Viimeisimmät uutiset

PTS – korjaustoiminnan pitkän tähtäimen suunnitelma

PTS päivitetään vuosittain. Oikea ajankohta PTS:n läpikäymiselle on varhain syksyllä. Silloin tulevan vuoden korjaushankkeiden valmisteluille jää riittävästi aikaa. Erityistä huomiota kiinnitetään ensimmäisten 1–2 vuoden korjaustarvesuunnitelmiin ja niiden paikkansapitävyyteen.

Kun suunnitelmat käydään läpi vuosittain, kiireettömiä korjauksia voidaan tarvittaessa lykätä, jotta niiden sijaan voidaan toteuttaa kiireellisemmäksi käyneitä korjaushankkeita ilman, että korjaustoiminnan kustannukset poikkeavat merkittävästi alkuperäisistä suunnitelmista. Kiinteistön kunnossapidon pitkäjänteisellä suunnitelmallisuudella on suuri merkitys jokaisen osakkaan talouteen.

PTS:n laadinnan perustana on kiinteistön elinkaariajattelu.

PTS:n laadinnan perustana on kiinteistön elinkaariajattelu. Sen perusteella kiinteistön rakenteille ja perusjärjestelmille on laskennallinen keskimääräinen kunnossapitoväli ja käyttöikä. Todellinen tilanne selvitetään kiinteistön kuntotutkimuksella, josta käy ilmi kiinteistön rakenteiden ja järjestelmien senhetkinen todellinen kunto. Kuntotutkimus on hyvä tehdä viiden vuoden välein. Ensimmäiset tehdään rakennuttajan toimesta 2/10-vuotistakuutarkastuksina.

Yhtiökokouksessa osakkaille esitetään PTS:stä lyhyempi versio, erillinen viiden vuoden korjaustarveselvitys. Yhtiökokous päättää kuluvan tilikauden korjaushankkeiden toteuttamisesta ja niiden rahoituksesta sekä pidemmän aikavälin suurempien korjausten hankesuunnittelujen aloittamisesta.

Bralevassa otettu käyttöön Tampuurin PTS-sovellus

Sovellus mahdollistaa kiinteistön korjaustoiminnan jatkuvan vuosittaisen suunnittelun ja realistisemman kustannusten arvioinnin. Kiinteistön korjaustoimintaan liittyvät suunnitelmat ovat aina ajan tasalla ja helposti hallittavissa. Tampuurin PTS-sovelluksen taustalla ovat kokeneet pts:ien ja kuntoarvioiden tekijät.

Osakaskysely

Osakkaat kannattaa ottaa mukaan taloyhtiön kunnossapidon ja korjaustoiminnan suunnitteluun. Osakaskyselyt antavat arvokasta tietoa osakkaiden huomioista sekä tahtotilasta kiinteistön kunnossapidon tasoon liittyen. Kiinteistöstrategian näkökulmasta kiinteistön kuntoa ja arvoa voidaan ylläpitää, kohottaa tai antaa asioiden vain olla. Jos elinkaaren mukaisia korjaustoimenpiteitä lykätään, kiinteistön ja omaisuuden arvo laskee pikkuhiljaa ja aikanaan eteen tulevat välttämättömät korjaukset edellyttävät suurempia taloudellisia panostuksia.

Suuret korjaushankkeet

Suuret korjaushankkeet, kuten linjasaneeraukset, noudattavat omaa aikatauluaan ja ajoittuvat useammalle kalenterivuodelle. Putkiremontissa hankkeen kokonaiskesto on keskimäärin 2–3 vuotta. Hankkeista järjestetään erillisiä infotilaisuuksia ja päätöksetkin tehdään monesti varta vasten hanketta varten järjestetyssä ylimääräisessä yhtiökokouksessa.

Päätös hankesuunnittelun aloittamisesta tehdään kuitenkin usein kevään yhtiökokouksessa, ja valmistelun kannalta onkin tärkeää aloittaa korjaustoiminnan suunnittelu riittävän aikaisessa vaiheessa edellisenä vuonna.

Tilaa uutiskirjeemme!

Bralevan uutiskirje ilmestyy kerran kuukaudessa. Kirje sisältää asumisen hyötytietoa taloyhtiön osakkaille ja asukkaille. Uutiskirjeen tilauksen voit peruuttaa milloin tahansa uutiskirjeestä löytyvän linkin kautta.

*) =pakollinen tieto