Viimeisimmät uutiset

Onko taloyhtiön talous kunnossa?

Taloyhtiön taloutta ei seurata yritysmaailmasta tutuilla tunnusluvuilla. Taloyhtiö on voittoa tavoittelematon yhtiö ja tilinpää- töksessä taloyhtiöllä onkin useita verottajan suomia keinoja tuloksen tasaamiseksi, mm. rahastointi, asuintalovaraus ja poistot, jottei verotettavaa tuloa synny. Tuloslaskelma ei näin ollen anna oikeaa kuvaa taloudellisesta tilanteesta. Parhaan kuvan taloyhtiön taloudesta saa talousarviovertailusta ja vastikejälkilaskelmista.

Talousarviovertailu

Talousarviovertailussa verrataan arvioituja kuluja toteutuneisiin sekä edellisen kauden vastaaviin lukuihin. Jos kulut osoittautuvat arvioituja kuluja suuremmiksi, on syytä tarkastella maksuvalmiuden riittävyyttä ja ylimääräisen hoitovastikkeen perimistarvetta hyvissä ajoin. Arviointia tehdessä tulee huomioida talousarvion laadintaperusteet edellisen kauden yli- tai alijäämien osalta. Suurempia heittoja on useimmiten korjaus- ja lämmityskuluissa.

Jälkilaskelmat

Taloyhtiön maksuvalmius ja vastiketason riittävyys selviävät jälkilaskelmista. Vastikerahoituslaskelma kertoo, riittävätkö vastikkeet ja kykeneekö taloyhtiö suoriutumaan maksuistaan. Jokaisesta vastikkeesta tehdään omat laskelmat. Jos jälkilaskelma on negatiivinen, on kyseisiä kuluja maksettu muulla vastikkeella tai lainarahalla. Ylijäämä taas kertoo säästöistä ja hyvästä maksuvalmiudesta. Tosin rahoitusvastikelaskelma voi tekohetkellä olla reilustikin ylijäämäinen, jos yhtiölaina erääntyy lähiaikoina. Kaikista isoista päättyneistä korjaushankkeista tehdään- hankerahoituslaskelmat. Niistä selviää hankkeiden kokonaiskustannukset ja rahoituksen tarve.

Pankkitilin saldo

Pankkitilin saldo ei kerro taloyhtiön rahallisesta tilanteesta tai maksuvalmiudesta suoraan mitään. Tarkasteluhetkellä tilillä voi olla paljonkin rahaa, mutta se voi liittyä esim. tuleviin lainanlyhennyksiin tai erääntyviin laskuihin.

Taloyhtiön maksuvalmius

Taloyhtiöllä olisi hyvä olla tilillään kolmen kuukauden yhtiö- vastikkeet. Sillä turvataan taloyhtiön maksuvalmius. Taloyhtiön menot eivät jakaudu tasaisesti vuoden aikana. Esimerkiksi tilikauden vaihteessa, talvikaudella on huomattavasti suuremmat lämmityskulut ja usein myös vakuutusmaksut tulevat alkuvuodesta.

Talousarvio kannattaa tehdä ylijäämäiseksi, jotta hyvä maksuvalmius säilyy. Silloin pienet yllä- tykset tai ennalta-arvaamattomat muutokset eivät aiheuta välittömiä ongelmia, turhia korkokuluja tai ylimääräisen vastikkeen keräystarpeita osakkailta.

Rahoja ei saa sotkea keskenään

Taloyhtiön taloudessa on tärkeää pitää eri vastikkeilla kerätyt rahat erillään toisistaan. Hoitovastiketulojen pitää riittää hoito– ja ylläpitokuluihin. Rahoitusvastikkeella maksetaan vain siihen liittyvän lainan lyhennyksiä ja korkokuluja. Korjausvastikkeella kerättyjä varjoa käytetään vain siihen liittyvään korjaushankkeeseen.

Mikäli taloyhtiössä ei menetellä näin, taloyhtiö elää tietämättään yli varojensa ja saattaa osakkaat eriarvoiseen asemaan toistensa kanssa. Ongelmia syntyy, jos esimerkiksi taloyhtiön hoitokuluja maksetaan pääoma- tai korjausvastikkeella tai päinvastoin. Rahojen käyttö ja riittä- vyys selviävät jälkilaskelmista.

Tilaa uutiskirjeemme!

Bralevan uutiskirje ilmestyy kerran kuukaudessa. Kirje sisältää asumisen hyötytietoa taloyhtiön osakkaille ja asukkaille. Uutiskirjeen tilauksen voit peruuttaa milloin tahansa uutiskirjeestä löytyvän linkin kautta.

*) =pakollinen tieto

 

Kiinnostuitko? Pyydä meiltä tarjous!