Viimeisimmät uutiset

Kymmenen kysymystä osakehuoneistorekisteristä

Huoneistotietojärjestelmä on kerännyt kymmenen yleisintä kysymystä vastauksineen osakehuoneistorekisteristä.

Mikä huoneistotietojärjestelmä on?

Huoneistotietojärjestelmä on vuonna 2019 Suomessa käyttöön otettu rekisteri, johon kerätään vähitellen kattavat tiedot osakehuoneistojen, kuten asuntojen ja autopaikkojen, omistuksista, panttauksista ja rajoituksista. Sähköinen omistajamerkintä korvaa paperisen osakekirjan käytön osakehuoneistojen vaihdannassa ja lainan vakuutena. Tämän lisäksi huoneistotietojärjestelmä sisältää yhtiötä, osakkeita ja niillä hallittavia huoneistoja koskevaa tietoa.

Mitä tietoja huoneistotietojärjestelmässä on?

Suomen kansalaisesta tallennetaan henkilön nimi ja henkilötunnus. Rekisteriin tallennetaan henkilön omistamat osakeryhmät, hallittavat huoneistot ja tiedot mahdollisesta osakkeen panttauksesta. Huoneistotietojärjestelmässä on myös tietoja yhtiöstä ja huoneistoista ja niiden ominaisuuksista sekä muista tiloista, kuten autopaikoista. Lisäksi rekisteriin voidaan merkitä tieto eräistä rajoituksista, kuten lesken hallintaoikeudesta.

Henkilön kannattaa myös ilmoittaa taloyhtiötä varten tallennettavaksi sähköpostiosoitteensa tai muu sellainen yhteystieto, jota toivoo käytettäväksi yhtiökokouskutsun toimittamiseen.

Ovatko huoneistotietojärjestelmän tiedot julkisia?

Huoneistotietojärjestelmän tiedot ovat pääosin julkisia, mutta julkisuus ei ole sama asia kuin tietojen rajaton saatavuus. Osakkaiden omistus- ja panttaustiedot tai muut henkilötiedot eivät tule kaikkien saataville internettiin tai viranomaisten asiointipalveluun. Yksittäinen henkilö voi saada nähdäkseen taloyhtiön osakeluettelon ilman osakkaiden henkilötunnuksia tai yhteystietoja ja luonnollisesti kaikki tiedot omista omistuksistaan.

Taloyhtiö saa osakkaan tiedot (nimi, syntymäaika, omistusosuus, yhteystiedot) omistuksen rekisteröinnin yhteydessä. Turvakiellossa olevien henkilöiden nimi- tai yhteystietoja ei voi saada kuin taloyhtiö kertaalleen omistuksen rekisteröinnin yhteydessä ja asianomainen itse aina halutessa. Muille tietoja ei luovuteta.

Miksi huoneistotietojärjestelmää tarvitaan?

Huoneistotietojärjestelmä parantaa asuinhuoneistoja koskevien tietojen ja omistajamerkintöjen saatavuutta ja luotettavuutta, sillä tiedot huoneistojen ominaisuuksista, omistuksista ja hallintaoikeuksista ovat sähköisessä muodossa. Taloyhtiöistä, niissä olevista osakehuoneistoista, osakehuoneistojen omistuksista tai panttauksista ei ole ollut aiemmin saatavissa vertailukelpoista, keskitettyä ja kattavaa tietoa. Keskitetty tieto palvelee useita yhteiskunnan tietotarpeita.

Miten vanhojen taloyhtiöiden tiedot siirretään huoneistotietojärjestelmään?

Vanhat, eli ennen vuotta 2019 perustetut taloyhtiöt siirtävät itse osakeluettelonsa huoneistotietojärjestelmään. Taloyhtiöt, joilla ei ole käytössään isännöintijärjestelmää, voivat tehdä siirron keväällä 2020 käyttöön otetun osakeluettelon siirtopalvelun avulla.

Isännöintijärjestelmää käyttävien taloyhtiöiden kannattaa tehdä siirto sitten, kun tiedot voidaan siirtää koneellisesti isännöintijärjestelmästä huoneistotietojärjestelmään.

Miten uudet taloyhtiöt toimivat?

Uudet eli 1.1.2019 jälkeen perustetut taloyhtiöt kuuluvat automaattisesti huoneistotietojärjestelmän piiriin, joten tiedot tulevat suoraan Patentti- ja rekisterihallitukselta huoneistotietojärjestelmään, eikä taloyhtiön tarvitse tehdä erillisiä toimenpiteitä. Koska omistukset ovat ja sähköisen merkinnän muodossa, ei osakekirjoja paineta.

Mistä tiedän, onko taloyhtiöni jo siirtänyt osakeluettelon?

Kun taloyhtiösi osakeluettelo on siirretty huoneistotietojärjestelmään, ilmoittaa yhtiö siitä osakkeen omistajille. Voit tarkistaa joko isännöitsijältä tai Maanmittauslaitoksen asiakaspalvelusta, onko taloyhtiösi osakeluettelo jo siirretty huoneistotietojärjestelmään.

Mitä osakkeenomistajan pitää tehdä?

Ensin taloyhtiö siirtää osakeluettelonsa huoneistotietojärjestelmään. Tämän jälkeen omistaja hakee omistuksen rekisteröintiä Maanmittauslaitokselta 10 vuoden kuluessa osakeluettelon siirrosta.

Jos osakkeet vaihtavat omistajaa ennen tätä, on huomattava, että uuden omistajan omistuksen rekisteröinti on pakollista kahden kuukauden kuluessa luovutuksesta. Paperinen osakekirja mitätöidään Maanmittauslaitoksessa samalla, kun omistus merkitään rekisteriin.

Miten toimin, jos paperinen osakekirjani on kadonnut?

Jos paperinen osakekirja on kadonnut tai tuhoutunut, sinun on aina ensin haettava osakekirjan kuolettamista käräjäoikeudelta.

Varmista sen jälkeen, onko taloyhtiösi jo siirtänyt osakeluettelon huoneistotietojärjestelmään. Jos taloyhtiö on siirtänyt osakeluettelon huoneistotietojärjestelmään, sinun on omistuksen rekisteröintiä hakiessasi liitettävä hakemukseen osakekirjan kuolettamista koskeva oikeuden päätös.

Jos taloyhtiö ei ole vielä siirtänyt osakeluetteloa huoneistotietojärjestelmään, sinun on liitettävä mukaan taloyhtiöltä saamasi uusi osakekirja (tai väliaikaistodistus).

Miten haen omistuksen rekisteröintiä, kun osakekirjani on pankissa lainan vakuutena?

Jos osakekirjasi on pankissa, voit valtuuttaa pankin hakemaan omistuksen rekisteröintiä puolestasi tai pyytää pankkia lähettämään osakekirjan mitätöitäväksi Maanmittauslaitokselle omistuksen rekisteröintiä varten.

Lähde: Huoneistotietojärjestelmä

Miksi huoneistotietojärjestelmää tarvitaan?

Asunto on usein suomalaisen tärkein omaisuus. Kuitenkaan taloyhtiöistä, niissä olevista osakehuoneistoista, osakehuoneistojen omistuksista tai panttauksista ei ole saatavissa kattavaa tietoa keskitetysti.

Osakehuoneiston omistuksen osoittamiseen, vaihdantaan ja käyttöön lainan vakuutena käytetään paperista osakekirjaa. Osakekirjojen siirtäminen paikasta toiseen aiheuttaa vaivaa, kustannuksia ja viivettä asuntokauppaan sekä hankaloittaa toimialan sähköisten palveluiden kehittämistä.

Huoneistotietojärjestelmä helpottaa kymmenientuhansien henkilöiden työtä taloyhtiöissä, isännöinnissä, kiinteistövälityksessä, pankeissa sekä julkishallinnossa. Kansalaisen tiedonsaantimahdollisuudet paranevat, kun tiedot osakehuoneistojen omistajista ja panttauksista löytyvät viranomaisen ylläpitämästä rekisteristä, jonka tiedoille taataan julkinen luotettavuus.

Lähde: Huoneistotietojärjestelmä

Tilaa uutiskirjeemme!

Bralevan uutiskirje ilmestyy kerran kuukaudessa. Kirje sisältää asumisen hyötytietoa taloyhtiön osakkaille ja asukkaille. Uutiskirjeen tilauksen voit peruuttaa milloin tahansa uutiskirjeestä löytyvän linkin kautta. *) =pakollinen tieto