Viimeisimmät uutiset

Kiinteistöjen kannattaa pitää huolta pihoistaan

Harmillisen usein pihat jäävät heitteille tai ne eivät ole esteettömiä, jolloin esimerkiksi vanhusten on niissä hankala kulkea. Hyvin hoidettu piha nostaa kiinteistön arvoa ja myös asukkaat viihtyvät paremmin.

Pihan hoitaminen on muutakin kuin nurmikon leikkaamista. Usein pihan hoidosta puuttuu säännöllisyys ja istutustenhoitoa ei aina pidetä niin välttämättömänä. Vain pieni osa taloyhtiön kuluista menee ulkoalueiden hoitoon.

Taloyhtiöiden olisi hyvä sopia ulkoalueiden hoidosta huoltoyhtiön kanssa

Ulkoalueiden hoidossa tulisi ajatella tontti kokonaisuutena. Taloyhtiön strategiassa olisi hyvä määritellä myös piha, millaisena ne nähdään. Pihan käytöstä olisi hyvä kysyä asukkailta, miten he näkevät sen käytön ja onko pihassa ongelma-alueita (liukkaus, huono valaistus, korkeuseroja tms.).

Jos pihaa on hoidettu esimerkiksi talkoilla, jolloin on vain leikattu nurmikkoa ja pensaita sekä haravoitu lehdet pois, olisi hyvä miettiä, pitäisikö pihaa hoitaa ammattilaisen avulla.

Usein huoltosopimuksissa on huomioitu vain nurmikonleikkaus.

Usein huoltosopimuksissa on huomioitu vain nurmikonleikkaus. Tällöin esimerkiksi puita ja pensaita ei automaattisesti hoideta huollon toimesta. Taloyhtiöiden olisikin hyvä käydä vanhat sopimukset läpi, mitä niissä on sovittu viheralueen hoidosta.

Taloyhtiö jättää osan omaisuudestaan tuuliajolle kun se ei huolehdi pihastaan. Onkin omaisuuden hoitoa, kun leikkipaikkoja, istutuksia ja väyliä hoidetaan säännöllisesti.

Vieraslajit ja vanhat puut pihoissa

Vieraslajien, kuten kurtturuusun, poisto koskee myös taloyhtiöitä.

Taloyhtiöiden olisi hyvä sopia huoltoyhtiön kanssa vieraslajien poistosta. Työ on erillisvelotettavaa ja huolto ei automaattisesti poista vieraslajeja taloyhtiöiden pihoista.

Vanhoissa pihoissa on myös vanhoja puita, ja niiden kuntoa olisikin hyvä tarkkailla. Puut herättävät usein suuria tunteita, eikä edes pystyyn kuollutta, ja vaarallista puuta aina saa kaataa.

Arboristin (puiden hoidon ammattilaisen) palveluita tarjoamme yhteistyökumppanimme kautta.  He tekevät puille kuntoarvioita ja siihen perustuvia hoitotoimenpiteitä.

Haaveena uusi piha?

Kaipaako kiinteistösi piha-alue kunnostusta tai saneerausta? Viheralueet uutta suunnitelmaa? Braleva tarjoaa nyt ammattitaitoista apua myös isompien kokonaisuuksien toteuttamiseen.

Taloyhtiössä olisi hyvä tehdä hankesuunnitelma, jossa olisi määritelty, mitä pihaan halutaan ja alustava budjetti.

Ennen suunnittelijan tilaamista paikalle olisi taloyhtiössä hyvä tehdä hankesuunnitelma, jossa olisi määritelty, mitä halutaan ja alustava budjetti. Rajaus on tärkeää, sillä usein taloyhtiöt vain pyytävät tarjousta pihasuunnitelmasta, missä ei kerrota yhtään sen enempää.

Tarjouspyyntöön olisi hyvä listata, onko tarkoitus suunnitella kaikki pinnat uusiksi vai onko kyseessä kukkapenkki vai leikkipaikan kohennus?

Piharemontin kanssa tulisi myös muistaa oikea-aikaisuus. Seuraavan kevään remonttia varten tulisi tarjouksia pyytää jo edellisenä syksynä. Suunnittelulle on myös annettava aikaa.

Braleva toteuttaa pihasuunnitelmia pääkaupunkiseudun alueella.