Viimeisimmät uutiset

Hiekoitushiekkojen poistamisesta

Tänä vuonna talvi on tuonut mukanaan runsaasti lunta, mikä on johtanut poikkeuksellisen suureen hiekoitushiekan käyttöön. Tämä puolestaan tietää, että kevään saapuessa edessä on tavallista suurempi projekti hiekan poistamiseksi, johon on hyvä varata aikaa. Kevään edetessä tiedotamme aikatauluista.

Kun lämpötilat pysyvät plussan puolella ja jää sulaa teiltä, käynnistämme hiekan poiston. Tämän työn yhteydessä pyrimme erityisesti minimoimaan hiekanpoiston aiheuttamaa pölyämistä. Käytämme hyväksi sateita ja tarvittaessa lisäkastelua pölymäärän pienentämiseksi. Emme voi kokonaan estää pölyn muodostusta, mutta pyrimme aktiivisesti sen vähentämiseen.

Hiekan poisto toteutetaan vaiheittain. Aloitamme poistamalla suuremmat hiekkamäärät piha-alueilta ja ovien edustoilta, jatkamme poistamalla imulakaisukoneella jäljelle jäävät pienemmät hiekkajäämät ja lopuksi huolehdimme viheralueiden puhdistuksesta.

Mukavaa kevään odotusta!