Viimeisimmät uutiset

Osakkaana taloyhtiössä

Asunto-osakeyhtiön muodostavat taloyhtiön osakkeita omistavat osakkaat. Osakkeet tuovat omistajalleen oikeuden hallita yhtiöjärjestyksen huoneistoselitelmän mukaista tilaa.

Osakkaalla on laissa ja yhtiöjärjestyksessä määrättyjä oikeuksia ja velvollisuuksia. Osakkeenomistajalla on oikeus käyttää hänelle kuuluvia oikeuksia vasta, kun hänet on merkitty osakeluetteloon tai hän on antanut yhtiölle muulla tavoin asiasta luotettavan selvityksen.

Osakkaat käyttävät päätösvaltaansa yhtiökokouksessa. Jokaisella osakkeenomistajalla ja hänen avustajallaan on oikeus osallistua yhtiökokoukseen. Oikeutta voi käyttää myös valtuutetun välityksellä. Yhtiökokouksessa osakkeenomistaja voi esittää kysymyksiä, tehdä muutosehdotuksia, ehdottaa esityksen hylkäämistä tai kannattaa tehtyjä esityksiä.

Osakkeenomistajalla on oikeus saada yhtiökokoukselle kuuluva asia yhtiökokouksen käsiteltäväksi, jos hän vaatii sitä kirjallisesti hallitukselta niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun. Osakkaat voivat vaatia myös ylimääräisen yhtiökokouksen koollekutsumista asian niin vaatiessa.

OSAKKAAN MUUT OIKEUDET JA VELVOLLISUUDET

  • Osakkaalla on laaja muutostyöoikeus hallitsemiinsa tiloihin. Samalla hänellä on ilmoitusvelvollisuus taloyhtiölle tekemistään remonteista.
  • Osakas on velvollinen maksamaan yhtiölle yhtiövastiketta. Vastikkeen maksuvelvollisuus liittyy omistamiseen, ei asumiseen.
  • Huoneiston sisäosien kunnossapitovastuu edellyttää osakasta hoitamaan huoneistoa huolellisesti.
  • Osakkaan on ilmoitettava taloyhtiölle viivytyksettä sellaisesta huoneiston viasta tai puutteellisuudesta, jonka korjaaminen kuuluu taloyhtiölle.

Vastuiden ja velvollisuuksien laiminlyöminen voi johtaa korvausvelvollisuuteen tai huoneiston hallintaanottoon.

Vuokra-asukas

Taloyhtiössä asuu usein myös vuokra-asukkaita. Vuokralainen hallitsee huoneistoa vuokrasopimuksen perusteella. Vuokralaisen ja vuokranantajan välillä sovelletaan asunto-osakeyhtiölain sijaan lakia asuinhuoneiston vuokrauksesta sekä vuokrasopimuksen ehtoja.

Myös vuokralaista koskevat huolellisuusvelvoite huoneiston hoidosta sekä ilmoitusvelvollisuus sellaisista havaitsemistaan vioista tai puutteista, jotka kuuluvat vuokranantajan kunnossapitovastuulle tai ilmoitusvelvollisuuden piiriin.

Vuokralaisen ja hänen vieraidensa tulee noudattaa taloyhtiön järjestysmääräyksiä.

MYÖS VUOKRA-ASUKKAILLA ON OIKEUS OSALLISTUA YHTIÖKOKOUKSEEN, JOS SIELLÄ KÄSITELLÄÄN:

  1. yhtiössä noudatettavia järjestyssääntöjä
  2. yhtiön yhteisten tilojen käyttöä, taikka
  3. sellaista kunnossapitoa tai uudistamista, joka vaikuttaa olennaisesti vuokralaisen tai asukkaan huoneiston taikka yhteisten tilojen käyttöön.

Tilaa uutiskirjeemme!

Bralevan uutiskirje ilmestyy kerran kuukaudessa. Kirje sisältää asumisen hyötytietoa taloyhtiön osakkaille ja asukkaille. Uutiskirjeen tilauksen voit peruuttaa milloin tahansa uutiskirjeestä löytyvän linkin kautta.

*) =pakollinen tieto