Viimeisimmät uutiset

Taloyhtiön kunnossapitovastuuseen muutoksia

Taloyhtiön kunnossapitovastuiden tulkintoihin on tullut muutoksia. Keskeisimmät muutokset koskevat ilmanvaihdon suodattimia ja pesualtaiden hajulukkoja. Näiden osalta vastuuta suositellaan siirrettäväksi yhtiölle.

Laki määrää kunnossapitovastuusta

Vastuunjako taloyhtiön kunnossapidosta määritellään asunto-osakeyhtiölaissa. Lain mukaan taloyhtiö vastaa rakennuksen ja osakehuoneiston rakenteista, eristeistä ja perusjärjestelmistä, joita ovat lämmitys-, sähkö-, tiedonsiirto-, kaasu-, vesi-, viemäri- ja ilmanvaihtojärjestelmät sekä järjestelmiin kiinteästi kuuluvista laitteista. Osakas vastaa hallitsemansa huoneiston sisäosista. Lain mukaisesta vastuunjaosta voidaan poiketa yhtiöjärjestysmääräyksin.

Vastuunjakotaulukko avuksi lain tulkintaan

Lain määritelmä vastuunjaosta on varsin suppea. Kiinteistöliitto on laatinut Vastuunjakotaulukon, jossa on yksityiskohtaisemmat tulkinnat lain sisällöstä. Vaikka vastuunjakotaulukko on lähtökohtaisesti suositus, on se vakiintunut taloyhtiöissä yleisesti noudatetuksi lakia vastaavaksi vastuunjaoksi. Vastuunjaon kiistat ratkaistaan viime kädessä tuomioistuimessa lain ja kentällä vakiintuneesti noudatetun vastuunjaon tulkintojen perusteella. Sen valossa taloyhtiöiden olisi järkevää ottaa Kiinteistöliiton vastuunajakotaulukko uusine suosituksineen ohjenuoraksi taloyhtiössä noudatettavaan lain mukaiseen vastuunjakoon.

Uudet suositukset

Vastuunjakotaulukot on tänä vuonna uusittu vastaamaan kunnossapidossa yleistyneitä käytäntöjä. Taloyhtiön kunnossapitovastuuta on laajennettu ja suosituksen mukaan taloyhtiö vastaa jatkossa myös lavuaarien hajulukkojen puhdistuksesta sekä ilmanvaihdon suodattimien vaihdosta. Vastuunjakotaulukkoon on lisätty myös yleistyneet tuhoeläimet ja niiden hävittämisvastuut.

Raikasta ilmaa – korvausilmaventtiilien suodattimet

Ilmanvaihtojärjestelmä on yhtiön vastuulla oleva perusjärjestelmä, joka ei täysin toimi, mikäli suodattimet ovat likaisia. Likaisten suodattimien kautta huonetilaan ei saada riittävästi korvausilmaa. Ilmanvaihdon toimivuus vaikuttaa olennaisesti asumisterveysolosuhteisiin ja suodattimet suositellaankin vaihdettavaksi pari kertaa vuodessa. Suodattimien vaihtaminen yhtiön toimesta on järkevää, koska toimenpiteenä se voi suodatinmallista riippuen olla niin hankala, että se jää helposti asukkaalta tekemättä. Sisäilma tuntuu tunkkaiselta, mikä johtaa lisääntyneeseen energiaa kuluttavaan lisätuuletustarpeeseen.

Hajulukkojen puhdistaminen – riskien hallinta kannattaa

Hajulukko on kiinteä osa taloyhtiön kunnossapitovastuulle kuuluvaa vesi- ja viemärijohtojärjestelmää. Hajulukon puhdistaminen aika ajoin on tärkeää, koska tukkeutuminen johtaa pahimmassa tapauksessa ylivuotoon ja vesivahinkoon. Osakkaalta voidaan edellyttää vain kohtuullisia hoitotoimia, joita voidaan suorittaa ilman erikoistyökaluja. Hajulukon puhdistaminen on hankala ja työkaluja vaativa toimenpide, ja puhdistaminen saattaakin jäädä monilta tekemättä. Lisäksi virheellisesti takaisin paikoilleen kootun hajulukon tiivisteet ja liitännät voivat jäädä vuotamaan, mikä myös johtaa vesivahinkoon. Näiden riskien torjumiseksi on perusteltua, että yhtiö huolehtii myös hajulukon puhdistamisesta.

Osakas vastaa edelleen puhtaanapidosta

Kunnossapitovastuun muutoksista huolimatta, osakkaalla säilyy edelleen puhtaanapito, siltä osin kuin se on mahdollista ilman työkaluja. Esim. lattiakaivot puhdistetaan säännöllisesti ja hajulukkojen tukkeumista tulee edelleen estää siten, ettei viemäreihin kaadeta mitään sinne kuulumatonta, kuten rasvaa ja ruuantähteitä. Jos lavuaari vetää huonosti, osakkaan kannattaa ensin yrittää puhdistaa hajulukko viemärinavausaineella. Jos se ei tuota tulosta, on aika kutsua huoltoyhtiö tukosta avaamaan. Ilmanvaihdon osalta poistoilmaventtiilien puhtaanapito ja imurointi ovat jatkossakin osa asukkaan toimia toimivan ja riittävän ilmanvaihdon takaamiseksi.

Taloyhtiö päättää ja tiedottaa muuttuneesta vastuunjaosta

Koska Kiinteistöliiton laatima vastuunjakotaulukko ja siihen tehdyt muutokset ovat suosituksia, kannattaa taloyhtiössä selvyyden vuoksi erikseen päättää ja tiedottaa osakkaita, muutetaanko vastuunjakoa uuden suosituksen mukaiseksi. Samassa yhteydessä on hyvä hetki tiedottaa vastuunjaon perusperiaatteista ja muista mahdollisista taloyhtiökohtaisista yhtiöjärjestyksessä mainituista laista poikkeavista vastuunjaoista.

Taloyhtiö on kiinteistönomistajana velvollinen huolehtimaan siitä, että rakennus on paitsi turvallinen, myös terveellinen. Laajamittaisten vahinkojen, kuten vesivahinkojen riskiä kannattaa välttää. Kiinteistöliitto kannustaa taloyhtiöitä suunnitelmalliseen ja ennakoivaan kiinteistönpitoon. Oikea-aikaisesti tehdyt, oikeasisältöiset hoito-, huolto- ja kunnossapitotoimet ovat olennainen osa hyvän asumisen peruskivijalkaa. Ammattilaisten käyttäminen huoltotoimenpiteissä on aina varmin ratkaisu vahinkojen välttämiseksi. Jos huoltotoimenpiteet tehdään talkootyönä, on hyvä varmistua tekijöiden osaamisesta.

Tilaa uutiskirjeemme!

Bralevan uutiskirje ilmestyy kerran kuukaudessa. Kirje sisältää asumisen hyötytietoa taloyhtiön osakkaille ja asukkaille. Uutiskirjeen tilauksen voit peruuttaa milloin tahansa uutiskirjeestä löytyvän linkin kautta. *) =pakollinen tieto