Viimeisimmät uutiset

EU:n tietosuoja-asetus voimaan 2018

Nykyisen henkilötietolain korvaava EU:n tietosuoja-asetus tulee voimaan 25.5.2018. Olemme ryhtyneet tarvittaviin toimenpiteisiin kehittääksemme toimintojamme siten, että ne tulevat täyttämään asetuksen edellyttämät velvoitteet.

Merkittävimmät muutokset nykyiseen ovat ilmoitusvelvollisuus ja seuraamukset rikkomuksista sekä tietosuojavastaavan nimittäminen organisaatioihin. Tämän hetkisen tiedon valossa tavanomaisessa isännöintitoiminnassa tietojenkäsittelyn ei kuitenkaan katsota olevan laajuudeltaan sellaista, että tietosuojavastaavan nimittämiseen velvoittavat vaatimukset täyttyisivät.
Maakohtaiset asetuksen soveltamisohjeet ovat valmistumassa tämän vuoden aikana ja niistää saadaan toivottavasti lisätietoja myös isännöintialalle. Isännöintialalla noudatetaan ensisijaisesti asunto-osakeyhtiölakia, jossa omat määräyksensä mm. osakeluettelon ja hallitusten jäsenien julkkisuudesta. Seuraamme tilannetta ja toimimme annettujen ohjeiden mukaisesti.