Viimeisimmät uutiset

Hovioikeuden ratkaisu korostaa vuokranantajan vastuuta asunnon lopputarkastuksesta

Astianpesukoneen tulppaamaton poistoputki aiheutti taloyhtiöön huomattavan vesivahingon. Vuokranantaja tuomittiin korvaamaan vahingot taloyhtiölle, koska hän ei ollut hovioikeuden mukaan toiminut riittävän huolellisesti vuokralaisen vaihtuessa. Käytännössä hovioikeuden ratkaisu ankaroittaa vuokranantajan vastuuta asunnon lopputarkastuksesta, sanoo Suomen Vuokranantajien päälakimies Tarik Ahsanullah.

Vaasan hovioikeus on kesäkuussa 2020 antanut ratkaisun asiassa, joka koski vuokranantajaosakkaan vahingonkorvausvastuuta asunto-osakeyhtiölle aiheutuneesta vahingosta. Vuokrahuoneistossa olleen astianpesukoneen tulppaamaton poistoputki aiheutti huomattavan suuren vesivahingon, jonka korjauskustannukset vuokranantajaosakas velvoitettiin korvaamaan taloyhtiölle.

Hovioikeuden päätös ankaroitti vuokranantajan vastuuta

Hovioikeuden antamassa ratkaisussa oli kysymys siitä, oliko osakas laiminlyönyt asunto-osakeyhtiölain mukaan hänelle kuuluvan kunnossapitovastuun jättäessään huoneiston kunnon tarkastamatta vuokralaisten vaihtuessa. Tapauksessa huoneisto oli vaurioitunut vuotovahingon takia ja osakas velvoitettiin korvaamaan taloyhtiölle noin 12 000 euron korjauskustannukset.

Hovioikeuden ratkaisussa linjattiin, että huolellisesti toimiva osakas tarkistaa huoneiston kunnon viimeistään vuokralaisen vaihtuessa.

– Aikaisemman oikeuskäytännön perusteella vuokranantajan ei ilman erityistä syytä tarvitse tarkastaa huoneiston kuntoa määrävälein, jos huoneistossa asuu vuokralainen. Hovioikeuden tuore linjaus vaikuttaa ankaroittavan vuokranantajaosakkaan vastuuta, toteaa Suomen Vuokranantajat ry:n päälakimies Tarik Ahsanullah.

Hovioikeuden tuomio on lainvoimainen.

Ahsanullah ihmettelee, ettei asiaan ole haettu korkeimman oikeuden kantaa, vaikka kyseessä on periaatteellinen muutos vuokranantajan vastuun osalta:

– Kun kyse on jonkinasteisesta linjanmuutoksesta oikeuskäytännössä, olisi ollut toivottavaa saada asiaan korkeimman oikeuden kannanotto.

Huolellinen muuttotarkastus ehkäisee vahinkoja

Ratkaisu osoittaa, että vuokranantajan on vahingonkorvausvastuun välttääkseen syytä tarkastaa huoneiston kunto ja dokumentoida tarkastuksen suorittaminen huolellisesti aina vuokralaisen vaihtuessa. Erityisesti pesukoneiden liitäntöjen ja irrotettujen liitosten tulppauksen asianmukainen kunto on tarkastettava vuotovahinkojen välttämiseksi ja havaitsemiseksi.

Tapauksessa vuokranantaja oli saanut uudelta vuokralaiselta viestin parin päivän asumisen jälkeen, jossa hän ilmoitti, että ”kaikki on ok”. Hovioikeus totesi, että vuokranantaja ei ollut menetellyt asiassa riittävän huolellisesti tyytyessään uuden vuokralaisen lähettämään tekstiviestiin ja jättämällä toimittamatta huoneiston perustarkastuksen vuokralaisen vaihtumisen yhteydessä.

– Usein vuokranantaja voi asua hyvinkin kaukana vuokrattavasta huoneistosta. Vuokranantaja voi nähdäksemme edelleen antaa lopputarkastuksen suorittamisen jonkun ulkopuolisen, esimerkiksi uuden vuokralaisen tai sukulaisen tehtäväksi. Tällöin on kuitenkin syytä varmistua siitä, että tarkastus suoritetaan sekä dokumentoidaan huolellisesti. Asunto olisi myös hyvä valokuvata, Ahsanullah kertoo.

– Kattava sekä hyvin dokumentoitu alku- ja lopputarkastus on molempien vuokrasuhteen osapuolten kannalta äärimmäisen tärkeää. Se ehkäisee vahinkoja ja helpottaa myös mahdollisten huoneiston kuntoa koskevien erimielisyyksien selvittämistä, Ahsanullah tiivistää.

Lähde: Suomen Vuokrantajat