Viimeisimmät uutiset

Aurinkovoimaa taloyhtiöön hyvityslaskentamallilla – vinkit hankintaan

Lainsäädäntö mahdollistaa aurinkosähkön yhteisvoimalat ja hyvityslaskennan taloyhtiöille vuoden 2021 alusta alkaen. Laskenta tulee saataville kaikille taloyhtiöille Suomessa kesäkuusta 2022 alkaen Fingridin datahubin kautta, mutta jo sitä ennen paikalliset verkkoyhtiöt voivat halutessaan tarjota palvelua asiakkailleen.

Lakimuutoksen myötä monet rivi- ja kerrostalojen edustajat pohtivat konkreettisesti aurinkoenergian hyödyntämistä. Monet kysyvät nyt, mitä kautta asiaa kannattaa lähteä selvittämään ja viemään eteenpäin?

Kokosimme vinkkejä aurinkopaneelien yhteishankintaan hyvityslaskentamallilla:

1. Ota yhteyttä alueesi verkkoyhtiöön ja tiedustele, millä aikataululla ja hinnalla hyvityslaskenta tulee tarjolle

Suomessa on 72 verkkoyhtiötä, joista ainakin Caruna Oy, Helen Sähköverkko Oy, Järvi-Suomen Energia sekä Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy aikovat tarjota hyvityslaskentaa alueensa taloyhtiöille ensi vuonna.

2. Jaa tietoa ja keskustele naapureiden kanssa aktiivisesti aurinkosähköjärjestelmän hankinnasta

Varaudu vastaamaan kysymyksiin, jotka koskevat muun muassa aurinkosähkön taloudellista kannattavuutta, paneelien huoltoa, kattokiinnitystä ja sitä, miten lumi poistetaan paneelien päältä. Vastauksia löytyy muun muassa Motiva Oy:n tai finsolar.net:in sivuilta.

3. Vie investointi päätettäväksi taloyhtiön yhtiökokoukseen

Hyvityslaskentamallilla aurinkosähköjärjestelmän voi hankkia enemmistöpäätöksellä. Yhtiökokous voi valtuuttaa hallituksen etenemään aurinkojärjestelmän hankinnassa tietyn maksimibudjetin perusteella. Tyypillisesti asunto-osakeyhtiöiden voimaloiden hankintahinnat liikkuvat nykyisin 8 000 – 25 000 euron välillä huoneistojen määrästä riippuen. Alustavaa budjettia voi tiedustella aurinkosähkön toimittajilta tai arvioida osakaskohtaisesti esimerkiksi siten, että kolmion budjetti on noin 800 euroa ja yksiön puolet siitä. Lisäksi päätetään rahoitustapa, eli tehdäänkö hankinta taloyhtiön säästöillä, osakkaiden maksuilla vai yhtiölainalla.

5. Kilpailuta aurinkosähköjärjestelmän toimitus siten, että tarjouspyynnössä pyydetään mitoittamaan taloyhtiön käyttöön taloudellisesti mahdollisimman kannattava voimala

Aurinkosähkön tuottaminen omaan käyttöön on taloudellisesti järkevää ja siksi voimala kannattaa mitoittaa siten, että aurinkosähkö saadaan pääosin käytettyä itse.

Liitä tarjouspyyntöön taloyhtiön ja sen asuntojen yhteenlasketut sähkönkulutuksen tuntitiedot, sillä niiden perusteella aurinkoenergiajärjestelmien toimittajat osaavat mitoittaa taloyhtiöösi sopivan kokoisen voimalan. Asuntokohtaiset sähkön kulutustiedot ovat luottamuksellisia henkilötietoja, mutta koko talon yhteenlasketut tuntitiedot saat alueesi verkkoyhtiöltä.

Edellytä tarjouspyynnössä, että aurinkovoimalan toimittaja hoitaa taloyhtiön puolesta voimalan verkkoonkytkentä- ja rakennusluvat. Näin aurinkovoimalan hankinta on taloyhtiölle vaivatonta. Aseta hankinnan ehdoksi, että voimalalla on vähintään kymmenen vuoden järjestelmätakuu. Aurinkosähköjärjestelmän toimitusaika kestää yleensä muutaman viikon.

6. Solmi aurinkosähkön hyvityslaskentasopimus verkkoyhtiön tai vastaavan palveluntarjoajan kanssa siten, että sopimus astuu voimaan silloin, kun aurinkovoimala asennetaan

Sopimukseen määritellään aurinkosähkön jako-osuudet huoneistoittain. Aurinkosähkön jakaminen asuntoihin tapahtuu verkkoyhtiön toimesta automaattisesti asunto-osakeyhtiön määrittelemien jako-osuuksien mukaan. Hyvityslaskennassa taloyhtiön asukkaiden yhteisvoimalasta jaetaan aurinkosähköä asuntoihin tunneittain samassa suhteessa, kun asukkaat omistavat osuuksia voimalasta.

Kun jako-osuudet menevät samassa suhteessa kuin vastikkeet, niin aurinkovoimalan hankinta ei edellytä muutoksia asunto-osakeyhtiön yhtiöjärjestykseen. Mikäli omistus- ja jako-osuudet noudattavat muuta periaatetta, tulee ne päättää yhtiökokouksessa (ks. 3. kohta) ja kirjata yhtiöjärjestykseen.

7. Kilpailuta taloyhtiön sähkösopimus pientuottajan sähkösopimukseksi

Ylimääräinen aurinkosähkö myydään tai luovutetaan vastikkeetta sähköyhtiölle riippuen lopullisesta KHO:n ALV-ratkaisusta, joka on tulossa KHO:sta vuoden 2020 loppuun mennessä. Sähkön myyntiyhtiöt maksavat eri hintoja verkkoon tuotetusta sähköstä, joten pientuottajan sähkösopimus kannattaa kilpailuttaa. Sähköyhtiöt maksavat ylijäämäsähköstä yleensä vain pörssihinnan mukaisesti, joten aurinkosähkön tuottaminen verkkoon ei ole kannattavaa verrattuna aurinkosähkön omaan käyttöön.

8. Ilmoita vakuutusyhtiöön aurinkovoimalasta, jotta se sisällytetään taloyhtiön kiinteistövakuutukseen

FinSolar-hankkeen pilottitaloyhtiöissä aurinkovoimala ei nostanut olemassa olevan kiinteistövakuutuksen hintaa.

9. Kun aurinkovoimala on asennettu, seuraa aurinkosähkön tuotantoa verkossa

Lähes kaikki voimaloiden toimittajat tarjoavat nykyisin asiakkailleen linkin verkkopalveluun, josta oman voimalan tuotantoa voi tarkkailla.

10. Kun mahdollista, kohdenna omaa sähkönkulutusta valoisille ajoille

Voisitko esimerkiksi pestä aurinkopyykkiä?

Auringosta sähköä

Aurinkosähkön tuottaminen perustuu auringon säteilyenergian hyödyntämiseen. Auringonsäteily koostuu fotoneista eli hiukkasista, jotka kuljettavat auringon säteilyenergiaa. Osuessaan aurinkokennoihin fotonit luovuttavat energiansa kennojen materiaalin elektroneille. Nämä fotoneilta energiaa saaneet elektronit muodostavat sähkövirran aurinkokennojen virtajohtimiin.

Aurinkopaneelit muodostuvat sarjaan ja/tai rinnan kytketyistä aurinkokennoista, jotka koteloidaan paneelikehyksen avulla siten, että kennon eteen sijoitetaan auringonsäteilyä läpäisevä suojalasi. Aurinkopaneeleita on saatavilla monenkokoisina ja moniin käyttötarkoituksiin.

Erilaisilla aurinkokennojen kytkennöillä saadaan muodostettua halutun suuruinen jännite ja virta. Aurinkopaneelin jännite on sarjaan kytkettyjen aurinkokennojen jännitteiden summa. Rinnan kytkennässä muodostuva kokonaisvirta on rinnan kytkettyjen kennojen yhteenlaskettu virta.

Aurinkopaneeli tuottaa tasasähköä, joka eroaa yleisessä sähköverkossa virtaavasta vaihtosähköstä.

Paneelin tuottamaa tasasähköä voidaan käytännössä hyödyntää käyttökohteessa seuraavilla tavoilla:

  1. Tasasähköä voidaan hyödyntää tasasähköä käyttävissä sähkölaitteissa, kuten kodinkoneissa (yleistä kohteissa, joita ei ole liitetty sähköverkkoon).
  2. Tasasähkö voidaan muuttaa vaihtosuuntaajan eli invertterin avulla vaihtosähköksi ja hyödyntää vaihtosähköä käyttävissä laitteissa, kuten kodinkoneissa tai lämminvesivaraajassa (yleistä sähköverkkoon liitetyissä kohteissa).
  3. Mikäli tasasähköä ei voida käyttää hetkellisesti sähkölaitteissa, se voidaan varastoida akkuihin, joista sitä puretaan käyttöön tasasähkönä tai vaihtosähkönä. (Sähköverkkoon liitetyissä kohteissa akustoon kuuluu invertteri, joka muuttaa varastoidun tasasähkön purettaessa vaihtosähköksi).

Sähköä voidaan syöttää myös verkkoon, mutta tuotettu sähkö kannattaa kuitenkin pyrkiä hyödyntämään itse. Verkkoon voidaan syöttää vain vaihtosähköä, jolloin järjestelmään kuuluu myös invertteri.

Tilaa uutiskirjeemme!

Bralevan uutiskirje ilmestyy kerran kuukaudessa. Kirje sisältää asumisen hyötytietoa taloyhtiön osakkaille ja asukkaille. Uutiskirjeen tilauksen voit peruuttaa milloin tahansa uutiskirjeestä löytyvän linkin kautta. *) =pakollinen tieto  

Lähde: Hiilineutraalisuomi.fi ja Motiva
Kuva: Angie-Warren, Unsplash