Viimeisimmät uutiset

Lumenpudotus katoilta on taas ajankohtaista

Talvi on saapunut koko maahan ja katoilla on jo havaittavissa lumilippoja. Kaduille on asetettu puomeja jalankulkijoita turvaamaan ja vaara-alueita eristämään. Vaikka lumi tulee joka vuosi, tärkeimmät ohjeet on syytä muistuttaa mieliin aina uudelleen.

Vaara-alueen eristäminen

Kun lunta on kerääntynyt katoille, ensimmäisenä on hoidettava vaara-alueiden eristäminen oikein. Työturvallisuusohjeiden mukaan eristettävän vaara-alueen laajuus on 60% kattokorkeudesta. Pitää muistaa, että lumi ja jää eivät putoa seinän viereen, vaan mitä korkeampi on rakennus, sitä kauemmas rakennuksen seinästä lumi ja jää putoavat. Näin ollen ei riitä, että puomit ja lippusiimat on aseteltu vain metrin tai parin päähän seinästä, ja jalkakäytävän sekä ajoradan reuna jää vapaaksi jalankulkijoille.

Kiinteistön omistajan ja isännöitsijän vastuulla on hankkia huoltoyhtiön käyttöön kiinteistölle asianmukaiset puomit, tolpat, lippusiimat ja varoituskyltit. Mikäli kiinteistöllä ei tällaisia ole, on huoltoyhtiön syytä pyytää isännöitsijää/omistajan edustajaa hankkimaan ne välittömästi tai sitten huoltoyhtiö voi hankkia ko. välineet omistajan lukuun sopimalla asiasta ja korvauksesta ensin isännöitsijän kanssa.

Huoltoyhtiön tehtäviin kuuluu kattojen lumi- ja jäätilanteen tarkkailu ja valvonta normaalien huoltokäyntien yhteydessä.  Valvonta suoritetaan silmämääräisesti maasta käsin. Huoltomiehet eivät saa kiipeillä katoille olosuhteissa, joissa putoamisriski on suuri. Katoille saa mennä vain työturvallisuusmääräykset hallitseva ja asiallisilla turvavälineillä varustettu ammattilainen.

Mikäli huoltoyhtiö havaitsee katolla välitöntä vaaraa aiheuttavaa lumikerrostumaa tai jäätä, on huoltoyhtiön eristettävä vaara-alue välittömästi puomein ja lippusiimoin ja näkyvin merkinnöin kiinteistöllä liikkuvien turvallisuuden varmistamiseksi. Huoltoyhtiön on heti vaaran havaittuaan ilmoitettava siitä isännöitsijälle tai taloyhtiön hallituksen jäsenelle sekä kehotettava heitä tilaamaan lumen/jäänpudotus. Taloyhtiön edustaja tilaa lumen/jäänpudotuksen, ellei huoltosopimuksessa ole sovittu, että lumenpudotus hoidetaan sopimukseen sisältyvänä ilman erillistä tilausta.

Lumi ja jää pois katoilta

Seuraavaksi katolta on pudotettava roikkuvat jääpuikot ja jää- sekä lumilipat, mikäli siellä liikkuminen on turvallista. Pudottamisessa pitää huolehtia, ettei alla ole vaurioituvaa omaisuutta ja kiinteistöllä liikkuvien turvallisuus tulee varmistaa. Kiinteistön omistajan ja isännöitsijän vastuulla on huolehtia jään ja lumen pudottamisesta asianmukaisesti.

Autot pois kadulta

Kattolumien pudottaminen on mahdotonta, jos katualue on täynnä ajoneuvoja. Näin ollen isännöitsijän tai omistajan edustajan on oltava yhteydessä katualueen puhtaanapidosta vastaavaan tahoon (kaupunki tai muu kiinteistön omistaja) ja pyydettävä tyhjentämään katu ajoneuvoista, jotta lumenpudotus voidaan suorittaa. Puhtaanapidosta vastaava taho tuo ilmoitusmerkit kaduille, jotta ajoneuvojen käyttäjät siirtävät autonsa pois kaduilta katujen puhtaanapidon ja lumenpudotuksen ajaksi. Mikäli kadun varret ovat täynnä autoja, ei lumenpudotusta voi suorittaa, koska lumet täytyisi pudottaa ajoneuvojen päälle. Pudotettava lumi ja jää voi myös vaurioittaa autoja.

Lumenpudottaja on erikoisammattilainen

Monikaan huoltoyhtiö ei hoida lumenpudotuksia, koska niillä ei ole siihen resursseja eikä vaadittavaa osaamista. Lumenpudottajat ovat koulutettuja erikoisammattilaisia. Mikäli huoltoyhtiöillä on omia lumenpudottajia, joutuvat he lumisissa olosuhteissa koetukselle, koska töitä on luvassa paljon ja heidän jaksamisensa on rajallista. Työntekijöiden jaksamiseen tulee kiinnittää huomiota sillä uupuneita ja väsyneitä lumenpudottajia ei saa päästää katoille.

Lähde: Kiinteistötyönantajat

 

Ota meihin yhteyttä:

Ota yhteyttä

  • Me Bralevassa arvostamme yksityisyyttäsi ja kiinnitämme erityistä huomiota henkilötietojen suojaukseen. Noudatamme myös hyvää tietojenkäsittelytapaa. Tarjoamme isännöinti-, kiinteistöhuolto-, siivous-, remontti- ja viherpalveluita taloyhtiöiden käyttöön ja huolehdimme taloyhtiöasiakkaidemme asukkaiden huoltopyynnöistä. Pääsääntöisesti lomakkeella kerättyjen ja palvelussa ylläpidettävien asukkaiden henkilötietojen osalta taloyhtiö toimii ko. rekisterin rekisterinpitäjänä. Braleva Kiinteistöpalvelut Oy käsittelee taloyhtiön rekisteriin kuuluvia henkilötietoja palveluiden tarjoamiseksi taloyhtiön lukuun. Braleva toimii henkilötietojen rekisterinpitäjänä tilaaja-asiakkaana (kuten taloyhtiöt) toimivien tahojen päättäjien ja yhteyshenkilöiden yhteystietojen osalta ja silloin, kun asiakassuhde syntyy Bralevan ja asukkaan välille suoraan esim. ovenavauspalveluun liittyen. Lisätietoja Bralevan henkilötietojen käsittelystä saat tietosuojaselosteestamme.
  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.

​​​​​​​Lähde: Kiinteistötyönantajat