Viimeisimmät uutiset

Uusi pelastuslaki – nuohous tilattava itse

Pelastuslain muutos on siirtänyt vastuun nuohouksesta pelastuslaitoksilta kiinteistön omistajille. Muutos tuo kiinteistölle ja osakkaalle myös vapauden valita, ketä nuohoajaa käyttävät. Samalla taloyhtiöille tulee entistä tärkeämmäksi huolehtia, että nuohousvelvoitetta noudatetaan.

Tämän vuoden alussa voimaan tullut uusi pelastuslaki on tuonut muutoksia nuohoukseen. Vastuu nuohouksen tilaamisesta ja määräaikojen noudattamisesta siirtyivät pelastuslaitokselta kiinteistön omistajalle. Muuttuneen pelastuslain mukaan kiinteistönomistajalla on myös vapaus valita, ketä nuohoajaa haluaa käyttää.

Aikaisemmin pelastuslaitoksilla on ollut velvoite huolehtia nuohouspalveluiden järjestämisestä. Piirinuohoojat ovat ottaneet automaattisesti yhteyttä asiakkaisiin ja huolehtineet, että nuohous tehdään määräajoin. Nyt tämä velvoite pelastuslaitoksilta on poistunut.

Nuohouksen määrävälit ja nuohousvelvoite kiinteistöillä pysyvät ennallaan. Vakituisessa asuinkäytössä olevan rakennuksen tulisijat ja hormit on nuohottava vähintään vuoden välein ja vapaa-ajan asunnoissa vähintään kolmen vuoden välein. Myös nuohoustyön sisältö pysyy ennallaan.

Nuohousvelvoite taloyhtiössä kunnossapitovastuun mukaan

Taloyhtiössä hallitus/isännöitsijä huolehtivat taloyhtiön kunnossapitovastuulle kuuluvien hormien ja tulisijojen säännöllisen nuohouksen järjestämisestä.

Jos huoneiston tulisija ja hormi ovat osakkaan muutostyönä asennuttamia tai rakennusvaiheessa erikseen tilattuja, on kunnossapitovastuukin tavallisesti osakkaalla. Osakkaan on tällöin oma-aloitteisesti huolehdittava nuohouksen tilaamisesta vuoden määrävälejä noudattaen. Kunnossapitovastuusta voi olla merkintä myös yhtiöjärjestyksessä.

Uusien säädösten myötä taloyhtiössä tulee entistä tärkeämmäksi huolehtia ja pitää kirjaa, että kaikissa huoneistoissa myös osakkaan asentamien tulisijojen nuohous hoidetaan kerran vuodessa. Kyse on koko taloyhtiön ja kaikkien huoneistojen ja asukkaiden paloturvallisuuden kannalta merkittävästä asiasta. Jos osakas ei kehotuksista huolimatta huolehdi velvollisuudestaan, voi taloyhtiö teetättää sen hänen puolestaan osakkaan kustannuksella.

Nuohoojan valinta ja nuohous

Jokainen voi valita nuohoojan itse, ja nuohoojat hinnoittelevat vapaasti oman työnsä. Nuohoojalla tulee olla nuohoojan ammattitutkinto tai talotekniikan ammattitutkinto, jossa on suoritettu nuohouksen osaamisala.

Suoritetusta nuohoustyöstä nuohoojan tulee antaa asiakkaalle todistus, josta tulee selvitä rakennuksen osoite, nuohoustyön suorittaja, nuohouksen ajankohta, tehdyt toimenpiteet, havaitut viat ja puutteet.

Nuohoojalla on velvollisuus kirjallisesti ilmoittaa pelastuslaitokselle havaitsemistaan vakavista turvallisuuspuutteista: tulisijan tai savuhormin puutteet, puuttuvat tai liian heikkokuntoiset tikkaat, kattokulkutien osat tai katon turvavarusteet.

Tilaa uutiskirjeemme!

Bralevan uutiskirje ilmestyy kerran kuukaudessa. Kirje sisältää asumisen hyötytietoa taloyhtiön osakkaille ja asukkaille. Uutiskirjeen tilauksen voit peruuttaa milloin tahansa uutiskirjeestä löytyvän linkin kautta. *) =pakollinen tieto