Viimeisimmät uutiset

Yhtiökokous – taloyhtiön ylin päättävä elin

Yhtiökokouksessa osakkeenomistajat päättävät yhtiön kannalta kaikkein tärkeimmistä asioista, kuten yhtiövastikkeesta, talousarviosta, merkittävistä korjauksista ja niiden rahoittamisesta. Yhtiökokouksessa päätetään käytännössä kaikesta, joka vaikuttaa omaan asumiseen, kustannuksiin, viihtyvyyteen ja viime kädessä omaisuuden arvoon.

Yhtiökokous valitsee yhtiölle myös hallituksen, jonka tärkeä tehtävä on pitää huolta kaikkien omaisuudesta.

Yhtiökokous päättää asioista, jotka sille asunto-osakeyhtiölain nojalla kuuluvat. Yhtiöjärjestyksessä voidaan määrätä myös muista asioista. Päätökset tehdään annettujen äänten enemmistöllä, jollei laissa säädetä tai yhtiöjärjestyksessä määrätä toisin.

Varsinainen yhtiökokous pidetään kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Varsinaisia yhtiökokouksia voi olla useampiakin, jos yhtiöjärjestys niin määrää. Varsinaisten lisäksi pidetään tarvittaessa myös ylimääräisiä yhtiökokouksia.

Viimeistään kaksi viikkoa ennen kokousta osakkaille lähetetään yhtiökokouskutsu, jonka liitteenä on hallituksen ja isännöitsijän valmistelema materiaali tilinpäätöksineen ja korjaushankesuunnitelmineen. Tutustu saamaasi materiaaliin ennen kokousta, niin sinun on helpompi esittää ja perustella oma kantasi käsiteltäviin asioihin.

Vain osallistumalla voi vaikuttaa. Yhtiökokouksen tekemät päätökset ovat päteviä riippumatta siitä, onko itse ollut mukana päätöksiä tekemässä. Yhtiökokouksessa saa myös tietoa oman taloyhtiön asioista samalla kun pääsee vaikuttamaan siihen, millainen oma taloyhtiö on ja kuinka sitä hoidetaan.

Yhtiöjärjestys

Jokaisella asunto-osakeyhtiöllä on yhtiöjärjestys (yhteisösäännöt). Se on taloyhtiön sisäinen laki. Yhtiöjärjestyksestä käy ilmi mm.

  • huoneistot, niiden pinta-ala ja käyttötarkoitus
  • mitä tiloja milläkin osakkeilla hallitaan
  • millä perusteella osakkaat maksavat vastikkeita yhtiölle
  • peritäänkö käyttökorvauksia, kuten vesimaksuja ja millä perusteella
  • hallituksen jäsenien lukumäärä
  • yhtiökokousten määrä
  • asiat, joita yhtiökokouksessa käsitellään ja päätetään.

Lisäksi yhtiöjärjestyksessä voi olla mm.

  • maininta tilin-/toiminnan- tarkastajien valinnasta
  • laista poikkeava kunnossapidon vastuunjako
  • lunastuslauseke.

Yhtiöjärjestyksen muutoksesta päätetään yhtiökokouksessa.

Tutustu yhtiökokousoppaaseemme!

Tilaa uutiskirjeemme!

Bralevan uutiskirje ilmestyy kerran kuukaudessa. Kirje sisältää asumisen hyötytietoa taloyhtiön osakkaille ja asukkaille. Uutiskirjeen tilauksen voit peruuttaa milloin tahansa uutiskirjeestä löytyvän linkin kautta.

*) =pakollinen tieto