Viimeisimmät uutiset

Vältetään ylilämmittämistä

Energiankulutus on taloyhtiöiden suurimpia kustannuksia. Sen osuus hoitokuluista on 30 – 40 %. Käytetystä energiasta suurin osa, 68 prosenttia, menee asuinrakennusten tilojen lämmitykseen. Lämmityksellä on merkittävä vaikutus myös asumisviihtyvyyteen ja hyvinvointiin. Siksi on tärkeää, että lämmitys toimii tehokkaasti ja tasaisesti ilman turhaa kulutusta tai ylilämmittämistä.

Lämmitysenergiaa tarvitaan tilojen ja lämpimän käyttöveden lämmittämiseen. Lämpimän veden osuus käytetystä lämmitysenergiasta noin 15 %. Lämmitystarpeeseen vaikuttavat lämpöhäviöt ulkovaipasta ja ilmanvaihdon kautta. Myös rakennukseen tuotava kylmä korvausilma on lämmitettävä.

Suurimmat säästöt lämmitysenergian kulutuksessa saadaan investointeja vaativilla lämpöhäviötä pienentävillä remonteilla ja uusiutuvan energian hyödyntämisellä. Niiden ohella myös pelkästään lämmitysjärjestelmän perusasioiden kuntoon laittamisella ja enrgiahukkaa karsimalla saadaan aikaan 10-15 prosentin säästö lämmitysenergiassa. Esimerkiksi säätökäyrän optimointi, lämpötilojen mittaus ja seuranta vaativat enemmän viitseliäisyyttä kuin rahallista panostusta. Varsinaisia investointeja vaatii yleensä vain lämmitysverkoston perussäätö.

Lämpötiloja kannatta seurata aktiivisesti, jotta vältytään ylilämmittämiseltä. Energiankulutuksen kannalta on tärkeää, että sisäilman lämpötilat ovat yleisten ohjearvojen mukaisia ja että eri asuntojen välillä ei ole merkittäviä lämpötilaeroja. Erityisesti yleisten tilojen lämpötilat ovat usein turhan korkeita. 1°C ylilämpöä lisää 5 prosenttia lämmitysenergiankulutusta. Huoneilman lämpötilan jyrkkää muutosta kesken lämmityskauden tulisi välttää. Ihminen tottuu 0,5-1,0 celsiusasteen suuruiseen huonelämpötilanpudotukseen noin viikossa.

Tarpeetonta lämmönkulutusta voidaan pienentää huolehtimalla siitä, että vesikiertoinen lämmitysverkosto on perussäädetty. Säätökäyrä valitaan vastaamaan oman taloyhtiön lämmöntarvetta eri ulkoilman lämpötiloilla ja seurataan, että sisäilman lämpötilat pysyvät halutulla tasolla. Parhaaseen tulokseen päästään mittaamalla lämmitystarvetta huoneistokohtaisten mittareiden avulla. Huollon tulee myös huolehtia, ettei patteriverkostossa ole ilmaa. Jos taloyhtiössä on tehty toimenpiteitä, jotka pienentävät lämmöntarvetta, käyrä asetetaan uudelleen.

Mikäli lämpötila erot eri huoneistojen välillä ovat enemmän kuin 2°C lämmitysjärjestelmä on epätasapainossa ja on aika tehdä patteriverkoston perussäätö. Liian kylmien asuntojen lämpötilan nostaminen koko rakennuksen säätökäyrää muuttamalla, nostaa myös jo ennestään lämpimien huoneistojen lämpötilaa ja lisää lämmityskustannuksia.

Jos taloyhtiöön on tulossa suurempia energiankäyttöön vaikuttavia remontteja, perussäädöt tehdään vasta niiden jälkeen. Muutoin säädöstä ja remontista aiheutuva energiansäästöhyöty jää saavuttamatta.

Tilaa uutiskirjeemme!

Bralevan uutiskirje ilmestyy kerran kuukaudessa. Kirje sisältää asumisen hyötytietoa taloyhtiön osakkaille ja asukkaille. Uutiskirjeen tilauksen voit peruuttaa milloin tahansa uutiskirjeestä löytyvän linkin kautta.

*) =pakollinen tieto

 

Lähde: Motiva