Viimeisimmät uutiset

Majoitustoiminnan ensimmäiset ohjeet ovat askel oikeaan suuntaan

Helsingin kaupunki on julkaissut ohjeen asunnossa tapahtuvaan majoitustoimintaan. Tämä on nyt ensimmäinen laatuaan. Kiinteistöliitto Uusimaa ry näkee Helsingin kaupungin laatiman ohjeen hyvänä askeleena oikeaan suuntaan.

Ohjeistamisen tarkoituksena on selkeyttää sitä, milloin huoneiston hallinnan luovuttamista saatetaan pitää luvanvaraisena ja ammattimaisena majoitustoimintana. Ohjeeseen on koottu lista majoitustoiminnan tunnusmerkeistä ja siinä kerrotaan myös majoitustoimintaan kohdistuvasta eri viranomaistahojen valvonnasta.

– Asunto-osakeyhtiöt ovat kaivanneet jo jonkin aikaa selkeyttä ja ohjeita satunnaisen lyhytaikaisen vuokrauksen ja ammattimaisen majoitustoiminnan väliseen rajanvetoon. Tämä näkyy myös antamassamme puhelinneuvonnassa, kertoo Kiinteistöliitto Uusimaan johtava lakimies Katriina Sarekoski.

– Airbnb-tyyppinen ilmiö on selvästi kasvamassa, vaikka tarkkoja tilastotietoa toiminnan laajuudesta ei esimerkiksi Uudenmaan alueella ole saatavilla, hän jatkaa.

– Ohje on mielestämme hyvä alku selkeämpien sääntöjen luomiseksi. Turhat väännöt taloyhtiöiden sisällä olisi hyvä saada vähenemään. Tarkempi määrittely olisi vielä tarpeen, jotta yksittäiset taloyhtiöt saisivat selkeät pelisäännöt ja jotta viranomainen välttyisi yhä kasvavilta yksittäisiltä selvityspyynnöiltä. Siksi seuraava askel olisi lakitasolla, kuten olemme jo lainsäätäjältä toivoneet. Näin esimerkiksi majoitustoimintaa harjoittavan vastuu mahdollisista majoittujan rakennukselle tai kiinteistölle aiheuttamista vahingoista saataisiin toteutettua, kommentoi Kiinteistöliitto Uusimaan toiminnanjohtaja Mika Heikkilä.

Helsingiltä ohje asunnossa tapahtuvasta majoitustoiminnasta

Helsingin kaupunki on laatinut ohjeen, joka koskee asunnossa tapahtuvaa majoitustoimintaa. Kaupunki selkeyttää ohjeella sitä, milloin majoitustoiminta asuinhuoneistossa on luvallista ja milloin se on rakennusluvan tai asemakaavan vastaista. Oman kodin lyhytaikaista, satunnaista vuokrausta ei ohjeella rajoiteta.

Ohjeessa listataan majoitustoiminnan tunnusmerkit, kerrotaan majoitustoiminnan luvista ja ilmoituksista sekä vastataan keskeisiin kysymyksiin, joita kaupungille on esitetty asiasta.

 Tutustu ohjeeseen

Lähde: Kiinteistöliitto Uusimaa