Viimeisimmät uutiset

Turvallisuudesta taloyhtiössä tulisi huolehtia

Viime aikojen tapahtumat, pidentynyt pandemia ja sota Ukrainassa ovat nostaneet turvallisuuden keskiöön myös taloyhtiöiden yhtiökokouksissa ja asukkaiden keskuudessa. Väestösuojan kunto ja pelastussuunnitelman ajantasaisuus sekä niihin liittyvät vastuut ovat olleet paljon kysytty aihe myös Kiinteistöliitto Uusimaan puhelinneuvonnassa. Asumisen turvallisuuteen kuuluu myös monia muita normaaliin elämiseen liittyviä tilanteita.

Nämä neljä asiaa tulisi ottaa huomioon taloyhtiön turvallisuudessa.

1. Tarkista pelastussuunnitelman ajantasaisuus ja toteuta tarvittavat korjaukset

Pelastussuunnitelma on taloyhtiötä, ei viranomaisia varten. Sen sisältö tulee käydä hallituksessa läpi, korjata ja täydentää puutteet. Keskeiset kohdat suunnitelmasta tulee myös tiedottaa talon asukkaille ja suunnitelma kokonaisuudessaan olla kaikkien luettavissa joko sähköisenä tai paperisena.

2. Varmista, että mahdollinen väestönsuoja sekä välineet ovat kunnossa

Väestönsuojan voi antaa myös ulkopuoliselle ammattilaiselle tarkastettavaksi, kun taas laki edellyttää suojan tiiveyskoetta tehtäväksi määrävuosin. Ellei hallituksen tiedossa ole näiden tarkistusten ajankohtia, on hyvä sopia toimenpiteistä välittömästi.

3. Lisää tiedotusta taloyhtiön turvallisuusasioista

Jos yhtiökokous on vielä pitämättä, turvallisuusasioista tiedottamisen voi sisällyttää kokouksen muihin asioihin ja tämän jälkeen yhtiökokouspäätöksistä kertovaan tiedotteeseen. Hyväksi koettu on myös asukkaiden erillinen turvallisuusilta tai turvallisuuskävely.

4. Suosi turvallisuushenkilöstön valintaa ja koulutusta

Vaikka pelastuslaki ei nykyään velvoita valitsemaan turvallisuushenkilöstöä, tulisi jokaisessa valveutuneessa taloyhtiössä olla asiaan tarkemmin perehtynyt henkilöstö. Päävastuu turvallisuudesta on hallituksella, mutta nimetty henkilöstö on koulutettuna hyvin ajan tasalla jo tehtävän luomasta velvollisuudesta johtuen. Turvallisuushenkilöstön tehtäviin on hyvä sisällyttää myös kaikesta turvallisuudesta tiedottaminen.

Taloyhtiön turvallisuusasiat tulee valmistella huolellisesti ja ajan kanssa. Nyt on hyvä hetki tarttua näihin asioihin, muistuttaa Kiinteistöliitto Uusimaa

Lähde: Kiinteistöliitto Uusimaa