Viimeisimmät uutiset

Teethän muutostyöilmoituksen ajoissa!

Osakas saa tehdä hallinnassaan olevissa tiloissa sellaisia kunnossapito- ja muutostöitä, joista ei aiheudu vahinkoa tai haittaa yhtiölle, naapureille tai rakennuksille. Mikäli muutos- ja korjaustyö voi vaikuttaa talon rakenteisiin tai naapurihuoneistoihin on siitä lain mukaan ilmoitettava etukäteen yhtiölle (hallitukselle ja isännöitsijälle).

Remontista ilmoittaminen

Voimassa olevan asunto-osakeyhtiölain myötä osakkaalle on tullut uusia velvollisuuksia ilmoittaa yhtiölle tekemistään remonteista ja yhtiölle on tullut oikeus ja velvollisuus valvoa, että tehdyt remontit noudattavat hyvää rakennustapaa. Lailla on tarkoitus turvata sekä asukkaan että yhtiön oikeudet.

Tee ilmoitus hyvissä ajoin

Ilmoita remontista kirjallisesti isännöitsijätoimistoon hyvissä ajoin, vähintään kuukausi ennen suunniteltua remonttiajankohtaa. Ilmoituksen käsittelylle ja mahdollisille lisäselvityksille on hyvä varata riittävästi aikaa, lupahakemuksen jättämisestä ei aiheudu osakkaalle kustannuksia.

Ilmoitus tehdään Bralevan asukassivujen kautta osoitteessa braleva-asukassivut.etampuuri.fi/. Mikäli asukassivuille pääsyssä on ongelmia, ole ensisijaisesti yhteydessä taloyhtiösi kiinteistösihteeriin.

Ilmoituksen käsittely

Muutostyöilmoitus ohjautuu Bralevan tekniselle asiantuntijalle ja taloyhtiön hallitukselle. Tekninen asiantuntija tarkastaa muutostyön teknisen toteutuksen ja pyytää tarvittaessa lisäselvityksiä. Muutostyö käydään läpi tarpeen mukaan teknisen asiantuntijan sekä hallituksen kanssa, ilmoitukseen reagoidaan kymmenen arkipäivän kuluessa. Ohjeistus muutostyön toteuttamiseen tulee asukassivuille.

Luvanvaraista työtä ei saa aloittaa ennen taloyhtiön myöntämää kirjallista lupaa!

Lue lisää huoneiston remonteista nettisivuiltamme

Lue lisää luvanvaraisista muutostöistä nettisivuiltamme