Viimeisimmät uutiset

Energiatodistuksen puuttuminen voi johtaa uhkasakkoon

Rakennuksen omistajalla on velvollisuus hankkia energiatodistus energiatodistuslaissa säädetyissä tilanteissa. Jos omistaja ei täytä tätä velvollisuuttaan, valvova viranomainen, Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA), kehottaa omistajaa korjaamaan tilanteen. Jos omistaja ei kehotuksesta ja varoituksesta huolimatta hanki energiatodistusta, ARA tekee omistajaa velvoittavan käskypäätöksen, jota voidaan tehostaa uhkasakolla. Omistaja välttyy uhkasakolta hankkimalla energiatodistuksen.

Energiatodistus tarvitaan myynnin ja vuokrauksen yhteydessä

Energiatodistus tarvitaan rakennuksen tai huoneiston myynnin tai vuokrauksen yhteydessä ja se tulee olla nähtävillä. Energiatodistus on myös annettava joko alkuperäisenä tai jäljennöksenä ostajalle tai vuokralaiselle. Jo myyntiä tai vuokrausta koskevassa ilmoituksessa on mainittava kohteen energiatehokkuutta kuvaava tunnus (A-G).

Uhkasakon suuruus arvioidaan aina tapauskohtaisesti. Viitteelliset myynti- ja vuokraustilanteisiin liittyvät uhkasakot ovat talotyypeittäin seuraavat:

Omakoti- ja paritalot 800 €
Rivitalo 2 000 – 4 000 €
Kerrostalot 4 000 – 6 000 €
Muut 800 – 6 000 €

Energiatodistus näkyville julkisissa tiloissa

Energiatodistuksen ensimmäinen sivu, jossa on esitetty energiatehokkuutta kuvaava luokitteluasteikko, tulee olla nähtävillä yli 250 m2:n tiloissa, joissa viranomainen tai laitos tarjoaa julkisia palveluja. Tällaisia tiloja ovat esimerkiksi koulut, museot ja sairaalat.

Energiatodistus tulee olla nähtävillä myös yli 500m2:n julkisissa tiloissa, jos todistus on laadittu uudelle tai myytävälle rakennukselle tai uudelle vuokralaiselle vuokrattavalle rakennukselle tai sen osalle. Esimerkkejä tällaisista kohteista ovat kaupat ja kauppakeskukset, valintamyymälät, ravintolat, teatterit, pankit ja hotellit.

Energiatodistuksen nähtävillä olon laiminlyönneistä asetettavat uhkasakot vaihtelevat hyvin paljon. Jos esimerkiksi kunta ei ole laatinut ja laittanut nähtäville energiatodistuksia tarvittaviin rakennuksiin, voi uhkasakko olla 10 000 eurosta jopa 100 000 euroon.

Lisätietoja energiatodistuksesta:

ARAn Energiatodistusrekisteri

Motiva Oy tarjoaa energiatodistusneuvontaa

Lähde: Ara