Viimeisimmät uutiset

Parveke – taloyhtiön ja osakkaan vastuuasiat

Parveke kuuluu huoneistoon ja on osakaan hallinnassa olevaa tilaa, jos parvekkeelle on kulkuyhteys vain osakehuoneistosta. Osakkaan vastuulla on pintojen kunnostuksen ohella myös parvekkeen puhtaanapito.

Osakkaan tulee huolehtia jään, lumen ja roskien poistosta siten, ettei niistä aiheudu haittaa yhtiölle tai toiselle osakkaalle. Lumi tulee vä­hintään siirtää pois rakenteiden lä­heisyydestä ja pitää vedenpoistojärjestelmä puhtaana lehdistä ja jäästä, jotta vesi pääsee esteettä valumaan pois parvekkeelta. Lumenpudotuksen tulee olla aina valvottua, jotta siitä ei aiheudu vahingonvaaraa.

Taloyhtiö vastaa kokonaisuudessaan parvekkeista, joille on yleinen pääsy

Viilennyslaitteet ja parvekelasit

Osakkaan muutostyönä teettä­mään viilennyslaitteen ja parvekelasien asentamiseen tarvitaan aina taloyhtiön lupa ja mahdollisesti myös toimenpidelupa rakennusvalvonnasta. Osakkaan muutostyöoikeus rajoittuu osakkaan hallinnassa oleviin tiloihin. Kun muutostyö, vaikka vain osittain, vaikuttaa taloyhtiön vastuulla oleviin rakenteisiin, muutostyö on aina luvanvarainen. Ennen asennusta kunnossapitovastuusta tehdään sopimus taloyhtiön ja osakkaan kesken. Vastuu kunnossapidosta ja asennuksen taloyhtiölle aiheuttamista mahdollisista vahingoista on osakkaalla. Tästä tehdään merkintä myös isännöitsijäntodistukseen.

Yhtiökokouksessakin tehty päätös sitoo vain kokoukseen osallistuneita. Viilennyslaite ja parvekelasit voivat omistajanvaihdoksen yhteydessä siirtyä taloyhtiön kunnossapitovastuulle.

Vain yhtiöjärjestykseen tehtävällä kunnossapitovastuumääräyksellä voidaan siirtää kunnossapitovastuu osakkaalle siten, että se sitoo myös uusia osakkaita.

Yhtiö vastaa

  • Rakenteet
  • Eristeet
  • Perusjärjestelmät (vedenpoisto)
  • Julkisivupinnat: takaseinä, ikkuna, ulko-ovi, kaiderakenne ja kaiteen ulkopinta
  • Taloyhtiön asennuttamat parvekelasit

Osakkaan vastuulla

  • Sisäpinnat: lattia ja kaiteen sisäpinta
  • Sisäovi
  • Puhtaanapito
  • Osakkaan muutostyönä asennuttamat parvekelasit

Poikkeava kunnossapitovastuu yhtiöjärjestykseen

Taloyhtiö voi halutessaan poiketa asunto-osakeyhtiölain mukaisesta vastuunjaosta ja siirtää omaa vastuutaan osakkaille yhtiöjärjestykseen tehtävällä kunnossapitovastuumääräyksellä. Määräyksen tulee olla sisällöltään ja sanamuodoltaan tarkka ja sen laatimiseen kannattaa käyttää lakiasiantuntijaa. Epäselvät määräykset tulkitaan usein taloyhtiön vahingoksi.

Yhtiöjärjestyksen muutoksesta päätetään yhtiökokouksessa ja se vaatii vähintään 2/3 määräenemmistön yhtiökokouksessa annetuista äänistä. Määräys ei saa loukata osakkaiden yhdenvertaisuutta ilman heidän suostumustaan. Tutustu aina taloyhtiösi yhtiöjärjestyksen mahdollisiin poikkeaviin vastuumääräyksiin. Jos niitä ei ole, vastuunjaossa noudatetaan asunto-osakeyhtiölakia.

Edit. 16.12.2019 klo 14:00

Poistettu artikkelista virke: ”Kun huoneisto vaihtaa omistajaa, kahdenkeskisellä sopimuksella tehty kunnossapitovastuu ei kuitenkaan automaattisesti siirry uudelle omistajalle. Myöskään maininta isännöitsijäntodistuksessa ei ole juridisesti riittävä vastuun siirtämiseen ilman uuden osakkaan suostumusta.”, epäselvän sanamuotonsa vuoksi.

Tilaa uutiskirjeemme!

Bralevan uutiskirje ilmestyy kerran kuukaudessa. Kirje sisältää asumisen hyötytietoa taloyhtiön osakkaille ja asukkaille. Uutiskirjeen tilauksen voit peruuttaa milloin tahansa uutiskirjeestä löytyvän linkin kautta. *) =pakollinen tieto