Viimeisimmät uutiset

Paperisista osakekirjoista luovutaan

Eduskunta on saanut käsiteltäväkseen hallituksen esityksen huoneistotietojärjestelmää koskevasta laista. Esityksen mukaan paperisista osakekirjoista luovutaan ja osakekirja korvataan Maanmittauslaitoksen ylläpitämään osakehuoneistorekisteriin tehtävällä sähköisellä omistajamerkinnällä. Muutos on merkittävä ja koskee jokaista osakkeenomistajaa.

Suunnitellun aikataulun mukaan sähköinen osakehuoneistorekisteri otetaan käyttöön vuoden 2019 alusta alkaen. Sen jälkeen kaikki uudet perustettavat taloyhtiöt saavat omistajamerkinnät vain sähköisesti ilman painettavia osakekirjoja.

Olemassa olevilla, ennen vuotta 2019 perustetuilla, vanhoilla taloyhtiöillä siirto tapahtuu vaiheittain. Taloyhtiön on ensi siirrettävä osakeluettelon ylläpito Maanmittauslaitokselle 1.5.2019 – 31.12.2022 välisenä aikana. Taloyhtiön tekemän siirron jälkeen osakekirjasta luopuminen tapahtuu osakeryhmittäin osakekaupan tai panttauksen yhteydessä. Siirron jälkeen osakas voi myös itse vapaaehtoisesti toimittaa osakekirjan Maanmittauslaitokselle mitätöitäväksi ja sähköiseen osakehuoneistorekisteriin kirjattavaksi.

Osakekirjoista luopumiselle ei ole esitetty varsinaista takarajaa. Esityksen mukaan osakas menettää kuitenkin oikeuden osallistua yhtiökokoukseen, ellei sähköistä omistajakirjausta ole haettu viimeistään 10 vuoden kuluttua osakeluettelon ylläpidon siirrosta.

”Osakekirjoista luopuminen on monella tapaa hyödyllistä. Asuntokauppa helpottuu, osakekirjojen säilytyksestä ei synny enää kuluja, osakekirja ei voi enää joutua hukkaan, eikä hävinnyttä osakekirjaa tarvitse kuolettaa käräjäoikeudessa.” toteaa Kiinteistöliiton Virpi Hienonen.

Rekisteriä valmistellaan maa- ja metsätalousministeriön ASREK-hankkeessa yhteistyössä muiden ministeriöiden kanssa. Osakehuoneistorekisteriä rakentaa Maanmittauslaitos yhdessä Patentti- ja rekisterihallituksen, Verohallinnon ja Väestörekisterikeskuksen kanssa. Hankkeen toinen, rekisterin tietosisällön laajentamista koskeva vaihe on jo käynnistynyt.