Viimeisimmät uutiset

Taloyhtiöt tarvitsevat lisää siirtymäaikaa huoneistotietojärjestelmään siirtymisessä

Suomessa luovutaan paperisista asunto-osakekirjoista. Ensin taloyhtiöiden pitää siirtää osakeluettelon ylläpito Maanmittauslaitokselle. Nyt hallitus on esittänyt, että taloyhtiöille annetaan vuoden verran lisää aikaa osakeluettelon siirtoon.

Osakeluetteloiden ylläpito siirtyy taloyhtiöiltä ja isännöinniltä Maanmittauslaitokselle uuden huoneistotietojärjestelmän (osakehuoneistorekisteri) myötä. Hanketta on valmisteltu useamman vuoden ajan, mutta siinä on ollut viivästyksiä.

Uudet taloyhtiöt on perustettu vuoden 2019 alusta alkaen sähköisesti huoneistotietojärjestelmään, eli niille ei ole painettu lainkaan paperisia osakekirjoja. Alkuperäisen aikataulun mukaan myös vanhojen taloyhtiöiden pitäisi siirtää osakeluettelot sähköiseen järjestelmään vuoden 2022 loppuun mennessä.

Isännöintiliitto kannattaa hallituksen esitystä siirtymäajan pidentämistä vuodella. Esityksen mukaan takarajaksi tulisi vuoden 2023 loppu.

– Lisäaikaa tarvitaan, koska suurin osa taloyhtiöistä siirtyy järjestelmään vasta, kun rajapinnat isännöintijärjestelmiin avataan käyttöön. Tekniikan saaminen kuntoon on kuitenkin viivästynyt huomattavasti alkuperäisestä arviosta, Isännöintiliiton lakiasiantuntija Laura Lithenius toteaa.

Toimivilla neuvontapalveluilla on iso merkitys

Isännöintiliitossa on huomattu, että tietojen siirtämisessä on monia sellaisia vaiheita, joissa taloyhtiöt ja isännöinti tarvitsevat yksilöllisiä neuvoja. Jos siirrossa tulee kiire, myös neuvontapalvelut ruuhkautuvat.

– Me ohjeistamme tietysti niin paljon kuin voimme ja vastaamme jäsentemme kysymyksiin, mutta siirtoon liittyen tarvitaan huomattavan paljon asiakastukea suoraan Maanmittauslaitokselta, Lithenius sanoo.

Lithenius painottaa, että siirtoa tehdessä osakeluettelon tulee vastata yhtiöjärjestystä. Myös kaupparekisteritietojen tulee olla ajan tasalla. Tätä tarkistustyötä kannattaa tehdä jo ennen siirtoa.

– Taloyhtiö voi joutua päivittämään esimerkiksi yhtiöjärjestyksensä huoneistoselitelmää, jos siinä huomataan virheitä esimerkiksi osakelukumäärien, huoneistojen numeroinnin tai huoneiston käyttötarkoituksen osalta.

Lähde: Isännöintiliitto
Kuva: Anne Nygård, Unsplash