Viimeisimmät uutiset

Mitä tehdä vahingon sattuessa?

Vahingon sattuessa tulee aina ensin ehkäistä lisävahinkojen syntyminen. Kiireellisissä tapauksissa välittömästi ilmoitus huollolle ja vasta sen jälkeen isännöitsijälle. Vesivahinkotilanteessa on pyrittävä estämään vuoto esimerkiksi sulkemalla veden tulo sulkuventtiilistä. Mikäli veden tuloa ei voida estää, on pyrittävä mahdollisuuksien mukaan rajoittamaan veden leviämistä huoneistossa.

Ennen korjaustoimenpiteisiin ryhtymistä on hyvä tiedostaa, että osakkaalla ei ole oikeutta teettää omin päin ilman yhtiön suostumusta yhtiön kustannuksella yhtiölle kuuluvia korjauksia. Poikkeuksen tekevät vain erittäin kiireelliset työt, jotka ovat tarpeen lisävahingon välttämiseksi.

Taloyhtiön tulee viipymättä ryhtyä omalle kunnossapitovastuulleen kuuluviin korjaustoimenpiteisiin lisävahingon välttämiseksi ja estääkseen osakkaalle vahingosta aiheutuvaa lisähaittaa.

Maksaja vahingosta aihetuville kustannuksille ehditään selvittämään myöhemmin. Vahingonkorvausvastuu voi olla vahingon aiheuttajalla tai korvaus saadaan vakuutuksesta.

Vahingonkorvausvastuu

Vahingonkorvausvastuussa vahingosta aiheutuviin kustannuksiin voi olla osapuoli, jonka pystytään osoittamaan omalla huolimattomuudellaan tai tahallisella toiminnallaan myötävaikuttaneen vahingon syntymiseen. Taloyhtiön tai osakkaan kunnossapitovastuun, osakkaan ilmoitusvelvollisuuden tai huoneiston huolellisen hoidon laiminlyönti voivat johtaa korvausvelvollisuuteen. Vastuusta vapautuakseen tulee pystyä osoittamaan menetelleensä huolellisesti.

Taloyhtiön korjaustöissä ja osakkaan muutostöissä asianmukainen ja huolellinen työn suunnittelu, toteutus, valvonta ja vaadittavan pätevyyden omaavien työn suorittajien käyttö katsotaan huolelliseksi toiminnaksi. Vahingon sattuessa korvausta voidaan hakea vahinkoon johtaneen virheen aiheuttajalta. Vahingonkorvausvastuu vanhenee kymmenessä vuodessa. Virheellisen kunnossapito- ja muutostyön aiheuttamat vahingot eivät siirry uuden osakkaan vastattavaksi.

Varaudu vakuuttamalla

Niin taloyhtiön kuin osakkaankin kannattaa huolehtia omasta vakuutusturvastaan. Mitä laajempi, sen parempi. Laajemmat vakuutukset eivät ole perusvakuutusta merkittävästi kalliimpia, mutta sitäkin kattavampia.

Taloyhtiön kannattaa suosia all risk -tyyppistä vakuutusta, sillä saa turvan, joka tarvittaessa korvaa laajemmin ja myös osakkaan vastuulle kuuluvia vahinkoja.

Osakkaan on hyvä tiedostaa, että taloyhtiö ei asunto-osakeyhtiölain mukaan ole vahingon sattuessa korvausvastuussa osakkaan irtaimistolle aiheutuneista vahingoista, eikä korvaa kustannuksia, joita osakkaalle aiheutuu muualla asumisesta. Sitä varten jokaisella on oma kotivakuutus.

Vakuutusehdoissa on eroja. Omaa kotivakuutustaan valitessaan on hyvä varmistaa, että vakuutuksessa on mukana myös vastuuvakuutus, joka korvaa toiselle esim. taloyhtiölle aiheutuneet vahingot. Remonttia tehdessä tulee erikseen aina tarkistaa myös urakoitsijan vastuuvakuutus.

Kostin vinkki

Vuokranatajana vaadi vuokrasopimuksessa vuokralaiseltasi aina voimassa oleva kotivakuutus!

Tilaa uutiskirjeemme!

Bralevan uutiskirje ilmestyy kerran kuukaudessa. Kirje sisältää asumisen hyötytietoa taloyhtiön osakkaille ja asukkaille. Uutiskirjeen tilauksen voit peruuttaa milloin tahansa uutiskirjeestä löytyvän linkin kautta.

*) =pakollinen tieto