Viimeisimmät uutiset

Braleva ei ollut mukana KKV:n isännöintialan kartellitutkimuksessa

Braleva Kiinteistöpalvelut Oy ei ollut mukana Kilpailu- ja kuluttajaviraston isännöintialan kartellitutkimuksessa

Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) esittänyt 10.2.2021, että markkinaoikeus määrää yhteensä noin 22 miljoonan euron seuraamusmaksut kuudelle isännöintialan yritykselle sekä Suomen Isännöintiliitto ry:lle. Braleva Kiinteistöpalvelut Oy ei ole ollut mukana hintakartellissa eikä tutkinta ole missään vaiheessa kohdistunut yritykseen.

– Alalla ilmennyt hinnoista sopiminen on harmillista koko alan näkökulmasta. Emme kannata tällaista menettelyä. Toimimme rehellisesti ja avoimesti Bralevassa. Kaikki hinnoittelumme on läpinäkyvää asiakkaille, toimitusjohtaja Kaija Niemi toteaa.

Braleva Kiinteistöpalvelut Oy ei ole Suomen Isännöintiliitto ry:n jäsen, eikä osallistu liiton toimintaan.

Bralevassa noudatetaan eettisiä periaatteita

Bralevan toimintaa ohjaavat eettiset periaatteet.

– Olemme olleet tässä alalla edelläkävijöitä, eettiset periaatteet otettiin yrityksessä käyttöön jo vuonna 2018 ja niiden laatimiseen osallistettiin myös henkilökunta, Niemi kertoo.

On tärkeää, että jokainen, niin työntekijä kuin asiakaskin tai yhteistyökumppanimme, ilmoittaa epäilemästään mahdollisesta väärinkäytöksestä, joka ei ole Bralevan eettisten periaatteiden mukaista toimintaa. Näin saamme mahdollisuuden estää tai oikaista kaikki väärinkäytökset.

– Bralevassa on käytössä Whistleblowing-palvelu, minkä kautta voi ilmoittaa väärinkäytöksistä nimettömästi. Rohkaisenkin kaikkia hyödyntämään tätä mahdollisuutta tarvittaessa, Niemi sanoo.

Isännöinnin eettiset ohjeet ohjaavat toimintaa

– Olemme ISA-auktorisoitu isännöintitoimisto. Noudatamme myös hyvää isännöintitapaa, varatoimitusjohtaja Iiro Mähönen muistuttaa.

Braleva Kiinteistöpalvelut Oy on myös Kiinteistötyönantajat ry:n jäsenyritys.

Tutustu Bralevan eettisiin periaatteisiin täällä