Viimeisimmät uutiset

Energiatehokkuutta korjausten yhteydessä

Taloyhtiön elinkaaren mukaisia ylläpito- ja korjaustoimenpiteitä tehtäessä kannattaa aina ottaa huomioon myös mahdolliset energiantehokkuutta parantavat toimet. Pelkän hankintahinnan sijaan on hyvä kiinnittää huomioita kokonaiskustannuksiin ja pidemmän aikavälin energiaa säästäviin vaikutuksiin.

Esimerkiksi ulkoseinien lisäeristys julkisivuremontin yhteydessä tuo nopeasti säästöjä lämmityskuluissa. Putkiremontin yhteydessä rakenteita joudutaan purkamaan, ja se antaa oivan tilaisuuden samalla korjata myös monia muita perusjärjestelmiä, kuten ilmanvaihtoa ja lämmitysjärjestelmää.

Kaikki toimenpiteet eivät pitkän takaisinmaksuaikansa vuoksi maksa itseään investointina takaisin, mutta energiaa säästyy ja tulevaisuutemme kannalta kriittiset hiilidioksidipäästöt pienenevät.

UUDET IKKUNAT ERISTÄVÄT PAREMMIN

Ikkunat ovat lämmöneristyksen kannalta rakennuksen rakenteiden heikoin osa. Niiden osuus lämmönhukasta on lähes yhtä suuri kuin koko ulkoseinän. Varsinkin vanhojen ikkunoiden ongelmina ovat lämpövuodot ja vetoisuus sekä huono ääneneristävyys ja riittämätön tai hallitsematon korvausilman saanti. Kun ikkunoiden kunnostus tulee ajankohtaiseksi, kannattaa tarkkaan punnita kunnostuksen ja uusimisen välisiä kustannuksia ja energiavaikutuksia.

Jos ikkuna on kovin huonossa kunnossa, sen korjaaminen maksaa usein enemmän kuin uuteen vaihtaminen. Uusien ikkunoiden lämmön- ja ääneneristyskyky on yleensä vanhoja parempi, ja myös asumismukavuus paranee, koska paremmin eristetyn ikkunan sisäpinnan lämpötila on korkeampi.

PARVEKELASEILLA PASSIIVISTA AURINKOENERGIAA

Parvekkeiden lasittaminen vaikuttaa asumisviihtyvyyteen ja pidentää parvekkeen käyttöaikaa 1 – 2,5 kk. Parvekelasituksesta on myös muuta hyötyä. Se suojaa rakenteita sään rasitukselta ja vaikuttaa huoneiston lämpötilaan. Tampereen teknillisen yliopiston Kimmo Hilliaho selvitti diplomityössään parvekkeen lasituksen energiataloudellisia vaikutuksia. Kenttämittauksissa todettiin niiden säästävän energiaa 3,4 – 10,7 % ja mahdollistavan huoneiston lämpötilan laskemisen 0,5 asteella lämpöviihtyvyyden heikentymättä. Tutkituista kohteista eniten parvekelaseista oli hyötyä Helsingissä sijaitsevissa 1970-luvun rakennuksissa, joiden sisäänvedetyt parvekkeet oli suunnattu etelään ja tuloilma otetiin parvekkeen kautta. (Lähde: Lumon)

Soukanmetsä säästää lämmön talteenotolla 40 000 euroa vuodessa

Suurinta lämpöhäviö ja sitä kautta saatava energiansäästöpotentiaali on kerrostaloissa, joissa ei vielä ole poistoilman lämmöntalteenottolaitteita. Hyvällä lämmöntalteenotolla voidaan säästää merkittävä määrä energiaa, ja samalla ilmanvaihto sekä ilmanlaatu paranevat huomattavasti.

As Oy Soukanmetsään lämmöntalteenottojärjestelmä asennettiin 2015 putkisaneerauksen yhteydessä. Sen jälkeen vuotuinen säästö lämmityskuluissa on ollut noin 40 000 euroa. Talteenotettu lämpö kattaa esim. 80 % käyttöveden lämmittämiseen tarvittavasta energiasta.

Tilaa uutiskirjeemme!

Bralevan uutiskirje ilmestyy kerran kuukaudessa. Kirje sisältää asumisen hyötytietoa taloyhtiön osakkaille ja asukkaille. Uutiskirjeen tilauksen voit peruuttaa milloin tahansa uutiskirjeestä löytyvän linkin kautta.

*) =pakollinen tieto