Muutostyöilmoitus

braleva tekniset isännöitsijät suorittavat valvontaa

 

Osakas saa tehdä hallinnassaan olevissa tiloissa sellaisia kunnossapito- ja muutostöitä, joista ei aiheudu vahinkoa tai haittaa yhtiölle, naapureille tai rakennuksille. Mikäli muutos- ja korjaustyö voi vaikuttaa talon rakenteisiin tai naapurihuoneistoihin on siitä lain mukaan ilmoitettava etukäteen yhtiölle (hallitukselle ja isännöitsijälle).

Ota remontissa huomioon:

 • tarkista aina tarvitaanko työhön yhtiön lupa
 • tarkista tarvitaanko työhön rakennuslupa
 • tee tai teetä työtä koskevat suunnitelmat etukäteen
 • luvanvaraisista remontista tulee aina tehdä kirjallinen ilmoitus ennen remontin aloittamista yhtiölle täyttämällä sähköinen muutostyöilmoituslomake taloyhtiösi asukassivuilla, ilmoitusta ei saa tehdä puhelimitse
 • ilmoituksen yhteydessä tulee esittää työn suorittajat ja suunnitelmat tehtävistä muutoksista
 • yhtiöllä on oikeus pyytää lisäselvityksiä suunnitelmista tai jopa hylätä esitetyt suunnitelmat
 • työtä ei saa aloittaa ennen kuin isännöitsijä on myöntänyt aloitusluvan
 • melua ja vesikatkoksia aiheuttavista remonteista tulee tiedottaa naapureita hyvissä ajoin
 • tehtävissä remonteissa tulee aina noudattaa hyvää rakennustapaa sekä rakennusluvan ja yhtiön asettamia ehtoja
 • sovi yhtiön kanssa työn valvonnasta
 • rakennuslupaa edellyttävissä remonteissa työntekijätietojen ilmoitus verohallinnolle ennen lopputarkastusta
 • tilaa rakennuslupaa edellyttävissä remonteissa lopputarkastus rakennuslupaviranomaiselta.

Remontoijan muistilista:

 • muutostyöilmoitus (sähköinen lomake taloyhtiön kotisivulla)
 • remontin aikainen vakuutus
 • suunnittelu
 • rakennuslupa
 • urakoitsijoiden valitseminen
 • taloyhtiön valvonta
 • aikataulu
 • tulityölupa
 • haitta-aineiden (esim. asbesti) kartoitus ja todistuksen liittäminen ilmoitukseen
 • käyttöveden katkoksien ilmoittaminen
 • siivous ja purkujätteet
 • porrashuoneen suojaus ja siivous
 • jätteet ja jätelava
 • häiritsevät remonttiäänet/työskentelyajat
 • naapureille ilmoittaminen
 • hissin käyttö ja suojaus
 • tavaran ja purkujätteen säilytys
 • viranomaismääräykset ja ohjeet
 • hyvä rakennustapa.

Remontista ilmoittaminen

Voimassa olevan asunto-osakeyhtiölain myötä asukkaalle on tullut uusia velvollisuuksia ilmoittaa yhtiölle tekemistään remonteista ja yhtiölle on tullut oikeus ja velvollisuus valvoa, että tehdyt remontit noudattavat hyvää rakennustapaa. Uudella lailla on tarkoitus turvata sekä asukkaan että yhtiön oikeudet.

Tee ilmoitus hyvissä ajoin

Ilmoita remontista kirjallisesti isännöitsijätoimistoon hyvissä ajoin, vähintään kuukausi ennen suunniteltua remonttiajankohtaa. Ilmoituksen käsittelylle ja mahdollisille lisäselvityksille on hyvä varata riittävästi aikaa.

Ilmoittaminen käy helposti tästä. Pääset klikkaamalla tästä taloyhtiön asukassivuille.

Ilmoituksen käsittely

Muutostyöilmoitus ohjautuu Bralevan tekniselle asiantuntijalle ja taloyhtiön hallitukselle. Tekninen asiantuntija tarkastaa muutostyön teknisen toteutuksen ja pyytää tarvittaessa lisäselvityksiä. Muutostyö käydään läpi tarpeen mukaan teknisen asiantuntijan sekä hallituksen kanssa, ilmoitukseen reagoidaan kymmenen arkipäivän kuluessa. Ohjeistus muutostyön toteuttamiseen tulee asukassivuille.

Luvanvaraista työtä ei saa aloittaa ennen taloyhtiön myöntämää kirjallista lupaa!

Muutostyöt, joista ei tarvitse ilmoittaa

Pienistä pintaremonteista kuten kuivien tilojen seinien maalaamisesta tai tapetoinnista ei tarvitse ilmoittaa taloyhtiölle.

Muutostöitä, joista riittää ilmoitus taloyhtiölle

 • Keittiön koneiden ja laitteiden vaihdot
 • Keittiön kalusteiden uusiminen silloin, kun ei puututa vesi- ja ilmastointilaitteisiin eikä lattiaan
 • Lattiamateriaalin uusiminen kuivissa tiloissa samaan materiaaliin.

Taloyhtiön kirjallinen lupa tarvitaan remontteihin, jotka vaikuttavat tai voivat vaikuttaa lämmitysjärjestelmään, vedenjakeluun, sähköihin, viemäröintiin tai akustiikkaan. Luvanvaraisiin muutostöihin tulee olla suunnitelmat ja työ tulee teettää luvan saaneilla alan ammattialaisilla.

Tee muutostyön lupahakemus hyvissä ajoin

Tee remontista kirjallinen muutostyön lupahakemus isännöitsijätoimistoon hyvissä ajoin, vähintään kuukausi ennen suunniteltua remonttiajankohtaa. Hakemuksen käsittelylle ja mahdollisille lisäselvityksille on hyvä varata riittävästi aikaa.

Hakemuksen teet helpoiten taloyhtiön asukassivuilla olevalla sähköisellä muutostyöilmoituksella. Siihen pääset klikkaamalla tästä.

Luvanvaraisia muutos- ja korjaustöitä ovat mm.

 • Työt, jotka saattavat vaikuttaa äänen eristykseen, esim. parketin tai laminaatin asentaminen muovimaton tilalle
 • WC:n, kylpyhuoneen tai saunan pinnoitteiden ja kalusteiden uusiminen, korjaaminen tai poistaminen, jos työ vaikuttaa vesieristykseen, vesi- tai sähköjohtoihin tai viemäröintiin
 • Veden katkaisu edellyttävät työt, kuten putkien, viemäreiden tai vesikalusteiden (hana, wc-istuin) vaihtaminen tai asentaminen
 • Viemäri-, vesi-, sähkö-, lämmitys ja ilmanvaihtojärjestelmiin liittyvät asennus- tai muutostyöt
 • Pesu- tai astianpesukoneen asentaminen, mikäli koneen sähköjohdolle, vesi- tai viemäriletkulle ei ole liitäntävalmiutta
 • Kiinteiden sähköjohtojen asentaminen, vaihtaminen tai poistaminen
 • Muutokset kantaviin rakenteisiin
 • Kevyiden väliseinien purkaminen, siirtäminen tai poistaminen, mikäli niiden sisällä on kiinteitä vesi-, viemäri- tai sähköjohtoja
 • Huoneiston ulko-oveen liittyvät työt
 • Keittiön kalusteiden uusinta ja muutokset
 • Parvekkeisiin kohdistuvat muutokset, lasitus, pintojen maalaus, laatoitukset, lämpöpumpun tai ilmastointilaitteen asennus
 • Rakennuslupaa edellyttävät toimenpiteet kuten käyttötarkoituksen muutokset, saunan rakentaminen, kantavien seinien muutokset, huoneistojen yhdistäminen.

Osakkaan tulee selvittää, vaatiiko työ rakennusvalvontaviranomaisten lupaa ja huolehtia sen hakemisesta. Rakennusluvan hakemista varten tarvitaan taloyhtiöltä valtakirja. Jos olet epävarma työn luvanvaraisuudesta tai ilmoitusvelvollisuudestasi kannattaa olla yhteydessä omaan isännöitsijään.

Työn aloittaminen

Muutos- ja korjaustyön, joka ei vaadi rakennus- eikä taloyhtiön lupaa, voidaan aloittaa ilmoituksen jälkeen. Luvanvaraisen työn saa aloittaa vasta kun on saanut taloyhtiön kirjallisen luvan ja mahdolliset ehdot työn tekemiseksi isännöitsijältä. Luvanvarisen työn valvonnasta ja tarvittavista aloituskatselumisista tulee myös sopia ennen aloittamista. Rakennuslupaa edellyttävän korjaustyön voi aloittaa vasta rakennusluvan myöntämisen jälkeen.

Muutostöiden valvontavelvollisuus ja -oikeus

Yhtiöllä on lain mukainen luvanvaraisten muutostöiden valvontavelvollisuus ja –oikeus. Osakas vastaa muutostyöhön ja valvontaan liittyvistä kustannuksista. Valvontakäyntien määrät riippuvat työn laajuudesta. Sovi/tiedustele teknisten isännöitsijöiden kanssa työn valvonnasta.

Tavallisimpia valvontaa edellyttäviä remontteja ovat WC-, kylpyhuone-, sauna- ja keittiöremontit sekä lattiapäällysteen vaihdot.

On hyvä huomioida, että valvonta ei kuitenkaan poista vastuuta urakasta osakkaalta tai sen tekijältä. Osakkaan onkin syytä tarkastaa oma ja tekijän vakuutusturva. Tehdessään muutostyöhakemuksen, osakas hyväksyy muutostyötä koskevat ohjeet, vastuut ja velvollisuudet.

Kun työ on tehty ja valvottu tehdään siitä merkintä isännöitsijäntodistukseen huoneistokohtaisiin tietoihin.

Tee muutostyöilmoitus taloyhtiösi asukassivuilla klikkaamalla tästä!

Hyvän asumisen asiantuntijat apunasi