Viimeisimmät uutiset

Osakkaan oikeudet, vastuut ja velvollisuudet

Asunto-osakeyhtiön muodostavat taloyhtiön osakkeita omistavat osakkaat. Jokaisella osakkaalla on laissa ja yhtiöjärjestyksessä määrättyjä oikeuksia ja velvollisuuksia.

Lähes kolme miljoonaa ihmistä asuu asunto-osakeyhtiössä omistaen sen osakkeita. Toisin kuin usein luullaan, osakkeenomistaja ei omista osaa rakennuksesta eli huoneistoaan, vaan osakkeet tuottavat omistajalleen oikeuden hallita yhtiöjärjestyksessä määrättyä tilaa yhtiön hallinnassa olevasta rakennuksesta. Tämä tuo asunto-osakeyhtiössä asumiseen esim. omakotitalosta poikkeavia eroja. Osakkaalla on laissa ja yhtiöjärjestyksessä määrättyjä oikeuksia ja velvollisuuksia.

Asunto-osakeyhtiössä asumisesta, päättämisestä, toimielimistä sekä vastuista ja velvollisuuksista määrätään asunto-osakeyhtiölaissa, yhtiöjärjestyksellä ja järjestyssäännöillä. Asunto-osakeyhtiölaissa on yksityiskohtaisia määräyksiä esimerkiksi kunnossapidosta, muutostöistä, vastikkeenmaksusta ja päätöksenteosta. Lisäksi on koko joukko muuta lainsäädäntöä, jotka kaikki antavat omat reunaehtonsa asunto-osakeyhtiössä asumiselle.

Asunto-osakeyhtiön muodostavat taloyhtiön osakkeita omistavat osakkaat. Asunto-osakeyhtiön kaikki osakkeet tuottavat yhtiössä yhtäläiset oikeudet, jollei yhtiöjärjestyksessä määrätä toisin. Yhdenvertaisuusperiaatteen vuoksi taloyhtiössä ei saa tehdä päätöstä tai ryhtyä toimenpiteeseen, joka tuottaa toiselle osakkaalle etua toisen osakkaan tai taloyhtiön kustannuksella.

Yhteiselo taloyhtiössä sujuu paremmin, kun kaikki tuntevat perusasiat ja yhteiset pelisäännöt. Kukaan ei saa omilla toimillaan aiheuttaa lisäkustannuksia tai haittaa kiinteistölle, taloyhtiölle tai muille osakkaille. Osakkaan ja taloyhtiön kannalta onkin tärkeää, että asiat hoidetaan lainmukaisesti ja yhdenvertaisuusperiaatetta noudattaen.

Vinkkarissa läpileikkaus osakkaan oikeuksista, vastuista ja velvollisuuksista. Osa niistä koskee myös vuokra-asukasta.
Vastuiden ja velvollisuuksien laiminlyöminen voi johtaa korvausvelvollisuuteen tai huoneiston hallintaanottoon.

Vuokra-asukas

Taloyhtiössä asuu usein myös vuokra-asukkaita. Vuokralainen hallitsee huoneistoa vuokrasopimuksen perusteella. Vuokralaisen ja vuokranantajan välillä sovelletaan asunto-osakeyhtiölain sijaan lakia asuinhuoneiston vuokrauksesta sekä vuokrasopimuksen ehtoja.

Myös vuokralaista koskevat huolellisuusvelvoite huoneiston hoidosta sekä ilmoitusvelvollisuus sellaisista havaitsemistaan vioista tai puutteista, jotka kuuluvat vuokranantajan kunnossapitovastuulle tai ilmoitusvelvollisuuden piiriin.

Vuokra-asukkailla on oikeus osallistua myös yhtiökokoukseen, jos siellä käsitellään yhtiössä noudatettavia järjestyssääntöjä, yhtiön yhteisten tilojen käyttöä, tai sellaista kunnossapitoa tai uudistamista, joka vaikuttaa olennaisesti huoneiston taikka yhteisten tilojen käyttöön.

Tilaa uutiskirjeemme!

Bralevan uutiskirje ilmestyy kerran kuukaudessa. Kirje sisältää asumisen hyötytietoa taloyhtiön osakkaille ja asukkaille. Uutiskirjeen tilauksen voit peruuttaa milloin tahansa uutiskirjeestä löytyvän linkin kautta. *) =pakollinen tieto