Viimeisimmät uutiset

Asukaskampanjointi vähentää vedenkulutusta

Kiinteistöjen ylläpito- ja energiakustannukset kasvavat nopeammin kuin vuokrat. Etätyö on lisännyt sekä kotona vietettävää aikaa että veden- ja energiankulutusta. Alueellinen energianeuvonta on toteuttanut onnistuneita vedensäästökampanjoita vuokrataloyhtiöissä ja vedenkäytöstä viestiminen asukkaille on osoittautunut erittäin kannattavaksi.  

Asukkaat halutaan mukaan vedensäästötalkoisiin, koska kulutustottumuksia muuttamalla voidaan vähentää merkittävästi veden- ja energiakulutusta sekä sitä kautta taloyhtiön kustannuksia ja vuokrankorotuspaineita.

Vedenlotraus kuriin 

Kymenlaaksossa Kotkan Asuntojen, Päijät-Hämeessä Lahden Talojen ja Uudellamaalla M2-kotien viestintäkampanjat yhdessä alueellisen energianeuvojan kanssa nostivat asukkaiden tietoisuutta omista vedenkäyttötottumuksista ja innostivat asukkaita säästämään vettä. Asukkaille jaettiin tietoa palavereissa, webinaareissa, esitteillä ja sosiaalisessa mediassa. Vedenkulutuksessa tapahtuvia muutoksia seurattiin ja eniten vettä säästäneet taloyhtiöt palkittiin. Alueellinen energianeuvoja oli tärkeä tuki ja apu viestintäkampanjan suunnitteluun ja toteutukseen.

– Vuokra-asunnoissa asuvien määrä on kasvussa. On tärkeätä saada vuokralaiset mukaan edistämään kestävää asumista. Vedenkulutukseen jokainen meistä voi vaikuttaa omilla arjen valinnoillaan, sanoo alueellinen energianeuvoja Anna-Maria Rauhala Rambollilta.

Kestävää vedenkäyttöä kohti 

Suomalaisten vedenkäyttötavoissa on suuria eroja ja vähemmän vettä kuluu asuntokohtaisen vedenmittauksen talouksissa. Vettä kuluu jopa 20 litraa vähemmän päivässä asukasta kohden oman vesimittarin talouksissa. Monelle vesilaskun kasvu saattaa tulla yllätyksenä, kun kiinteästä hinnasta siirrytään kulutukseen perustuvaan asuntokohtaiseen laskutukseen. Asuntokohtainen mittaus yleistyy hitaasti ja siksi on tärkeää panostaa vedenkäyttötavoista viestimiseen ja luoda kestäviä vedenkäyttötapoja.

Kotkan Asuntojen asukkaiden vedenkulutus on selvästi vähentynyt huolimatta kuluneesta kuumasta kesästä ja lisääntyneestä etätyöstä.

– Kotkan Asunnot on sitoutunut vähentämään omistamansa rakennuskannan energiankulutusta ja edistämään kestävää asumista. Halusimme Vesisota-kilpailullamme parantaa asukkaiden tietoisuutta omasta vedenkäytöstä ja sen vaikutuksista sekä pienentää yhtiön vedenkulutusta, sanoo toimitusjohtaja Juha Tiitta. 

Lahden asunnoissa asuu noin kymmenen prosenttia lahtelaisista. Asumisella on iso vaikutus ympäristöön. Vuokra-asukkaille suunnattu MiniMoi!-kampanja  tavoitteena oli pienentää hiilidioksidipäästöjä  mm. energiankulutusta ja vedenkäyttöä vähentämällä sekä lajittelua lisäämällä.

– Kyse on ympäristönäkökohtien lisäksi myös kustannuksista. Vesimaksut ovat kasvaneet tänä syksynä Lahdessa ja vedensäästö vähentää vuokrankorotuspainetta, sanoo Lahden Talojen ympäristöpäällikkö Elina Rantanen.

Y-säätiön M2-kodeille toteutettiin Veden vastuullinen käyttö -asukaskampanja. Kampanjassa kehotettiin ilmiantamaan vuotava vesikaluste, kerättiin vinkkejä vedensäästöön ja palkittiin eniten vettä säästänyt kiinteistö.

– Uudessa strategiassamme on kunnianhimoiset ympäristötavoitteet, jotta tavoitteisiin päästään, on töitä tehtävä kaikilla energiankäytön osa-alueilla. Meidän roolimme vuokranantajana on luoda puitteet energiatehokkuudelle ja yhdessä asukkaiden kanssa toteutamme niitä, sanoo M2-kotien asukashallinnon koordinaattori Kaisa Nisula.

Energianeuvonta auttaa asukasviestinnässä

Vuokranantajien kannattaa panostaa asukasviestintään, sillä kohti kestävää asumista päästään vain kulutustottumuksia muuttamalla. Kampanjointi säästävistä käyttötavoista on kannattavaa silloin, kun taloyhtiöissä ei ole huoneistokohtaista vedenmittausta.

Motiva ja alueellinen energianeuvonta ovat tuottaneet paljon valmista materiaalia ja ideoita asukkaille suunnattaviin veden- ja energiansäästönkampanjoihin. Motivan ja alueellisen neuvonnan materiaalia voi hyödyntää niin vuokra- kuin omistusasuntotaloyhtiöissä.

– On ollut hienoa nähdä miten motivoituneita sekä asukkaat, että vuokranantajayhtiöt ovat olleet työskentelemään kestävän kehityksen puolesta, sanoo energianeuvoja Anna-Maria Rauhala.

Vedensäästöstä tulee paljon kysymyksiä energianeuvontaan ja Motivan vedenkäyttöä koskevat sivut ovat suosittuja. Motivan asiantuntijoiden ja vuokrataloyhtiöiden vinkit vedensäätöön on koottu Vinkkejä vedensäästöön -sivulle.

Energiaviraston rahoittama valtakunnallinen Asiaa energiasta -neuvonta ja maakunnissa toimivat energianeuvojat antavat maksutonta ja puolueetonta neuvontaa.