Viimeisimmät uutiset

Vahingonkorvausvastuu

Kunnossapitovastuun, ilmoitusvelvollisuuden tai huoneiston huolellisen hoidon laiminlyönti voivat johtaa korvausvelvollisuuteen.

Taloyhtiön tai osakkaan kunnossapitovastuun, osakkaan ilmoitusvelvollisuuden tai huoneiston huolellisen hoidon laiminlyönti voivat johtaa korvausvelvollisuuteen. Vahingonkorvausvastuussa vahingosta aiheutuviin kustannuksiin voi olla osapuoli, jonka pystytään osoittamaan omalla huolimattomuudellaan tai tahallisella toiminnallaan myötävaikuttaneen vahingon syntymiseen. Vastuusta vapautuakseen tulee pystyä osoittamaan menetelleensä huolellisesti.

Korjaus- ja muutostöissä asianmukainen ja huolellinen työn suunnittelu, toteutus, valvonta ja vaadittavan pätevyyden omaavien työn suorittajien käyttö katsotaan huolelliseksi toiminnaksi. Vahingon sattuessa korvausta voidaan hakea vahinkoon johtaneen virheen aiheuttajalta.

Vahingonkorvausvastuu kunnossapidon ja huoneiston huolellisen hoidoin laiminlyönnistä, hyvän rakennustavan vastaisesta kunnossapito- tai muutostyöstä ja ilmoitusvelvollisuuden laiminlyönnistä vanhenevat kymmenessä vuodessa.

Virheellisen kunnossapito- ja muutostyön aiheuttamat vahingot eivät siirry uuden osakkaan vastattavaksi.

Mitä tehdä vahingon sattuessa?

Vahingon sattuessa tulee aina ensin ehkäistä lisävahinkojen syntyminen. Kiireellisissä tapauksissa välittömästi ilmoitus huollolle ja vasta sen jälkeen isännöitsijälle. Vesivahinkotilanteessa on pyrittävä estämään vuoto esimerkiksi sulkemalla veden tulo sulkuventtiilistä. Mikäli veden tuloa ei voida estää, on pyrittävä mahdollisuuksien mukaan rajoittamaan veden leviämistä huoneistossa.

Ennen korjaustoimenpiteisiin ryhtymistä on hyvä tiedostaa, että osakkaalla ei ole oikeutta teettää omin päin ilman yhtiön suostumusta yhtiön kustannuksella yhtiölle kuuluvia korjauksia. Poikkeuksen tekevät vain erittäin kiireelliset työt, jotka ovat tarpeen lisävahingon välttämiseksi.

Taloyhtiön tulee viipymättä ryhtyä omalle kunnossapitovastuulleen kuuluviin korjaustoimenpiteisiin lisävahingon välttämiseksi ja estääkseen osakkaalle vahingosta aiheutuvaa lisähaittaa.

Maksaja vahingosta aihetuville kustannuksille ehditään selvittämään myöhemmin. Vahingonkorvausvastuu voi olla vahingon aiheuttajalla tai korvaus saadaan vakuutuksesta.

Kostin Vinkki

Vahinko tulee harvoin kello kaulassa. Vakuutathan kotisi. Taloyhtiön kiinteistövakuutus korvaa vain kiinteistölle aiheutuneet vahingot. Kotivakuutuksen vastuuvakuutus voi olla suureksi hyödyksi, jos omalla toiminnallaan aiheuttaa esim. vesivahingon tai tulipalon.

Tilaa uutiskirjeemme!

Bralevan uutiskirje ilmestyy kerran kuukaudessa. Kirje sisältää asumisen hyötytietoa taloyhtiön osakkaille ja asukkaille. Uutiskirjeen tilauksen voit peruuttaa milloin tahansa uutiskirjeestä löytyvän linkin kautta. *) =pakollinen tieto