Viimeisimmät uutiset

Remontointi – tarvittavat ilmoitukset

Ilmoita kotona tehtävästä remontista taloyhtiölle aina, kun se voi vaikuttaa talon kiinteisiin rakenteisiin tai naapuriasuntoihin. Tällaisia ovat tyypillisimmin remontit, jotka vaikuttavat lämmitysjärjestelmään, vedenjakeluun, sähköihin, viemäröintiin, ilmanvaihtoon, vedeneristyksiin tai akustiikkaan.

Kaikki rakennuslupaa edellyttävät työt vaativat aina ilmoituksen ja taloyhtiön suostumuksen. Esimerkiksi kantavia seiniä ei saa koskaan purkaa tai siirtää ilman taloyhtiön lupaa.

Ilmoita esimerkiksi näistä:

  • Keittiön kalusteiden uusiminen
  • Ilmanvaihtojärjestelmän ja liesituulettimen muutokset
  • Kiukaan tai sähkölieden vaihto
  • Uusi pesukoneen liitäntä, pesukoneen hanan poisto
  • Kylpyhuoneremontit
  • WC-istuimen ja hanan vaihto
  • Viemärien tai uuden vesipisteen asennus
  • Vesi-, sähkö- tai kaasujohtojen muutokset
  • Laattojen, parketin, laminaatin tai lattialämmön asentaminen
  • Parvekkeisiin kohdistuvat muutokset.

Näin ilmoitan

Kun suunnitelmat ovat valmiina ja tekijät valittuna, ilmoita remontistasi taloyhtiölle kirjallisesti Asukassivuilla olevalla muutostyöilmoituksella. Tee se hyvissä ajoin, mielellään kuukautta ennen suunniteltua remonttiajankohtaa. Ilmoituksen käsittelylle on hyvä jättää riittävästi aikaa.

Huolella täytetystä ilmoituksesta tulee käydä ilmi remontin teettäjä ja hänen yhteystietonsa, mitä ja miten ollaan tekemässä, milloin ja kuka sen tekee. Taloyhtiön tulee pystyä ilmoituksesi perusteella arvioimaan noudatetaanko kunnossapitotyössä hyvää rakennustapaa ja aiheutuuko siitä mahdollisesti vahinkoa tai muuta haittaa. Rakennuslupaa vaativissa remonteissa luvat ja suunnitelmat tulee liittää mukaan.

Työtä ei saa aloittaa ennen taloyhtiön kirjallista suostumusta ja hyväksyntää työn suorittajista.

Milloin saa aloittaa?

Hallitus käsittelee muutostyöilmoituksesi mahdollisimman nopeasti. Sitä ennen tekninen isännöitsijä on tarkistanut ilmoituksestasi remontin teknisen toteutuksen ja ilmoittamiesi työnsuorittajien ammattiosaamisen sekä pyytänyt sinulta tarvittaessa lisäselvityksiä.

Hallituksen hyväksynnän jälkeen saat tekniseltä isännöitsijältä sähköpostilla ohjeet sekä tiedot mahdollisesti muista remontissasi huomioitavista seikoista. Samassa yhteydessä on hyvä hetki sopia aloituskatselmuksen ajankohdasta ja mahdollisista muista valvontakäynneistä. Osa remonteista vaatii aina asiantuntijan valvonnan.

Ei kiusaksi, vaan kaikkien eduksi

Ilmoitus- ja valvontavelvollisuuden tarkoituksena on turvata sekä osakkaiden että yhtiön oikeudet. Näistä velvollisuuksista määrätään vuonna 2010 voimaan tulleessa asunto-osakeyhtiölaissa. Lain mukaan osakkaalla on velvollisuus ilmoittaa yhtiölle tekemistään kunnossapito- ja muutostöistä ja yhtiöllä on sekä velvollisuus että oikeus valvoa osakkaan tekemät työt.

Ilmoitusmenettelyn tarkoituksena ei ole kieltää remontoimista, vaan varmistaa, että se tehdään hyvää rakennustapaa noudattaen ja alan ammattilaisten toimesta, jotta osakkaan tekemistä kunnostustöistä ei aiheudu haittaa kiinteistön kunnolle tai muille osakkaille. Osana ilmoitusmenettelyä taloyhtiö ylläpitää huoneistokohtaista korjausrekisteriä. Korjausrekisteriin ilmoitettujen tietojen perusteella tehdään merkinnät isännöitsijäntodistukseen. Sillä voi olla osakkeesi arvoa nostava vaikutus.

Tilaa uutiskirjeemme!

Bralevan uutiskirje ilmestyy kerran kuukaudessa. Kirje sisältää asumisen hyötytietoa taloyhtiön osakkaille ja asukkaille. Uutiskirjeen tilauksen voit peruuttaa milloin tahansa uutiskirjeestä löytyvän linkin kautta.

*) =pakollinen tieto