Viimeisimmät uutiset

Remontti mielessä – huoneistoremontista ilmoitus taloyhtiölle

On selvää, että asunto-osakeyhtiöasuminen poikkeaa monella tapaa omakotitaloasumisesta. Kuitenkin on edelleen yksi merkittävä eroavaisuus, joka vieläkin sekä hämmästyttää että välillä jopa närkästyttääkin monia.

Osakkeenomistajalla on laaja kunnossapito- ja muutostyöoikeus hallinnassaan olevaan huoneistoonsa, mutta huoneistossa tehtävistä töistä tulee ilmoittaa etukäteen kirjallisesti taloyhtiölle. Ilmoitusvelvollisuudesta määrätään vuonna 2010 voimaan tulleessa asunto-osakeyhtiölaissa. Lain mukaan taloyhtiöllä on myös velvollisuus ja oikeus valvoa osakkaan tekemät työt.

Ilmoitusmenettelyn tarkoituksena ei ole kieltää remontoimista, vaan varmistaa, että työ tehdään hyvää rakennustapaa noudattaen ja alan ammattilaisten toimesta. Osakkaan tekemistä töistä ei saa aiheutua taloyhtiölle lisäkustannuksia eikä haittaa kiinteistön kunnolle tai muille osakkaille. Osana ilmoitusmenettelyä taloyhtiö ylläpitää huoneistokohtaista korjausrekisteriä.

Ilmoitusvelvollisuus on laaja

Huoneistossa tehtävästä remontista tulee ilmoittaa taloyhtiölle aina, kun se vaikuttaa talon kiinteisiin rakenteisiin tai naapuriasuntoihin. Tällaisia ovat tyypillisimmin esim. keittiössä ja märkätiloissa tehtävät remontit, jotka voivat vaikuttaa lämmitysjärjestelmään, vedenjakeluun, sähköihin, viemäröintiin, ilmanvaihtoon tai vedeneristyksiin. Myös pinnoitetyö, joka vaikuttaa ääni- tai lämpöeristeisiin, on ilmoitusvelvollisuuden piirissä.

Kaikki rakennuslupaa edellyttävät työt vaativat aina ilmoituksen ja taloyhtiön suostumuksen. Tavallisemmin rakennuslupa tarvitaan, kun puututaan kantaviin rakenteisiin tai halutaan rakentaa kokonaan uusi tai laajentaa jo olemassa olevaa märkätilaa.

Ilmoitusvelvollisuuden ulkopuolelle jäävät käytännössä vain pienimuotoiset kunnostustyöt, kuten listojen ja kynnysten uusiminen, väliovien ja kuivatilojen kaapistojen ja kaappien ovien vaihdot sekä kuivien tilojen pintaremontit, kuten maalaus, tapetointi ja lattiamateriaalin vaihto samaan materiaaliin. Myös kodinkoneen voi uusia ilmoittamatta, jos liitännät ovat valmiina. Rajanveto ilmoitusvelvollisuuden piiriin kuuluvan ja itsenäisesti tehtävän huoneistoremontin välillä on kuitenkin häilyvä. Jos on epävarma, on parempi ilmoittaa etukäteen kuin selvitellä jälkikäteen.

Ilmoituksen käsittelylle on hyvä varata riittävästi aikaa

Kirjallinen kunnossapito- tai muutostyöilmoitus kannattaa tehdä hyvissä ajoin, mielellään kuukautta ennen suunniteltua ajankohtaa, mutta vasta, kun suunnitelmat ovat valmiina ja työntekijät ovat varmistuneet. Ilmoituksesta tulee käydä ilmi remontin teettäjä, mitä ja miten ollaan tekemässä, milloin ja kuka sen tekee. Taloyhtiön tulee pystyä ilmoituksen perusteella arvioimaan, noudatetaanko kunnossapitotyössä hyvää rakennustapaa, aiheutuuko siitä mahdollisesti vahinkoa tai muuta haittaa ja että tekijöillä on riittävä ammattiosaaminen. Työtä ei saa aloittaa ennen taloyhtiön suostumusta.

Taloyhtiösi Asukassivuilla on sähköinen lomake ilmoituksen tekemistä varten. Ilmoituksesi välittyy saman tien automaattisesti oikeille henkilöille, ja asiasi käsittely nopeutuu.

Asbestikartoitus ennen vuotta 1994 valmistuneisiin huoneistoihin

Nykyisen asbestiasetuksen mukaan rakennushankkeen yhteydessä tulee etukäteen selvittää purettavien materiaalien asbestipitoisuus rakennuksissa, jotka ovat valmistuneet ennen vuotta 1994. Purkutöitä ei saa aloittaa ennen asbestikartoitusta, jonka saa suorittaa vain asiaan riittävän perehtynyt henkilö. Kartoituksen teettäminen ja kustannukset ovat remontinteettäjän vastuulla. Asbestia käytettiin eniten 1970-luvulla mm. tasoitteissa, laasteissa ja mattoliimoissa, jonka vuoksi sitä voi olla keittiön ja kylpyhuoneen tasoitteissa, laatoituksessa tai muovimatoissa.

Taloyhtiön valvontakulut mukaan remonttibudjettiin

Taloyhtiöllä on lain määräämä oikeus ja velvollisuus muutostöiden valvontaan. Valvonnalla varmistetaan, että työ suoritetaan rakennusta ja kiinteistöä vahingoittamatta hyvän rakennustavan mukaisesti. Remontista riippuen valvontakäyntejä voi olla 1 – 5 kpl. Valvontakulut kuuluvat remontinteettäjän vastuulle. Valvojan tulee olla taloyhtiön hyväksymä. Lopputarkastuksen perusteella tehdään muutostyöstä merkintä isännöitsijäntodistukseen. Parhaassa tapauksessa se vaikuttaa myönteisesti asunnon hintaan.

Muista kotitalousvähennys

Kotona teettämästäsi työstä voit kotitalousvähennyksenä vuonna 2018 vähentää verotuksessasi 50 prosenttia ennakkoperintärekisteriin kuuluvalle yrittäjälle tai yritykselle maksamastasi työkorvauksesta. Vähennys lasketaan arvonlisäverollisesta hinnasta. Vähennystä saa vain työn osuudesta, ei esimerkiksi materiaaleista. Vähennyksen enimmäismäärä on 2 400 euroa. Omavastuuosuus on 100 euroa. Vähennys on henkilökohtainen, joten pariskunta voi saada yhteensä 4 800 euron vähennykset.

Vähennykseen oikeuttavaa työtä on muun muassa: siivous, keittiön, kylpyhuoneen tai muiden huoneiden remontointi, saunatilojen remontointi, parvekelasien asennus sekä putki- ja sähkötyöt.

Ennen palvelun ostamista kannattaa tarkistaa, että yritys kuuluu ennakkoperintärekisteriin http://www.ytj.fi

Huoneistoremontin valvonnasta aiheutuvat kulutut eivät oikeuta kotitalousvähennykseen, koska ne maksetaan taloyhtiölle. Taloyhtiö ei kuulu ennakkoperintärekisteriin.

Lisätietoja:
https://www.vero.fi/fi-FI/Henkiloasiakkaat/Kotitalousvahennys

Lue lisää huoneistoremonteista

Tilaa uutiskirjeemme!

Bralevan uutiskirje ilmestyy kerran kuukaudessa. Kirje sisältää asumisen hyötytietoa taloyhtiön osakkaille ja asukkaille. Uutiskirjeen tilauksen voit peruuttaa milloin tahansa uutiskirjeestä löytyvän linkin kautta.

*) =pakollinen tieto