Viimeisimmät uutiset

Vastuunjako kunnossapidosta

Taloyhtiössä kunnossapitovastuu jakautuu taloyhtiön ja osakkaan kesken. Osakas vastaa huoneistonsa sisäosien huolellisesta hoidosta ja kunnossapidosta. Taloyhtiö vastaa rakenteista ja perusjärjestelmistä. Kostin vastuunjako-oppaassa vastuunjako yhdellä aukeamalla.

Huoneiston huolellinen hoito

Omassa hallinnassa olevaa huoneistoa tulee hoitaa huolellisesti ja siten, ettei mikään vaurioidu muutoin kuin tavanomaisesta käytöstä aiheutuvasta kulumisesta. Osakas vastaa omalle kunnossapitovastuulleen kuuluvien toimenpiteiden suorittamisesta ja omissa kunnossapito- ja muutostöissään huolehtii siitä, ettei yhtiön vastuulla olevat kiinteistön, rakennuksen tai huoneiston osat rikkoudu. Huoneistossa olevia asennuksia ja laitteita, kuten lämmitystä tai ilmanvaihtojärjestelmää, tulee käyttää tavanomaisella tavalla. Huoneiston huolelliseen hoitoon liittyy myös säännöllinen siivous.

Kunnossapitovastuu

Vastuunjako taloyhtiön kunnossapidosta määritellään asunto-osakeyhtiölaissa. Lain mukaan taloyhtiö vastaa rakennuksen ja osakehuoneiston rakenteista, eristeistä ja perusjärjestelmistä, joita ovat lämmitys-, sähkö-, tiedonsiirto-, kaasu-, vesi-, viemäri- ja ilmanvaihtojärjestelmät sekä järjestelmiin kiinteästi kuuluvista laitteista.

Osakas vastaa huoneiston sisäosien kunnossapidosta ja korjaamisesta niiltä osin kuin ne eivät kuulu taloyhtiön vastuulle. Myös laitteet, jotka eivät ole välttämättömiä yhtiön perusjärjestelmien toimivuudelle, ovat osakkaan vastuulla.

Vastuunjakotaulukko avuksi lain tulkintaan

Lain määritelmä vastuunjaosta on varsin suppea. Kiinteistöliitto on laatinut Vastuunjakotaulukon, jossa on yksityiskohtaisemmat tulkinnat lain sisällöstä. Vaikka vastuunjakotaulukko on lähtökohtaisesti suositus, on se vakiintunut taloyhtiöissä yleisesti noudatetuksi lakia vastaavaksi vastuunjaoksi. Vastuunjaon kiistat ratkaistaan viime kädessä tuomioistuimessa lain ja kentällä vakiintuneesti noudatetun vastuunjaon tulkintojen perusteella.

Bralevan vastuunjako-oppaasta löydät Kiinteistöliiton vastuunjakotaulukon mukaiset suositukset tiloittain pähkinän kuoressa.

Tarkista myös taloyhtiösi yhtiöjärjestys. Lain mukaisesta vastuunjaosta voidaan poiketa yhtiöjärjestysmääräyksin. Yhtiöjärjestys löytyy taloyhtiösi Asukassivuilta Säännöt ja ohjeet -kansiosta.

Osakkaan kunnossapitovastuulle kuuluvat mm.

  • lattiakaivojen puhdistus
  • ilmanvaihto- ja korvausilmaventtiilien puhtaanapito
  • ikkunoiden sisäpuitteen tiivisteet
  • ovien lukkojen ja saranoiden rasvaus
  • paristokäyttöiset palovaroittimet
  • pesukoneiden poistoletkut
  • liesituulettimen rasvasuodattimen puhdistaminen
  • märkätilojen silikonisaumat ja pinnoitteet, joita on hyvä tarkkailla säännöllisesti.

Muista myös ilmoitusvelvollisuus! Tarkkaile taloyhtiön kunnossapitovastuulle kuuluvien rakenteiden kuntoa ja ilmoita havaitsemistasi puutteista ja vioista viipymättä huollolle.

Muutoksia vastuunjakoon  – uudet suositukset

Taloyhtiön kunnossapitovastuiden tulkintoihin on tullut muutoksia. Keskeisimmät muutokset koskevat ilmanvaihdon suodattimien vaihtoa ja pesualtaiden hajulukkojen puhdistusta. Näiden osalta vastuuta suositellaan siirrettäväksi yhtiölle.

Kunnossapitovastuun laajentaminen on perusteltua. Hajulukot ja ilmanvaihdon suodattimet ovat kiinteä osa jo muutoinkin taloyhtiön vastuulle kuuluvaa perusjärjestelmää, ja taloyhtiö on kiinteistönomistajana velvollinen huolehtimaan siitä, että rakennus on paitsi turvallinen myös terveellinen. Myös laajamittaisten vahinkojen, kuten vesivahinkojen, riskiä kannattaa välttää.

Kunnossapitovastuun muutoksista huolimatta osakkaalla säilyy edelleen puhtaanapito siltä osin kuin se on mahdollista ilman työkaluja. Lattiakaivot puhdistetaan säännöllisesti ja hajulukkojen tukkeutumista tulee edelleen estää siten, ettei viemäreihin kaadeta mitään sinne kuulumatonta, kuten rasvaa ja ruuantähteitä. Jos lavuaari vetää huonosti, osakkaan kannattaa ensin yrittää puhdistaa hajulukko viemärinavausaineella. Jos se ei tuota tulosta, on aika kutsua huolto tukosta avaamaan. Ilmanvaihdon osalta venttiilien puhtaanapito ja imurointi ovat jatkossakin osa asukkaan toimia riittävän ilmanvaihdon takaamiseksi.

Taloyhtiö päättää ja tiedottaa muuttuneesta vastuunjaosta

Koska Kiinteistöliiton laatima vastuunjakotaulukko ja siihen tehdyt muutokset ovat lähtökohtaisesti suosituksia, kannattaa taloyhtiössä selvyyden vuoksi erikseen päättää yhtiökokouksessa, muutetaanko vastuunjakoa uuden suosituksen mukaiseksi. Samassa yhteydessä on hyvä hetki tiedottaa vastuunjaon perusperiaatteista ja muista mahdollisista taloyhtiökohtaisista yhtiöjärjestyksessä mainituista laista poikkeavista vastuunjaoista.

Tilaa uutiskirjeemme!

Bralevan uutiskirje ilmestyy kerran kuukaudessa. Kirje sisältää asumisen hyötytietoa taloyhtiön osakkaille ja asukkaille. Uutiskirjeen tilauksen voit peruuttaa milloin tahansa uutiskirjeestä löytyvän linkin kautta. *) =pakollinen tieto