Viimeisimmät uutiset

Ennakkotietoa sähköautojen latausinfra-avustuksesta vuonna 2022

Sähköautojen latausinfra-avustukseen on tulossa useita muutoksia vuonna 2022. Tässä tärkeimmät:

  • Sähkökaapelointi aina 11 kW / 3 vaihetta mukaan kaikille valmiuksille, muu sähköjärjestelmä tarpeen mukaan. Eli käytännön latausteho voi aluksi olla alhaisempi ja sitä voi kasvattaa tarvittaessa myöhemmin. Tällä varaudutaan myös tulevaisuuden sähkömarkkinoiden joustomekanismeihin osallistumiseen riittävällä autopaikkakohtaisella sähkönsiirtokapasiteetilla.
  • Avustusprosentti on 35 %. Avustuslaskennassa huomioidaan kulut enintään 4000 euroon asti per latausvalmius.
  • Hankkeet voi jaksottaa, kuitenkin vähintään viisi latausvalmiutta per toteutuskerta.
  • Alle viisipaikkaiset taloyhtiöt voivat saada avustusta, jos tekevät valmiudet kaikille autopaikoilleen.
  • Pysäköintiyhtiöt ovat avustuskelpoisia, jos ne toteuttavat asemakaavan mukaista asukaspysäköintiä omakustanne periaatteella. Pysäköintiyhtiö voi toteuttaa latausinfraa käyttäjien tarpeen mukaan.
  • Latauslaitteisiin saa edelleen avustusta. Jatkossa vain vähintään 11 kW tehoa tukeva tyypin 2 koskettimella varustettu latauslaite on avustuskelpoinen, vaikuttaa myös aiemmin myöntävän päätöksen saaneiden hankkeiden jälkihankintoihin.
  • Suositellaan, että hankkeen suunnitteluvaiheessa selvitetään tarve kuormanhallinnalle ja että laitteet tukivat latauskuorman hallintaa. Kuormanhallinta mahdollistaa parhaan palvelutason kaikille järjestelmän käyttäjille.

Valtioneuvoston 6.5.2021 hyväksymän fossiilittoman liikenteen tiekartan mukaisesti sähköautojen latausinfra-avustusta myönnetään asuinrakennuksille jatkossakin. Vuosille 2022 ja 2023 on vuosittain varattu avustusmäärärahaa 8,5 miljoona euroa, joka rahoitetaan EU:n elpymis- ja palautumistukivälineen (RFF, pilari 1) rahoista.

Jatkossa avustuskelpoisuus­vaatimuksissa huomioidaan EU:n sähkömarkkinadirektiivin (EU) 2019/944 vaatimukset koskien sähköautojen latausjärjestelmiä, SESKO ry:n lataussuositus 17.2.2021 (5. painos) ja kiinteistön sähköjärjestelmän pitkä käyttöikä. Tavoitteena on, että avustuksella toteutettava järjestelmä palvelee taloyhtiötä vielä 20 vuoden kuluttuakin, kun suurin osa autoista vaatii latausta.

Vuoden 2022 määrärahasta avustusta myönnetään kaikille hankkeille 35 % päätöksellä avustettavaksi hyväksytyistä kustannuksista.

Vuoden 2022 määrärahasta avustusta myönnetään kaikille hankkeille 35 % päätöksellä avustettavaksi hyväksytyistä kustannuksista. Lisäksi avustettaville kustannuksille tulee latausvalmiuskohtainen yläraja, joka on 4 000 euroa. Sen ylittävät kustannukset eivät vaikuta avustuksen määrään.

Esimerkkinä avustuksen enimmäismäärästä: 10 latausvalmiuden hanke, joka maksaa 52 000 euroa saa avustusta 10 * 4 000 * 0,35 = 14 000 euroa. Vastaavasti 10 latausvalmiuden hanke, jossa kulut ovat 28 000 euroa, saa avustusta 28 000 * 0,35 = 9 800 euroa.

Jatkossa jokaiselta hankkeelta vaaditaan kaapeloinnin osalta 11 kW kolmivaiheisen lataustehon käyttömahdollisuus kaikilla latauspaikoilla. Muu sähköjärjestelmä voidaan toteuttaa hakijan tarpeen mukaan. Tällä edistetään sekä järjestelmän parempaa kokonaispalvelutasoa että tulevaisuudessa sähkömarkkinoiden joustomekanismeihin osallistumista.

Jatkossa vain 11 kW tehoa tukeva tyypin 2-koskettimella varustetut latauslaitteet ovat avustuskelpoisia. Tämä koskee myös aiemmin myöntävän avustuspäätöksen suko-koskettimellisten hankkeiden toteutukseen saaneiden jälkihankintoja.

Hakijat voivat jaksottaa latausinfrainvestoinnin tarpeen mukaan, kuitenkin niin että jokaisessa osatoteutuksessa valmistuu vähintään viisi toiminnallista latausvalmiutta.

Alle viiden autopaikan taloyhtiöt voivat jatkossa saada avustusta, jos ne toteuttavat kerralla latausvalmiuden kaikille autopaikoilleen.

Pysäköintiä asemakaavassa määritetyllä tavalla toteuttavat ja omakustanneperiaatteella toimivat pysäköintiyhtiöt voivat jatkossa toteuttaa asiakasyhtiöilleen toiminnallista latausinfraa tarpeen mukaan. Pysäköintiyhtiön ei siis tarvitse enää olla asuinrakennuksen omistavien yhteisöjen hallussa ja osakasyhteisökohtainen vähimmäispaikkamäärä- vaatimus poistuu.

Nämä tiedot perustuvat hallituksen esitykseen ja ovat vahvistamattomia, muutokset ovat mahdollisia.

ARA julkaisee sähköautojen latausinfran avustuksesta uuden päivitetyn hakuohjeen joulukuussa 2021 tai viimeistään heti vuoden 2022 alussa.

Lähde: Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA)