamman lähekkäin sijaitsevan kiinteistön tai huoneiston yhteinen.

Jäteastioiden sallittu tyhjennysaika pitenee

Ehdotuksen mukaan jäteastioiden tyhjennys voitaisiin aloittaa jo kello viisi ja jatkaa kello 22.00 saakka, maanantaista perjantaihin. Tällä hetkellä sallittu jäteastioiden tyhjennysaika on kello 7.00–21.00. Lauantaina ja sunnuntaina nykyinen sallittu tyhjennysaika säilyy. Uudet keräysajat helpottavat työtä, kun jäteautot voivat liikkua silloin, kun muuta liikennettä on vähemmän. Näin vähennetään liikenteen ruuhkautumista ja siitä aiheutuvia päästöjä sekä parannetaan asukkaiden, kadulla liikkuvien ja jätteenkuljettajien turvallisuutta.

Kiinteistön edustajan on neuvottava asukkaita lajittelussa

Taloyhtiön asukkaalle tulee tarjota aiempaa useammin tietoa lajittelusta ja kierrätyksestä. Isännöitsijä, taloyhtiön puheenjohtaja tai asukasaktiivi on lähimpänä asukasta ja tuntee parhaiten kiinteistön lajittelun tilanteen ja mahdolliset kipupisteet. Kiinteistön haltijan neuvontavelvoite varmistaa, että asukkaat saavat kannustusta ja riittävästi tietoa lajitteluun. Tämä on kiinteistön edustajan mahdollista toteuttaa jakamalla asukkaille HSY:n tuottamaa, maksutonta informaatiota.

Lähde: HSY

Lisätietoja antavat
arkisin 18.9.-2.10.2018 kello 11-12 jätehuollon toimialajohtaja Petri Kouvo (p. 040 868 1048) ja käyttöpäällikkö Johanna Rusanen (p. 0400 877 254)
arkisin kello 8.30—15.30 HSY:n asiakaspalvelu (p. 09 1561 2110, asiakaspalvelu(at)hsy.fi)


Lue lisää uudistuksesta HSY:n sivuilta

Kerro, mitä mieltä olet ehdotetuista muutoksista! 

Jätehuoltouudistu on nyt edennyt lausuntovaiheeseen. Asukkaat ja muut toimijat voivat kertoa oman kantansa ehdotettuihin muutoksiin. HSY muokkaa ehdotusta saadun palautteen perusteella.

Lausuntokierros on käynnistynyt 18.9.2018 ja omat kommentit tulee lähettää viimeistään 26.10.2018 osoitteeseen kirjaamo(at)hsy.fi.

Katso video: Tervetuloa lausumaan muutoksista.

Ehdotus uusista määräyksistä pdf

Kiinnostuitko? Pyydä tarjous!