Viimeisimmät uutiset

Tuholaiset jyrsivät entisestään taloyhtiöiden kukkaroa

Kelit viilenevät ja ruoka vähenee lähimetsistä, joten pihalle pudonneet omenat ja muut hedelmät käyvät ylitsepääsemättömiksi monelle metsäneläimelle. Rakennusten tuoma suoja houkuttelee pyrkimään myös sisätiloihin, joka voi aiheuttaa ikäviäkin rakennevaurioita ja huomattavia tuholaistorjunnan kuluja. Ilmojen viilentyessä ja vesisateiden alkaessa myös moni taloyhtiön asukas päättää suunnata kohti etelää. Paluumatkalle saattaa hypätä mukaan pari pientä ystävää, jotka valtaavat myöhemmin koko huoneiston.

Jokainen voi toiminnallaan pienentää riskiä tuhoeläinten vierailulle, mm. poimimalla maahan pudonneet omenat, keräämällä kypsyneet marjat pensaista, verkottamalla rakenteissa olevia aukkoja ja tarkistamalla huolellisesti hotellihuoneen ennen sinne majoittumista.

– Taloyhtiö ei kuitenkaan voi vain luottaa asukkaittensa hyväntahtoisuuteen ja aktiivisuuteen, vaan joutuu taloudellisesti varautumaan myös näihin yllättäviin kuluihin.  Budjetoinnin kannalta yksi helpoimmista tavoista on vakuuttaa nämä kustannukset – niin torjunnasta tulleet kustannukset, kuin myös rakennevaurioiden korjaamisesta tulleet kustannukset, neuvoo asiakaspäällikkö ja TorjuntaPLUS-tuotteen tuotepäällikkö Eevi Roine Howden Finland Oy:sta.

Tuholaistorjunnasta aiheutuvat kustannukset voivat olla korkeita, eivätkä ne pääasiassa kuulu perinteisestä kiinteistövakuutuksesta korvattavien vahinkojen piiriin. Howden vakuutusmeklarina huomioi taloyhtiön riskin myös tuholaistorjuntojen ja tuhoeläinten aiheuttamien rakennevaurioiden osalta ja tarjoaa asiakkailleen mahdollisuuden vakuuttaa myös nämä kustannukset.

– Kustannusten vakuuttamisesta on ennen kaikkea hyötyä taloyhtiölle ja helpottaa se hivenen myös isännöitsijän työtä, sillä vahingon tapahduttua taloyhtiön apuna on tuttu vakuutusmeklari, joka toimii taloyhtiön asiantuntijana ja edunvalvojana vakuutusasioissa. Kun korkeat tuholaistorjunnan kustannukset eivät pääse yllättämään taloyhtiötä ja vahingon hoitotyö on ammattimaisen meklarin hoidossa, voi tilanne näkyä taloyhtiössä kustannusten laskuna. Tämän uskomme vahvasti lisäävän taloyhtiön osakkaiden tyytyväisyyttä, erityisesti näinä taloudellisesti haastavina aikoina. Tuholaistorjuntojen vakuuttaminen laskee myös yksittäisen asukkaan kynnystä ilmoittaa huoneistossa havaitsemistaan tuhoeläimistä ennen kuin tilanne leviää koko taloyhtiön ongelmaksi, sillä torjuntakustannukset eivät tule yksittäiselle asukkaalle maksettavaksi. Tämä taas osaltaan pienentää taloyhtiön imagoriskiä, sillä mainehaittaa ei pääse niin helposti syntymään, Roine jatkaa.

Ota pienissäkin tuhoeläinongelmissa yhteyttä ammattilaiseen

On todennäköistä, että suurin osa kuluttajille suunnatuista hyönteismyrkyistä tulee poistumaan kauppojen hyllyiltä vuoteen 2026 mennessä. Tämä tarkoittaa sitä, että jo pienimmässäkin tuhoeläinongelmassa on jatkossa käännyttävä ammattilaisen puoleen, mikäli haluaa kutsumattomista vieraista eroon – tämä taas tietää rahanmenoa, joka useassa tapauksessa pienentää taloyhtiön pankkitilin saldoa.

EU aloitti jo vuonna 2019 järjestelmällisen mehiläisten ja muiden pölyttäjien suojelemisen, jonka seurauksena lähes kaikki jyrsijämyrkyt otettiin pois kuluttajamarkkinoilta. Pölyttäjien suojelemista pyritään tehostamaan entisestään ja Tukesin uudet rajoitukset hyönteismyrkkyjä kohtaan astuivat voimaan vuoden 2022 alussa. Tutkimuksissa on myös todettu myrkkyjen siirtyvän jyrsijöistä huono-onnisiin kotieläimiin, jotka pahaa aavistamatta pyydystävät myrkkyä syöneen jyrsijän. Myrkytystapauksia onkin jo Suomessa todettu vuosien varrella useita, joten tältäkin kantilta katsottuna jyrsijätorjunta on perusteltua siirtää ammattilaisten käsiin ja suosia nykyaikaisia myrkyttömiä älyansoja.

Lähde: Howden Finland