Viimeisimmät uutiset

Poikkeava vastuunjako

Taloyhtiö voi halutessaan poiketa asunto-osakeyhtiölain mukaisesta vastuunjaosta. Myös osakkaan muutostyöt voivat muuttaa vastuita. Poikkeavat vastuut siirtyvät myös uuden osakkaan vastattavaksi.

Taloyhtiö voi halutessaan poiketa asunto-osakeyhtiölain mukaisesta vastuunjaosta ja siirtää omaa vastuutaan osakkaille yhtiöjärjestykseen tehtävällä kunnossapitovastuumääräyksellä. Määräyksen tulee olla sisällöltään ja sanamuodoltaan tarkka, ja sen laatimiseen kannattaa käyttää lakiasiantuntijaa. Epäselvät määräykset tulkitaan usein taloyhtiön vahingoksi.

Yhtiöjärjestyksen muutoksesta päätetään yhtiökokouksessa, ja se vaatii vähintään 2/3 määräenemmistön yhtiökokouksessa annetuista äänistä. Määräys ei saa loukata osakkaiden yhdenvertaisuutta ilman heidän suostumustaan.

Muutostyö muuttaa vastuunjakoa

Osakkaan muutostyön yhteydessä tekemät taloyhtiön perustason parannukset tai huoneiston alkuperäisestä asusta poikkeavat muutokset siirtyvät osakkaan kunnossapitovastuulle. Tällaisia ovat esim. parempi- tai huonolaatuisempi hana ja wc-pönttö tai taloyhtiön omaksumalle kunnossapitovastuulle kuulumattomien lisävarusteiden asennukset, kuten lattialämmitys, tai rakenteelliset käyttötarkoituksen muutokset esimerkiksi kuivatilan muuttaminen märkätilaksi (vaatehuoneeseen rakennettu sauna).

Taloyhtiön antama suostumus ja valvonta eivät siirrä kunnossapito- tai vahingonkorvausvastuuta osakkaan tekemästä muutostyöstä taloyhtiölle.

Vastuiden siirtyminen uudelle osakkaalle

Kunnossapito- ja korjausvastuu edellisen osakkaan muutostyönä tekemistä taloyhtiön perustasosta poikkeavista asennuksista ja ratkaisuista siirtyvät uudelle osakkaalle. Huoneiston kulloinenkin osakas vastaa huoneiston kunnossapidosta siltä osin kuin tila poikkeaa huoneiston alkuperäisestä asusta ja käyttötarkoituksesta. Tällaisista muutostöistä on maininta isännöitsijäntodistuksessa.

Vahingonkorvausvastuu ei siirry. Jos muutostyötä ei ole tehty hyvän rakennustavan ja rakennusmääräysten mukaisesti, alkuperäinen remontin teettäjä on vahingonkorvausvastuussa tekemästään remontista ja siitä aiheutuneesta vahingosta. Taloyhtiön valvonta ei poista tätä vastuuta. Vastuu vanhenee 10 vuodessa.

Kostin Vinkki

Tutustu aina taloyhtiösi yhtiöjärjestyksen mahdollisiin poikkeaviin vastuumääräyksiin. Jos niitä ei ole, vastuunjaossa noudatetaan asunto-osakeyhtiölakia. Huoneistokohtaisista osakkaan muutostöistä johtuvista vastuunjaon muutoksista on maininta isännöitsijäntodistuksessa.

Tilaa uutiskirjeemme!

Bralevan uutiskirje ilmestyy kerran kuukaudessa. Kirje sisältää asumisen hyötytietoa taloyhtiön osakkaille ja asukkaille. Uutiskirjeen tilauksen voit peruuttaa milloin tahansa uutiskirjeestä löytyvän linkin kautta. *) =pakollinen tieto