Viimeisimmät uutiset

Braleva Kiinteistöpalvelut Oy ja Taitotalo solmivat kumppanuussopimuksen

Braleva Kiinteistöpalvelut Oy:n tavoitteena on tukea työntekijöidensä osaamisen kehittämistä ja tutkintoihin tähtäävää koulutusta. Taustalla on henkilökunnan motivointi ja työn korkean laadun varmistaminen.

Braleva Kiinteistöpalvelut Oy:n toimitusjohtaja Kaija Niemi kertoo, että käytännössä suunnitelmat tarkoittavat sitä, että huoltomiehillä, siivoojilla ja isännöinnin eri tehtäväkentissä toimivilla henkilöillä on vähintään oman alansa perustutkintokoulutus.

– Olemme mahdollistaneet myös jatko-opintoja niitä haluaville työntekijöillemme sekä erilaisia kurssimuotoisia koulutuksia, Kaija Niemi lisää.

Sopimuksen solmimiseen vaikutti Kaija Niemen mukaan myös se, että yhden kumppanin kanssa tehtävä yhteistyö helpottaa koulutusten tarjoamista henkilöstölle sekä HR-henkilön yhteydenpitoa koulutusta organisoivaan tahoon.

Sopimuksen taustalla on jo aiemmin alkanut koulutusyhteistyö

Kumppanuussopimuksen solmimista on edeltänyt koulutusyhteistyö Bralevan kanssa kiinteistönhuollon, siivouksen ja isännöinnin erilaisten tutkinto- ja sertifikaattikoulutusten merkeissä

– Bralevassa osaava henkilöstö on keskiössä ja osaamisen kehittäminen merkittävä osa strategiaa. Tavoitteiden on huomattu myös aikaansaavan aitoa tekemistä. Se on ollut meille mahtava asia huomata, kertoo Taitotalon asiakkuuspäällikkö Kati Jussila.

– Tavoitteenamme on tukea Bralevaa jäsentämään aitoja tulevaisuuden työelämään tarvittavia avaintaitoja. Yhteistyömme ei tule olemaan vain rekrytointeja ja tutkintoja, vaan tarjoamme tukea strategisten tavoitteiden ja liike-elämän muutosten tunnistamisen edessä.  Tämä tapahtuu laajan ja monipuolisen liiketoimintatuntemuksemme avulla. Haluamme, että yritys ei kouluta kouluttamisen vuoksi, vaan saa aidosti hyötyä investoinnilleen, täsmentää Kati Jussila.

Kumppanuus käynnistyy suunnittelutyöllä

Kumppanuusyhteistyö alkaa laajalla, koko henkilöstöä koskevalla osaamisen kehittämisen suunnittelutyöllä. Koko Braleva Kiinteistöpalvelut Oy:n henkilöstö ei tule olemaan samaan aikaan kehityshankkeissa mukana, vaan työstämme osaamista pala kerrallaan.

– On tärkeää, että yritys saa heti laajemman kuvan kyvystämme tukea strategisissa tavoitteissa ja ennakoivassa henkilöstön kehittämistyössä. Tällä yhteistyöllä tavoitellaan pitkäjännitteisyyttä ja laatua, pikavoittoja emme hae, toteaa Kati Jussila.

– Koulutussuunnitelmamme päivittämistyö on alussa ja vielä kesken, mutta uskon, että ainakin perustutkinnot ovat listalla kärkipäässä, kommentoi Bralevan Kaija Niemi.