Viimeisimmät uutiset

Taloyhtiön vakuuttamisen vaihtoehdot

Taloyhtiöiden yksi yleisimmin käytetty riskienhallinnan keino on vakuuttaminen. Kaikkia riskejä ei voida ennaltaehkäistä, vaikka ne olisivatkin tunnistettuja – siksi vakuutus on tehokas keino varautua vahinkojen aiheuttamiin kustannuksiin.

Kiinteistövakuutus takaa perusturvan

Lähes kaikilla suomalaisilla taloyhtiöillä on käytössä vähintään jonkinlainen kiinteistövakuutus. Kaikki Bralevan isännöimät kohteet on turvattu kiinteistövakuutuksella.

Suomessa tarjolla olevat kiinteistövakuutukset ovat kansainvälisestikin vertailtuna kattava kokonaisuus eri vakuutustuotteita yhdistettynä samalle sopimukselle, jossa taloyhtiö vakuutuksenottajana siirtää riskit vakuutusyhtiön kannettavaksi vakuutusmaksua vastaan. Kiinteistövakuutukset kattavat lähtökohtaisesti ainakin alla luetellut vahingot

Tulipalo

Tulipalolla tarkoitetaan irti päässeen tulen aiheuttamaa vahinkoa tai äkillisesti levinneen savun ja noen aiheuttamaa vahinkoa. Useimmissa vakuutusyhtiöissä myös räjähdysvahinko käsitellään palovahinkona.

Putkivuoto

Vuotovahinkona tarkoitetaan yleisimmin rakennuksen toimintaa palvelevan lämpö-, käyttövesi- ja viemäriputkiston rikkoutumista ja sen aiheuttamaa vahinkoa, mutta myös pyykin- ja astianpesukoneiden aiheuttamia vahinkoja voidaan käsitellä vuotovahinkoina.

Myrsky

Myrskytuulen aiheuttamalla vahingolla tarkoitetaan yleensä esimerkiksi tuulen voimasta vesikatteen tai muun kiinteistön osan mekaanista rikkoutumista. Vakuutusehdoista riippuen myrskytuuli voi olla määritelty metriä / sekuntia arvolla. Laajimmissa kiinteistövakuutuksissa ei ole tuulennopeusrajoja.

Ilkivalta ja murto

Ilkivalta tarkoittaa tahallista omaisuuden vaurioittamista. Yleisin esimerkki murtovahingosta on ikkunan tai oven auki murtaminen tilaan pääsemiseksi, jolloin murrosta jää selvät jäljet oviin, oven karmeihin tai lukkoihin.

Rankkasadevahingot

Rankkasateella tarkoitetaan poikkeuksellisen voimakasta paikallista sadetta, joka useimmissa korvattavissa vahinkotapauksissa aiheuttaa veden tulvimisen maanpintaa pitkin rakennukseen.

Kone- ja laiterikko

Rakennuksen sähkö- ja konetekniikan rikkoutuminen eli mm. hissin tai ilmanvaihtokoneen äkillinen rikkoutuminen on esimerkki konetekniikan rikkoutumisvahingosta, jota katetaan kiinteistövakuutuksella.

Hallituksen vastuun riskit

Kiinteistövakuutukseen sisältyy turva hallituksen aiheuttamien taloudellisten vahinkojen käsittelyn ja korvaamisen varalle. Taloudellisella vahingolla tarkoitetaan vahinkoa, joka ei ole yhteydessä henkilö- tai esinevahinkoon.

Kiinteistön omistajan vastuuriskit

Tavallisimmin tästä vakuutuksesta käsitellään taloyhtiön kiinteistön kunnossapitovastuulle kuuluvalla alueella tapahtuneen liukastumisen tai katolta pudonneen lumen henkilö – ja omaisuusvahingoista aiheutuneiden vaateiden korvattavuutta.

Juristikulut: riita- ja rikosasiat

Kiinteistövakuutus sisältää turvaa taloyhtiön omien kohtuullisten asianajajan kustannusten varalle riita-, rikos- ja hakemusasioissa. Päätöksen oikeusturvaedun myöntämisestä tekee vakuutusyhtiö.

Kiinteistövakuutusta en ehdoiltaan kahta eri tyyppiä: perinteinen, eli ns. ilmiöpohjainen vakuutus sekä laaja, eli AR-vakuutus (all risk). Lähtökohtaisesti molemmat vakuutustyypit kattavat yllä luetellut riskit, mutta AR-vakuutukset kattavat lisäksi kaikki muut äkilliset ja ennalta-arvaamattomat vahingot, sikäli kun näitä ei erikseen ole vakuutusehdoissa suljettu pois.

 

Täydentävät vakuutusratkaisut nostavat varautumisastetta

Taloyhtiöille on lisäksi tarjolla lukuisia täydentäviä ratkaisuja. Alla on esitelty esimerkkejä tarjolla olevista vakuutustuotteista.

AsumisPLUS

AsumisPLUS vakuuttaa tapaturmavakuutuksella asukkaat, heidän vieraansa, sekä taloyhtiön talkooväen. Tapaturmavakuutuksen lisäksi vakuutuksesta korvataan mm. avaimen katoamisesta ja asumisen keskeytymisestä aiheutuvia kustannuksia. Turvaan sisältyy myös auton kaskovakuutuksen omavastuuta kattava turva, kun kaskovakuutusta käytetään myrskyvahingon johdosta.

IkäpoistoMIINUS

Ikävähennykset voivat korvattavissa vuoto- tai rikkoutumisvahingoissa olla korkeita. Vähennyksiä tehdään pääsääntöisesti yli 10 vuotta vanhoihin putkiin, jolloin ikäpoistot tai ikävähennykset saattavat pienentävät vakuutuksesta saatavaa korvaussummaa tuntuvasti.

TorjuntaPLUS

Kiinteistövakuutukset eivät kata tuholaistorjunnasta aiheutuvia kustannuksia. Kulut voivat korkeimmillaan olla kymmeniä tuhansia euroja ja tuholaiset voivat aiheuttaa myös rakennevaurioita.

OikeusturvaPLUS

Kiinteistön täysarvovakuutus sisältää myös oikeusturvavakuutuksen. Oikeusturvavahingoissa asianajokustannukset voivat kuitenkin kasvaa niin suuriksi, ettei oikeusturvavakuutuksen normaali vakuutusmäärä riitä kattamaan niitä kokonaan. OikeusturvaPLUS korottaa taloyhtiön oikeusturvavakuutuksen vakuutusmäärää 80.000 eurolla, kun kyseessä on vakuutuksesta korvattava vahinko ja laajentaa oikeusturvavakuutuksen kattavuutta myös muilla ominaisuuksilla.

HallitusPLUS

Kiinteistövakuutus sisältää hallituksen vastuuvakuutuksen varallisuusvahinkojen varalle. On mahdollista, että mm. saneerauksiin liittyvä huolellinenkin valmistelu sekä päätöksenteko kyseenalaistetaan ja hallitukselle saatetaan esittää vaatimuksia.

VahinkoPLUS

Vahingon selvittelystä aiheutuvat kulut eivät ole aina kiinteistön täysarvovakuutuksista korvattavia kuluja. Isossa vahingossa kustannukset ovat huomattavia ja myös välttämättömiä, jotta korjaustyö tehdään ja valvotaan oikein. VahinkoPLUS korvaa taloyhtiölle mm. vahingon selvittelystä aiheutuvia lisäkustannuksia.

KorvausPLUS

Paraskaan kiinteistövakuutus ei välttämättä korvaa esimerkiksi muuttuneiden viranomaismääräysten aiheuttamia lisäkustannuksia jälleenrakentamisessa vahingon jälkeen. Yleisimmin tämä tulee esiin esimerkiksi palovahingon jälkeen kun kiinteistön lämmöneristys joudutaan toteuttamaan nykymääräysten mukaisena.

 

Kaikkiin kiinteistön riskeihin ei voi varautua vakuutuksella

Vakuuttamallakaan ei voi välttyä kaikilta omaisuusvahinkoriskeiltä. Tällaisia ovat esimerkiksi:

  • Hitaasti tapahtuva vahinko
  • Kuluminen, ikääntyminen
  • Huoltotoimenpiteiden laiminlyönti
  • Vesieristeen vuoto

 

Asukkaan kotivakuutus

Taloyhtiön vakuutusten lisäksi myös asukkaan oma kotivakuutus on tärkeä osa asunto-osakeyhtiössä asumista. Kotivakuutus antaa turvaa osakkaan kunnossapitovastuulla oleville kalusteille, pinnoitteille, irtaimistolle sekä turvaa myös asumisen keskeytymistä isommissa vahingoissa. Kotivakuutukseen tulee sisällyttää vastuuvakuutus. Se korvaa monia asukkaan tuottamuksellaan taloyhtiölle ja sen asukkaille aiheuttamia vahinkoja.

 

Tämä artikkeli on toteutettu yhteistyössä kumppanimme Howden Finland Oy:n kanssa. Voit tutustua Howdenin palveluihin osoitteessa: howdenfinland.fi

Howden Finland on kiinteistöjen ja yritysten vakuuttamiseen ja vahinkoihin erikoistunut vakuutusmeklari, joka edistää ja valvoo etujasi vakuutusasioissa.

 

 

Tarjouspyyntö

  • Pudota tiedostot tähän tai
    Max. tiedoston koko: 1 GB.
    • Löydät tietoa Bralevan henkilötietojen käsittelystä tietosuojaselosteistamme.