Viimeisimmät uutiset

Vastuunjako taloyhtiössä – kuka vastaa, korjaa ja maksaa

Vastuunjako taloyhtiössä määrittää, kenen kuuluu vastata rakennuksen tai huoneiston osan kunnossapidosta, korjauksesta ja niistä aiheutuneista kustannuksista. Osakkaan ja taloyhtiön välisestä vastuunjaosta määrätään yleisellä tasolla asunto-osakeyhtiölain 4 luvussa. Laista poikkeavia kunnossapitovastuita voi taloyhtiökohtaisesti olla myös yhtiöjärjestyksessä.

Jokaisen taloyhtiössä asuvan on tärkeää tietää vastuunjaon jakautuminen periaatetasolla. Osakkaan on tiedettävä omalle kunnossapito- ja ilmoitusvastuulle kuuluvat asiat. Vain huoneiston huolellisella hoidolla ja ylläpidolla voi välttyä vahingon sattuessa vahingonkorvausvastuusta. Jos jotain pitää korjata, on hyvä tietää kuka sen korjaa ja maksaa, niin tietää, miten asiassa edetä ja kenen puoleen kääntyä.

Taloyhtiön kannattaa huolehtia suunnitelmallisesta kiinteistön kunnossapidosta. korjausrakentamista ei kannata lykätä kustannusten pelossa. Perusjärjestelmien pettäessä  vahingot ja kustannukset ovat suuria. Vahingon sattuessa omalle vastuulle kuuluviin korjaustöihin tulee ryhtyä viivyttelemättä lisävahinkojen ja -kustannusten välttämiseksi. Maksaja voi myöhemmin vahingonkorvausvastuun perusteella olla vahingon aiheuttaja tai vakuutus.

Läheskään aina ei ole itsestään selvää kenen vastuulle kuuluu mikäkin rakennuksen tai huoneiston osa. Lakia yksityiskohtaisemmin vastuunjakoa määritellään tila ja osa kerrallaan vastuunjakotaulukossa. Yksityiskohtainen vastuunjako on tarpeen erityisesti silloin kun jotain sattuu. Se on edellytyksenä myös osakkaiden tasavertaiselle kohtelulle

Niin osakkaan kuin taloyhtiönkin kannattaa huolehtia omasta vakuutusturvastaan. Mitä laajempi, sen parempi. Vakuutuksetkaan eivät kaikessa laajuudessakaan korvaa  kaikkia vahinkoja, ja siksi vastuu omasta kunnossapidosta ja huoneiston huolellisesta hoidosta kannattaa ottaa vakavasti, niin välttyy ikäviltä yllätyksiltä ja lisäkustannuksilta

Kostin vinkki

Tarkista taloyhtiösi yhtiöjärjestyksestä laista poikkeavat vastuunjaot. Jos niitä ei ole, vastuunjaossa noudatetaan lakia.

Tilaa uutiskirjeemme!

Bralevan uutiskirje ilmestyy kerran kuukaudessa. Kirje sisältää asumisen hyötytietoa taloyhtiön osakkaille ja asukkaille. Uutiskirjeen tilauksen voit peruuttaa milloin tahansa uutiskirjeestä löytyvän linkin kautta.

*) =pakollinen tieto