Viimeisimmät uutiset

Tiesitkö nämä asiat kunnossapitovastuun jakautumisesta asunto-osakeyhtiössä?

Kun osakehuoneiston kunnossa havaitaan puutteita, ei aina ole selvää, kuka on vastuussa niiden korjaamisesta. Jos vika ilmenee taloyhtiön kunnossapitovastuulle kuuluvassa rakennuksen osassa, on yhtiö velvollinen korjaamaan varsinaisen vian sekä sen takia vaurioituneet huoneiston sisäosat.

Kun asunnossa tapahtuu vaikkapa vesivahinko tai koittaa remontoinnin aika, korjaustyöt alkavat usein vastuun selvittämisestä.

– Ensimmäinen kysymys kuuluu usein: Kuka korjaa? Miltä osin huoneiston kunnossapitovastuu kuuluu osakkaalle? Entä yhtiölle tai jopa vuokralaiselle? Nämä ovat yleisiä kysymyksiä myös Suomen Vuokranantajien jäsenilleen tarjoamassa lakineuvonnassa, kertoo Suomen Vuokranantajien lakimies Jenni Valkama.

Valkama kokosi vastauksia muutamiin yleisimpiin kysymyksiin.

  1. Nyrkkisääntö: taloyhtiö vastaa rakenteista ja perusjärjestelmistä, osakas asunnon sisäosista

Pääsääntöisesti yhtiön on pidettävä kunnossa rakenteet, eristeet ja perusjärjestelmät, kuten vesi- ja viemärijohdot ja lämmitysjärjestelmän osat. Osakkeenomistajan kunnossapitovastuulle kuuluvat osakehuoneiston sisäosat. Sisäosiin luetaan pintamateriaalien lisäksi esimerkiksi keittiön kaapistot ja käyttölaitteet.

– Tätä voi pitää nyrkkisääntönä. Kannattaa kuitenkin aina tarkistaa, onko taloyhtiön yhtiöjärjestyksessä määrätty toisin. Yhtiöjärjestyksessä voi olla asetettu osakkaan vastuulle esimerkiksi asunnon sisäpuoliset sähköjohdot tai jokin muu yleisesti yhtiölle kuuluva asia, Valkama kuvailee.

  1. Osakkeenomistaja vastaa muutostöistä – myös edellisen osakkaan tekeminä

Osakkeenomistaja vastaa sisäosien lisäksi muutostyönä tehtyjen asennusten kunnossapidosta.

– Tämä pätee, vaikka niiden toteuttaja olisi joku huoneiston aikaisemmista omistajista. Kunnossapitovastuu muutoksista ja lisäyksistä on osakkeenomistajalla, vaikka hän ei olisi lainkaan tietoinen edellisen omistajan tekemästä muutoksesta. Esimerkiksi osakkeenomistajan asennuttaman ilmalämpöpumpun tai huoneistoon lisätyn WC:n kunnossapidosta taloyhtiö ei vastaa, ellei yhtiö ole tehnyt nimenomaista päätöstä kunnossapitovastuun ottamisesta yhtiölle, Valkama kuvailee.

  1. Kosteusvaurio kylpyhuoneen rakenteissa? Taloyhtiö korjaa useimmiten

Tyypillinen taloyhtiön kunnossapitovastuun piiriin kuuluva vika on kosteusvaurio kylpyhuoneessa. Kun kylpyhuoneen rakenteissa havaitaan kosteusvaurio, on taloyhtiö vastuussa vian korjaamisesta. Taloyhtiö joutuu varsinaisen vaurion korjaamisen lisäksi ennallistamaan kylpyhuoneen sisäosat yhtiössä noudatettavaan perustasoon, jos vauriot kylpyhuoneessa johtuvat yhtiön vastuulle kuuluvasta viasta kuten kosteuseristeiden pettämisestä. Vaikka kylpyhuoneen kosteusvaurio havaittaisiin kesken osakkeenomistajan aloittaman remontin, vastaa taloyhtiö vaurion korjaamisesta ja sisäosien ennallistamisesta.

  1. Parkettia pinnoilla, marmoria altaissa? Osakas vastaa sisustuksellisista muutoksista

Osakkeenomistajan on hyvä muistaa, että sisustuksellisista muutoksista ja lisäyksistä aiheutuvat ylimääräiset kustannukset jäävät aina osakkeenomistajan maksettavaksi.

– Taloyhtiön suorittaessa vahinkokorjausta huoneistossa yhtiö vastaa huoneiston sisäosien korjaamisesta vain yhtiössä noudatettavaan perustasoon asti. Perustaso voi olla esimerkiksi yhtiön rakentamisaikainen, alkuperäinen taso. Jos huoneiston lattiapinnat ovat alun perin olleet muovimattoa, ei yhtiö ole vastuussa lattian ennallistamisesta parketiksi, vaikka huoneistossa olisi sellainen ollut vahingon sattuessa. Osakkeenomistaja voi toki halutessaan valita perustasoa kalliimman pintamateriaalin, mutta tällöin hän vastaa itse ylimääräisistä kustannuksista, Valkama kuvailee.

  1. Vastuunjakotaulukko auttaa

Vastauksia taloyhtiön ja osakkaiden välisiin vastuunjakokysymyksiin voi usein etsiä Taloyhtiön vastuunjakotaulukosta, joka perustuu voimassa olevaan asunto-osakeyhtiölakiin. Kiinteistöalan Kustannuksen julkaiseman oppaan ovat laatineet Suomen Kiinteistöliiton ja Kiinteistöliitto Uusimaan juridiset ja tekniset asiantuntijat.

Lähde: Suomen Vuokranantajat ry.

Tutustu Bralevan vastuunjako-oppaaseen!

Lain mukainen vastuunjako

Taloyhtiön ja osakkaan välisestä kunnossapitovastuun jaosta määrätään karkealla tasolla asunto-osakeyhtiölain 4 luvussa. Lain mukaan kunnossapitovastuu jakautuu seuraavasti:

  • Taloyhtiö vastaa rakenteiden ja eristeiden sekä erilaisten perusjärjestelmien (mm. lämmitys-, sähkö-, vesijohto- ja viemärijärjestelmät) kunnossapidosta.
  • Osakas vastaa huoneiston sisäosien kunnossapidosta lukuun ottamatta taloyhtiön vastuulle kuuluvia rakenteita, eristeitä ja perusjärjestelmiä.

Vastuunjaosta voidaan päättää taloyhtiössä myös toisin. Jos näin halutaan tehdä, laista poikkeava vastuunjako on kirjattava yhtiöjärjestykseen. Oman taloyhtiön käytäntö kannattaa tarkistaa yhtiöjärjestyksestä tai isännöitsijältä. Yleensä erillistä määräystä ei ole, jolloin noudatetaan lakia ja Taloyhtiön vastuunjakotaulukkoa.

Lähde: Suomen Kiinteistölehti

Tilaa uutiskirjeemme!

Bralevan uutiskirje ilmestyy kerran kuukaudessa. Kirje sisältää asumisen hyötytietoa taloyhtiön osakkaille ja asukkaille. Uutiskirjeen tilauksen voit peruuttaa milloin tahansa uutiskirjeestä löytyvän linkin kautta. *) =pakollinen tieto