Viimeisimmät uutiset

Osakkaan teettämä kylpyhuoneremontti taloyhtiön vastuulle

Osakas on saanut taloyhtiöltä suostumuksen kylpyhuoneen remontointiin. Purkuvaiheessa rakenteista löydetään tehtyyn rakennustapaan nähden huomattavaa kosteutta. Taloyhtiö teetättää tarkemmat kosteusmittaukset, joiden perusteella alkuperäinen havainto todetaan paikkansapitäväksi. Rakenteet ovat vuosien saatossa kostuneet.

Rakenteet ja kosteuseristeet kuuluvat taloyhtiön kunnossapitovastuulle. Kylpyhuoneen remontointi siirtyy taloyhtiön vastattavaksi. Koska kyseessä on taloyhtiön vastuulle kuuluvan rakenteen vika, vastaa taloyhtiö myös osakkaan vastuulle kuuluvien pinnoitteiden uusimisesta perustasoon asti. Jos osakas haluaa taloyhtiön perustasoa laadukkaammat pinnoitteet, maksaa osakas niiden erotuksen.

Kustannukset tulevat kokonaisuudessaan taloyhtiön maksettavaksi, koska kiinteistövakuutus ei korvaa kosteuseristeen vioista aiheutuvia vahinkoja eikä kyse ollut muutenkaan vakuutuksen edellyttämästä äkillisesti syntyneestä vahingosta.

Kostin vinkki

Jos taloyhtiössä valtaosa kylpyhuoneista on edelleen alkuperäiskunnossa ja käyttöikänsä päässä, ei kannata jäädä odottamaan kosteusvaurioiden syntymistä. Tällaisissa taloyhtiöissä voidaan harkita yhtiökokouksessa tehtävää periaatepäätöstä osallistua osakkaan tekemien omaehtoisten kylpyhuoneremonttien kosteuseristeiden kustantamiseen. Näin kannustetaan osakkaita omaehtoiseen remontointiin jo ennen kosteusvaurioiden syntymistä, ja voidaan välttyä yksittäisten mittausten aiheuttamilta lisäkustannuksilta.

Vastuiden siirtyminen uudelle osakkaalle

Kunnossapito- ja korjausvastuu edellisen osakkaan muutostyönä tekemistä taloyhtiön perustasosta poikkeavista asennuksista ja ratkaisuista siirtyy uudelle osakkaalle. Huoneiston kulloinenkin osakas vastaa huoneiston kunnossapidosta siltä osin kuin tila poikkeaa huoneiston alkuperäisestä asusta ja käyttötarkoituksesta. Tällaisista muutostöistä on maininta isännöitsijäntodistuksessa.

Vahingonkorvausvastuu ei siirry. Jos muutostyötä ei ole tehty hyvän rakennustavan ja rakennusmääräysten mukaisesti, alkuperäinen remontin teettäjä on vahingonkorvausvastuussa tekemästään remontista ja siitä aiheutuneesta vahingosta. Taloyhtiön valvonta ei poista tätä vastuuta. Vastuu vanhenee 10 vuodessa.

Osakasvaihdokset eivät vaikuta taloyhtiön kunnossapitovastuuseen. Taloyhtiö vastaa huoneiston alkuperäisen asun ja käyttötarkoituksen mukaisista kunnossapitovastuulleen kuuluvista korjauksista perustasoon asti.

Huoneistoa ostaessa on tärkeää tarkistaa isännöitsijäntodistuksesta löytyvät merkinnät huoneistoon tehdyistä muutostöistä ja selvittää onko muutostöiden yhteydessä tehty perustason parannuksia tai sellaisia asennuksia, jotka ovat siirtyneet osakkaan kunnossapitovastuulle tai rakenteellisia muutoksia, jotka eivät kuulu taloyhtiön kunnossapitovastuulle. Tutustu myös yhtiöjärjestyksen mahdollisiin poikkeaviin vastuumääräyksiin.

Tilaa uutiskirjeemme!

Bralevan uutiskirje ilmestyy kerran kuukaudessa. Kirje sisältää asumisen hyötytietoa taloyhtiön osakkaille ja asukkaille. Uutiskirjeen tilauksen voit peruuttaa milloin tahansa uutiskirjeestä löytyvän linkin kautta.

*) =pakollinen tieto