Viimeisimmät uutiset

Kunnossapito- ja muutostyöoikeus

Onnistuneita remontteja! Osakkeenomistajalla on laaja kunnossapito- ja muutostyöoikeus hallinnassaan olevaan huoneistoonsa. Aikeistaan pitää kuitenkin ilmoittaa etukäteen taloyhtiölle ja odottaa taloyhtiön suostumusta ennen työn aloittamista.

Osakkaana saat tehdä hallinnassasi olevissa tiloissa sellaisia muutoksia, joista ei aiheudu vahinkoa tai haittaa yhtiölle, naapureille tai rakennuksille. Muutoksen on oltava yhtiöjärjestyksessä määrätyn osakehuoneiston käyttötarkoituksen mukainen. Mikäli muutos- tai korjaustyö voi vaikuttaa talon rakenteisiin tai naapurihuoneistoihin, on siitä ilmoitettava etukäteen yhtiölle. Tällaista työtä ei saa aloittaa ennen taloyhtiön suostumusta. Taloyhtiö voi asettaa muutoksille ehtoja.

Ilmoitusmenettely perustuu vuonna 2010 voimaan tulleeseen asunto- osakeyhtiölakiin. Lain mukaan osakkaalla on velvollisuus ilmoittaa yhtiölle tekemistään kunnossapito- ja muutostöistä ja yhtiöllä on sekä velvollisuus että oikeus valvoa osakkaan tekemät työt. Ilmoitusmenettelyn tarkoituksena ei ole kieltää remontoimista, vaan turvata sekä osakkaiden että yhtiön oikeudet varmistamalla, että remontit tehdään hyvää rakennustapaa noudattaen ja alan ammattilaisten toimesta.

Osakkaan muutostyöoikeuden ulkopuolella ovat huoneiston ulkopuoliset muutostyöt. Ne tarvitsevat aina taloyhtiön luvan ja usein myös rakennusviranomaisen luvan. Tällaisia ovat esim. viilennyslaitteiden, lautasantennien ja parvekelasituksien asennukset. Nämä muutostyöt voidaan kieltää taloyhtiössä yhteisesti päätetyn linjan mukaisesti ja luvatta tehtynä
vaatia purettavaksi.

Osana ilmoitusmenettelyä taloyhtiö ylläpitää huoneistokohtaista korjausrekisteriä. Korjausrekisteriin ilmoitettujen tietojen perusteella tehdään merkinnät isännöitsijätodistukseen. Sillä voi olla osakkeesi arvoa nostava vaikutus.

PIENTÄ PINTAREMONTTIA, EI TARVITSE ILMOITTAA

Edelleen on koko joukko tuiki tavallisia ja pienimuotoisia kunnostustöitä, joista ei tarvitse ilmoittaa. Kuivien tilojen pintaremontit, kuten maalaus, tapetointi ja lattiamateriaalin vaihto samaan materiaaliin, eivät vaadi ilmoitusta. Myös listojen ja kynnysten uusiminen on sallittua ilman taloyhtiön lupaa. Väliovien ja kuivatilojen kaapistojen ja kaappien ovien vaihdot voi tehdä ilmoittamatta, kuten myös saunan lauteiden vaihtamisen tai uuden pesukoneen hankkimisen, jos liitännät ovat valmiina paikoillaan. Tauluja saa ripustaa vapaasti ja hyllyjä kiinnittää.

Rajanveto ilmoitusvelvollisuuden piiriin kuuluvan ja itsenäisesti tehtävän huoneistoremontin välillä on kuitenkin häilyvä. Jos olet epävarma, on parempi ilmoittaa etukäteen kuin selvitellä jälkikäteen. Ilmoitusvelvollisuus on lähtökohtaisesti laaja, eikä maalaisjärki aina välttämättä enää kerro, mitä voi ja mitä ei voi tehdä ilmoittamatta. Esimerkiksi kuivatilojen kaappeja saa vaihtaa ja asentaa, mutta ei ulkoseinille.

ILMOITA NÄISTÄ

Ilmoita kotona tehtävästä remontista taloyhtiölle aina, kun se voi vaikuttaa talon kiinteisiin rakenteisiin tai naapuriasuntoihin. Tällaisia ovat tyypillisimmin remontit, jotka vaikuttavat lämmitysjärjestelmään, vedenjakeluun, sähköihin, viemäröintiin, ilmanvaihtoon, vedeneristyksiin tai akustiikkaan.

Kaikki rakennuslupaa edellyttävät työt vaativat aina ilmoituksen ja taloyhtiön suostumuksen. Esimerkiksi kantavia seiniä ei saa koskaan purkaa tai siirtää ilman taloyhtiön lupaa.

ILMOITA ESIMERKIKSI NÄISTÄ:

  • Keittiön kalusteiden uusiminen
  • Ilmanvaihtojärjestelmän ja liesituulettimen muutokset
  • Kiukaan tai sähkölieden vaihto
  • Uusi pesukoneen liitäntä, pesukoneen hanan poisto
  • Kylpyhuoneremontit
  • WC-istuimen ja hanan vaihto
  • Viemärien tai uuden vesipisteen asennus
  • Vesi-, sähkö- tai kaasujohtojen muutokset
  • Laattojen, parketin, laminaatin tai lattialämmön asentaminen
  • Parvekkeisiin kohdistuvat muutokset

NÄIN ILMOITAN

Kun suunnitelmat ovat valmiina ja tekijät valittuna, ilmoita remontistasi taloyhtiölle kirjallisesti Asukassivuilla olevalla muutostyöilmoituksella. Tee se hyvissä ajoin, mielellään kuukautta ennen suunniteltua remonttiajankohtaa. Ilmoituksen käsittelylle on hyvä jättää riittävästi aikaa.

Huolella täytetystä ilmoituksesta tulee käydä ilmi remontin teettäjä ja hänen yhteystietonsa, mitä ja miten ollaan tekemässä, milloin ja kuka sen tekee. Taloyhtiön tulee pystyä ilmoituksesi perusteella arvioimaan, noudatetaanko kunnossapitotyössä hyvää rakennustapaa ja aiheutuuko siitä mahdollisesti vahinkoa tai muuta haittaa. Rakennuslupaa vaativissa remonteissa luvat ja suunnitelmat tulee liittää mukaan.

Voit ilmoittaa remonttiaikeistasi taloyhtiölle kätevästi Asukassivujen muutostyöilmoituslomakkeella.

ILMOITUKSEN KÄSITTELY

Hallitus käsittelee muutostyöilmoituksesi mahdollisimman nopeasti. Sitä ennen tekninen isännöitsijä on tarkistanut ilmoituksestasi remontin teknisen toteutuksen ja ilmoittamiesi työnsuorittajien ammattiosaamisen sekä pyytänyt sinulta tarvittaessa lisäselvityksiä. Hallituksen hyväksynnän jälkeen saat tekniseltä isännöitsijältä sähköpostilla ohjeet sekä tiedot mahdollisesti muista remontissasi huomioitavista seikoista. Samassa yhteydessä on hyvä hetki sopia aloituskatselmuksen ajankohdasta ja mahdollisista muista valvontakäynneistä.

TALOYHTIÖ VALVOO

Taloyhtiöllä on lain määräämä oikeus ja velvollisuus ilmoitusta edellyttävien muutostöiden valvontaan. Valvonnalla varmistetaan, että muutostyö suoritetaan rakennusta ja kiinteistöä vahingoittamatta hyvän rakennustavan mukaisesti. Remontin laajuudesta riippuen valvontakäyntejä on 1–5 kpl, ja ne tavallisimmin liittyvät keittiö– ja kylpyhuoneremontteihin. Kaikki käynnit dokumentoidaan ja niistä voidaan jälkikäteen todeta, mitä ja miten huoneistossa on tehty.

Ilmoitathan myös remontin valmistumisesta valvojalle. Lopputarkastusta ei kannata jättää tekemättä. Sen perusteella tehdään muutostyöstäsi merkintä isännöitsijän- todistukseen. Parhaassa tapauksessa se vaikuttaa myönteisesti asuntosi hintaan ja koko taloyhtiön arvoon.

Ota taloyhtiön valvontakulut huomioon remonttibudjettia laatiessasi, ne kuuluvat remontinteettäjän vastuulle. Valvojan tulee olla taloyhtiön hyväksymä. Taloyhtiön valvontakulut eivät ole kotitalousvähennyskelpoisia.

Kostin Vinkki

Ilmoitusten käsittelyssä on taloyhtiökohtaisia eroja. Tee ilmoitus hyvissä ajoin, mielellään kuukautta ennen suunniteltua ajankohtaa, jotta käsittelylle jää riittävästi aikaa ja aikataulusi pitävät. Työtä ei saa aloittaa ennen taloyhtiön kirjallista suostumusta ja hyväksyntää työn suorittajista.

Lisätietoa huoneistoremonteista löydät täältä:

Tilaa uutiskirjeemme!

Bralevan uutiskirje ilmestyy kerran kuukaudessa. Kirje sisältää asumisen hyötytietoa taloyhtiön osakkaille ja asukkaille. Uutiskirjeen tilauksen voit peruuttaa milloin tahansa uutiskirjeestä löytyvän linkin kautta. *) =pakollinen tieto