Viimeisimmät uutiset

Taloyhtiön turvallisuus on yhteinen asia

Milloin viimeksi tarkistit oman palovaroittimesi? Paristokäyttöisten palovaroittimen hankinta ja kunnosta huolehtiminen ovat asukkaan vastuulla.

Taloyhtiössä turvallisuus on kaikkien yhteinen asia joka päivä. Oma toiminta vaikuttaa naapurin turvallisuuteen ja päinvastoin. Onneksi arjen turvallisuus syntyy pienistä teoista.

Hallitus ja isännöitsijä vastaavat, että talon turvallisuusjärjestelyt ovat määräysten mukaiset ja laativat taloyhtiön turvallisuusasiakirjat, joihin jokaisen on hyvä tutustua. Pelastussuunnitelma on tavallisesti jaettu huoneistoihin ja/tai se löytyy sähköisenä taloyhtiön sivuilta. Siihen on kirjattu asuinympäristöön liittyvät riski- ja vaaratekijät, ohjeet onnettomuuksien ehkäisemiseksi ja vaaratilanteissa toimimiseksi.

Asukkaiden vastuulla on huolehtia kotiensa turvallisuudesta, palovaroittimiensa toimivuudesta ja tulipalojen ehkäisemisestä parhaalla mahdollisella tavalla.

Piippaako sinulla? Vain toimiva palovaroitin voi pelastaa sinut ja naapurisi ajoissa. Meistä 90 % uskoo oman varoittimensa olevan kunnossa, mutta vain 38 % :ssa tulipaloista se on oikeasti toiminut. Tarkista palovaroittimen toimivuus säännöllisesti ja vaihda paristo vähintään kerran vuodessa. Kotoa on hyvä löytyä myös riittävä määrä alkusammutusvälineitä, ja jokaisen kannattaa opetella käyttämään niitä. Sammutuspeitteen tai vaahtosammuttimen paikka on keittiössä, josta palot yleisimmin saavat alkunsa. Vettä ei saa käyttää rasva- eikä sähköpalojen sammuttamiseen.

Kokkaaminen on yleisin asumisen paloturvallisuuteen liittyvä riskitekijä. Kodissa eniten tulipaloja aiheuttaa päälle unohtunut liesi tai uuni. Muita paloturvallisuuden kannalta huomioitavia seikkoja ovat sähkölaitteet, joita tulee käyttää vain ehjänä ja käyttöohjeiden mukaan. Pesukoneita ei jätetä päälle ilman valvontaa. Ne ovat palovaaran ohella myös hyvin potentiaalisia vesivahingon aiheuttajia. Valaisimien ja muiden kuumenevien sähkölaitteiden osalta huolehditaan riittävästä varoetäisyydestä. Sauna ei ole tavaroiden säilytys- eikä pyykinkuivauspaikka. Kynttilä on avotuli ja sen kanssa tulee noudattaa erityistä varovaisuutta.

Asunnoissa tulee välttää tarpeettomien tavaroiden varastointia ja pitää kulkureitit aina vapaana. Palovaarallisten aineiden säilyttäminen huoneistokohtaisissa varastoissa on kokonaan kiellettyä. Myöskään porrashuoneessa tai varaston käytävillä ei saa säilyttää mitään, ei mattoja, auton renkaita, kasveja eikä lastenvaunuja. Tavaroiden säilyttäminen voi aiheuttaa tulipalon syttymisen tai leviämisen vaaran, estää turvallista poistumista hätätilanteessa sekä vaikeuttaa tulipalon sammuttamista.

Ulkoalueiden kunnossapito korostuu talvikaudella. Talvella kannattaa välttää oikopolkuja, joissa ei ole taloyhtiön talvikunnossapitoa. Jos huomaat lumikuormaa tai jääpuikkojen muodostumista, ilmoita siitä heti huoltoyhtiölle. Ilmoita myös huonosta hiekoituksesta. Aikaisin aamulla on hyvä huomioida, että tietä tai pihaa ei välttämättä ole vielä ehditty hiekoittaa.

Talvikauteen liittyvä turvallisuusriksi liittyy myös autojen lämmittämiseen. Ota johto mukaan! Pistorasiassa kiinni oleva tai tolppaan roikkumaan jätetty johto aiheuttaa vaaraa lapsille ja lemmikeille.

Lumien sulettua kiinnitetään huomioita piharakenteiden kuntoon ja teetetään leikkikentän ja -välineiden turvatarkastus. Leikkivälineiden kuntoa on hyvä tarkkailla muutenkin koko käyttökauden ja ilmoittaa havaitsemistaan vioista hallitukselle tai isännöitsijälle. Piha- ja pelastustiet pidetään aina esteettöminä.

Turvallisuutta on myös tuntea omat naapurit. Hätätilanteen varalta on hyvä tietää, onko joku asukkaista esimerkiksi liikuntarajoitteinen ja tarvitsee apua poistumiseen – tai vaikka palovaroittimen testaamiseen. Mitäpä, jos tänä vuonna auttaisit naapurissa olevaa ikäihmistä palovaroittimen pariston vaihdossa?

Turvallisuuteen liittyvät asiat kannattaa ottaa säännöllisesti puheeksi taloyhtiön kokouksissa tai yhteisissä tapahtumissa. Tavallisimmat huomiot liittyvät tavaroiden säilyttämiseen porrashuoneessa, viallisiin paloturvallisuuslaitteisiin ja pelastusteiden esteettömyyteen. Pelastussuunnitelma on hyvä päivittää kerran vuodessa ja samassa yhteydessä tehdä kiinteistökierros, jossa kartoitetaan koko kiinteistön tila myös turvallisuusnäkökulmasta. 

Tilaa uutiskirjeemme!

Bralevan uutiskirje ilmestyy kerran kuukaudessa. Kirje sisältää asumisen hyötytietoa taloyhtiön osakkaille ja asukkaille. Uutiskirjeen tilauksen voit peruuttaa milloin tahansa uutiskirjeestä löytyvän linkin kautta. *) =pakollinen tieto