Viimeisimmät uutiset

Energia-avustusten hakeminen ARAsta käynnistyy

Asuinrakennusten energiatehokkuutta parantaviin korjaushankkeisiin voi hakea energia-avustusta 2.1.2020 alkaen.

Avustusta voi saada energiaremontin suunnittelukustannuksiin, jotka ovat syntyneet 1.10.2019 alkaen sekä korjauskustannuksiin, jotka ovat muodostuneet 1.1.2020 lähtien.

Aikavälillä 1.1.-30.6.2020 syntyneisiin remonttikustannuksiin voi saada avustusta, vaikka avustushakemusta ei olisi jätetty ARAan ennen töiden aloittamista. Hakemus liiteasiakirjoineen täytyy tällöin toimittaa ARAan viimeistään 30.6.2020.

1.7.2020 ja sen jälkeen jätettyjen hakemusten mukaiset työt voidaan aloittaa vasta, kun hakemus liiteasiakirjoineen on toimitettu ARAan.

Ensin suunnitelmat valmiiksi

Energia-avustushakemukseen tarvitaan monenlaista tietoa liitteeksi, joten on hyvä aloittaa niistä. Tarvitaan ammattilaisen laatimia dokumentteja, joten ota yhteyttä asiantuntijaan ennen avustuksen hakemista. Voit olla suoraan yhteydessä talotekniikka- tai rakennesuunnittelijaan, alueelliseen energianeuvojaan (https://energiavirasto.fi/energianeuvonta) tai Motivaan (motiva.fi). ARAssa ei ole korjausneuvontaa.

Teetä kaikki hakemukseen tarvittavat liitteet ennen hakemuksen lähettämistä. Näitä ovat:

  • Laskelma rakentamisvuoden E-luvusta lähtötietoineen.
  • Laskelma korjausten vaikutuksesta E-lukuun.
  • Asiantuntijan laatima ja allekirjoittama selvitys ja kustannusarvio toimenpiteistä, joilla vaadittu energiatehokkuus saavutetaan.

Hakemiseen tarvittavat lomakkeet löytyvät ARAn verkkosivuilta 2.1. alkaen. Sähköinen hakupalvelu avautuu myöhemmin alkuvuodesta, mutta avustushakemuksen voi lähettää myös paperisena.

Yksittäisen kotitalouden on myös hyvä muistaa verottajan ohjeistus, että avustettavaan hankkeeseen ei voi saada kotitalousvähennystä

Avustus maksetaan kun energiatehokkuuden paraneminen on todennettu

On tärkeää muistaa, että avustus maksetaan jälkikäteen kun energiatehokkuuden paraneminen on osoitettu korjausten jälkeen laadittavalla uudella energiatodistuksella ja annettu selvitys toteutuneista kustannuksista. Avustuksen maksua haetaan maksatushakemuksella.

Jos energiatehokkuus ei parane suunnitelmien mukaisesti tai sitä ei ole energiatodistuksella osoitettu, ARA ei voi maksaa avustusta vaikka se olisi alun perin myönnetty.

Tutustu laajempiin 2.1.2020 julkaistaviin energia-avustusten hakuohjeisiin ARAn verkkosivuilla osoitteessa: www.ara.fi/energia-avustus

Energia-avustus

Asuinrakennusten energiatehokkuutta parantaviin korjaushankkeisiin voi hakea energia-avustusta 2.1.2020 alkaen.

  • Asuinrakennuksille myönnettävissä yhteensä 100 miljoonaa euroa energia-avustuksia vuosille 2020-2022
  • Avustuksia voivat hakea kerros- ja rivitaloyhtiöt, valtion tuella rahoitettuja vuokra-asuntoja ja asumisoikeusasuntoja omistavat yhteisöt, joille myönnetään perusparannuskorkotukilainaa sekä omakoti-, pari- ja ketjutalojen omistajat
  • Avustusta voi saada kaikenikäisiin rakennuksiin. Se ei ole tulosidonnainen.

Lähde: Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA)