Viimeisimmät uutiset

Talotekniikkavinkit pakkaskauteen

Kun ulkolämpötila pienenee, niin luonnollisesti samalla lämmityksen tarve kasvaa. Toimivassa kiinteistössä lämpöä tuotetaan ja jaetaan kiinteistön tarvitsema määrä halutun sisälämpötilan ylläpitämiseksi. Hyvin toimiva talotekniikka pitää huolta siitä, että sisälämpötilat ja mukavuus pysyvät yllä myös talviolosuhteissa.

“Talvella ja erityisesti kovilla pakkasilla kiinteistönomistajan kannattaa olla hereillä, ja tarkastella järjestelmien toimintaa. Pakkaset voivat tuoda esiin sellaisia vikoja kiinteistössä tai sen teknisissä järjestelmissä, joita lauhemmilla keleillä ei havaita”, muistuttaa asiantuntija Veli-Matti Virtanen valtion kestävän kehityksen yhtiöstä Motivasta.

Ulkolämpötilan pienentyessä rakenteiden, ikkunoiden, tiivisteiden tai ilmanvaihdon viat tulevat konkreettisesti esille aiheuttaen suurempia lämpöhäviöitä, asumismukavuuden heikkenemistä ja kasvavaa energiankulutusta. Kun ulkolämpötila on kylmimmillään, kylmävuodot voi havaita jopa omin aistein. Lämpökamerakuvauksella voidaan varmentaa epäilyt kylmävuodoista.

Pakkanen testaa lämmitysjärjestelmän

Lämmitysjärjestelmän puutteellinen toiminta paljastuu helpoiten kovimmilla pakkasilla, kun lämmitysjärjestelmän pitäisi tuottaa eniten lämpöä. Lauhemmilla keleillä lämmitysjärjestelmä saattaa vielä toimia moitteetta.

“Alkavat ongelmat lämmöntuotannon tai ilmanvaihdon järjestelmissä voidaan havaita hyvissä ajoin, kun niiden toimintaa seurataan aktiivisesti historiatietoja sekä kulutusdataa hyväksi käyttäen. Järjestelmistä saadut tiedot voivat kertoa kehittyvästä ongelmasta, vaikka olosuhteissa ei vielä havaittaisikaan mitään poikkeavaa”, Virtanen toteaa.

Mikäli lämmitysjärjestelmä tarvitsee aiempia talvia enemmän energiaa tuottaakseen tarvittavan lämpömäärän, tämä viittaa siihen, että lämmitysjärjestelmän toiminta on heikentynyt. Syynä voivat olla esimerkiksi likaantuneet lämmönsiirtopinnat.

“Vesikiertoisen lämmitysjärjestelmän meno- ja paluulämpötilat veden virtaama huomioiden kertoo lämmönluovutuslaitteiden toiminnasta. Lämpötilojen muutokset voivat johtua ongelmista lämmönluovutuksessa tai kasvaneista lämpöhäviöistä”, Virtanen sanoo.

Kiinteistöjen taloteknisiä järjestelmiä täytyy havainnoida kokonaisuutena eikä pelkästään yksittäisiä arvoja tarkastelemalla. Oman kiinteistön talotekniikan ymmärtäminen takaa asumismukavuuden kaikissa olosuhteissa.

Tarkista silti ainakin seuraavat:

  • LTO-järjestelmän ja ilmanvaihdon tuloilman lämpötilat sekä mahdolliset aikaohjelmat
  • lämmityksen asetusarvot (säätökäyrät, sisälämpötilat)
  • ikkunoiden ja ovien tiivisteiden kunto
  • termostaattien toiminta
  • ulkoalueiden ja erilaisten ulkona olevien rännien ja viemäreiden sulanapitolaitteiden toiminta.

Lähde: Motiva Oy