Viimeisimmät uutiset

Taloyhtiön pihan turvallisuus – tarkasta nämä asiat vuosittain

Kevät ja kesä ovat taloyhtiön piha-alueella muutosten aikaa. Lumien sulaminen voi paljastaa maanpinnan lisäksi monenlaisia turvallisuusriskejä aina aurauksessa syntyneistä vahingoista leikkipaikan rikkinäisiin välineisiin. 

Tässä artikkelissa käymme läpi erilaisia taloyhtiön pihaturvallisuuteen liittyviä tekijöitä ja niiden tarkastuksissa huomioitavia asioita, joissa Bralevan kiinteistöhuollon ja viherpalveluiden ammattilaiset voivat sinua auttaa.

Pihan turvallisuusriskit vaihtelevat vuodenajoittain

Taloyhtiöiden pihoilla voi liikkua asukkaiden lisäksi esimerkiksi erilaisia palveluntuottajia, kuten kuljetus- tai lähettiyritysten edustajia, sekä pelastusviranomaisia. Ympäri vuoden on huolehdittava siitä, että piha on turvallinen käyttäjilleen, kulkuväylät ja pelastustiet ovat esteettömiä ja ajokuntoisia, eikä rakennuksen pihoilla tai välittömässä läheisyydessä säilytetä palonarkaa ja pihalle kuulumatonta tavaraa.

Talvella pihat täytyy hiekoittaa, jotta liukastumiset eivät aiheuta henkilövahinkoja. Aurauksesta on huolehdittava, jotta esimerkiksi jäteautojen kuljettajat pääsevät hoitamaan tehtäviään, ja katoilta on tarvittaessa pudotettava lunta, lumilippoja tai jääkertymiä, jotta katot eivät pääse sortumaan tai putoava lumi ja jää eivät aiheuta onnettomuuksia.

Keväällä pihan käyttö lisääntyy ja turvaton piha voi aiheuttaa suuriakin henkilö- tai omaisuusvahinkoja. Lumien sulaminen onkin hyvä muistutus pihan turvallisuuskartoituksen tekoon, sillä keväällä muun muassa aurauksen ja routimisen aiheuttamat vauriot paljastuvat.

Millaisia turvallisuusriskejä taloyhtiön piha-alueelta voi keväällä paljastua? Kiinnitä huomiota ainakin näihin: 

 • nousseet tai laskeneet pihakiveykset ja pihakaivot voivat aiheuttaa kompastumisia tai muita vaaratilanteita viimeistään seuraavan talven aurauksissa
 • veden ja loskan aiheuttamat kolot asfaltissa tai muilla pihan kulkuväylillä voivat aiheuttaa vaaratilanteita niin kävelijöille kuin pyöräilijöille
 • kivimuurit, pergolat, grillikatokset, portaat, aidat ja muut rakennelmat voivat olla kärsineet talvesta tai vaikkapa muuttoautojen töytäisyistä ja aiheuttaa vaaratilanteita
 • rakennusten ikkunapellit ovat voineet ottaa osumaa talven lumitöissä ja niiden terävät kulmat voivat aiheuttaa vaaroja pihalla leikkiville lapsille
 • rännien vauriot voivat ohjata sulamisvedet väärään paikkaan ja aiheuttaa rakenteiden kostumista
 • leikkipaikka on voinut kärsiä talvella aurauksesta, pakkasista, tai jopa ilkivallasta, ja rikkinäiset välineet ovat riski leikkivälle lapselle.

Leikkipaikkojen turvallisuustarkastus on pakollinen vuosittain

“Markkinoiden johtavana leikkipaikkatarkastajana suosittelemme, että leikkipaikat tarkastetaan vähintään kerran vuodessa ja niistä laaditaan kuluttajaturvallisuuslain edellyttämä, turvallisuustandardien mukainen tarkastusraportti“ kertoo yhteistyökumppanimme Propertit Oy:n perustaja Jouko Tuppurainen. 

Jos leikkipaikan lähellä on koulu, päiväkoti tai muu käyttöä lisäävä tekijä, tarkastus kannattaa tehdä jopa useammin kuin kerran vuodessa. 

Leikkivälineiden kunnon ja käyttöturvallisuuden lisäksi on varmistettava, että turva- ja putoamisalueilla ei saa olla sinne kuulumattomia asioita. Hiekkalaatikon hiekka on myös hyvä vaihtaa vuoden välein uuteen hygieniasyistä, etenkin jos laatikkoa ei ole suojattu peitteellä talven ajan. 

Lopullinen vastuu turvallisuudesta on aina leikkipaikan omistajalla, taloyhtiöllä. Säännölliset tarkastukset ja huollot sekä niiden dokumentointi auttavat vastuukysymyksissä ja vahingonkorvausvelvollista määriteltäessä.

Koko pihapiirin turvallisuus kannattaa tarkistaa vuosittain – ota tarkastuslista avuksesi

Leikkipaikkojen tarkastuksen yhteydessä koko muun pihapiirinkin turvallisuus kannattaa tarkastaa. Huomioi turvallisuustarkastuksessa ainakin nämä asiat:

 • vajonneet tai nousseet pihakaivot tulee korjata
 • vialliset rännit tulee korjata tai putsata
 • palotikkaissa kuuluu olla asianmukaiset kiipeilyesteet
 • istutusalueet esimerkiksi porttien pielissä tai kivimuurien yhteydessä tulee siistiä ja kunto tarkastaa
 • pelastusteille ja käytäville kuulumattomat pyörätelineet, kasvillisuus ja pensaat tulee poistaa tai siistiä niin, että kulkuväylät ovat esteettömät
 • parkkialueiden ja rakennusten reunoilta täytyy leikata ylikasvaneet pensaat ja puut, ettei alueelle muodostu näköesteitä ja ne eivät pääse vaurioittamaan rakennusta
 • kiinteistön numeroiden sekä merkintöjen täytyy näkyä selkeästi esimerkiksi pelastusviranomaisille.

Tarkastuksen yhteydessä on hyvä huomioida myös, mitä asioita oman taloyhtiön kiinteistönhuoltosopimukseen kuuluu. Esimerkiksi lumenpudotus ei välttämättä kuulu automaattisesti sopimukseen vaan työ täytyy tilata tarvittaessa erikseen.

Jos piha-alueella on tapahtuu ilkivaltaa, kameravalvonta voi auttaa saamaan tekijät kiinni. “Taloyhtiön piha-alueen kameravalvonnassa kannattaa konsultoida ammattilaista, jolta löytyy turvasuojausluvat. Lisäksi täytyy hankkia näkyvälle paikalle alueella tehtävästä valvonnasta kertovat kyltit tai tarrat”, neuvoo Bralevan myyntipäällikkö Akseli Tasa.

Bralevan ammattilaiset apunasi piha-alueen turvallisuustarkastuksissa

“Parhaimmillaan pihapiirin turvallisuuteen kiinnitetään huomiota ennakoivasti osana kiinteistön arkipäivää. Näin asioihin voidaan reagoida jo ennen kuin ongelmia aiheutuu. Kun ongelma on päässyt jo muodostumaan, on sen korjaaminenkin vaikeampaa ja kalliimpaa”, jatkaa Tasa. 

Leikkipaikan turvallisuustarkastukseen kannattaa pyytää aina apua sertifioidulta ammattilaiselta. “Leikkipaikkojen korjauksissa on tarkkaan määritelty, millaisia varaosia saa käyttää, miten kuristumis- ja kiinnijuuttumisvaarat huomioidaan ja ennakoidaan. Vaikka pienkorjauksia ja osaa pihan ylläpidosta voi hoitaa talkoilla, kannattaa kiinteistön leikkipaikan kunnostamiseen ottaa aina ammattilainen avuksi”, Tuppurainen toteaa.

Kun asiat tarkastetaan automaattisesti ja raportit luodaan säännöllisesti, tarvittavien huolto- ja korjaustöiden tilaaminen ei jää muistinvaraiseksi. Asiantunteva kumppani voi muistuttaa säännöllisesti myös esimerkiksi sähkötolppien tarkastuksesta tai neuvoa tilaamaan tikasautokatselmuksen pelastussuunnitelman tekoa varten.

Ota yhteyttä Bralevan ammattilaisiin, kun haluat varmistua taloyhtiösi piha-alueen turvallisuudesta!

 

P.S. On hyvä muistaa myös, ettei vastuuvakuutus korvaa, jos vastuita on laiminlyöty ja jotain pääsee tapahtumaan. Piha-alueiden hoidossa vastuunjako riippuu siitä, kenellä piha on hallinnoitavana. Kerrostalo- ja rivitaloyhtiöissä vastuut jakautuvat eri tavoin – lue lisää piha-alueiden vastuunjaosta artikkelistamme.

Tarjouspyyntö

 • Pudota tiedostot tähän tai
  Max. tiedoston koko: 1 GB.
  • Löydät tietoa Bralevan henkilötietojen käsittelystä tietosuojaselosteistamme.