Viimeisimmät uutiset

Vain kolmannes taloyhtiöistä kerää varoja etukäteen tulevia korjauksia varten

Kiinteistöliiton talous- ja rahoituskyselyn vastausten perusteella taloyhtiöissä ymmärretään ennakkovarautumisen tärkeys, mutta varoja kerätään huomattavasti harvemmassa yhtiössä. Huhtikuussa toteutettuun kyselyyn vastasi yli 3700 taloyhtiöitä, joista kolmannes kerää etukäteen varoja tulevia korjaushankkeita varten. Kyselyn vastaajista yli 60 prosenttia oli sitä mieltä, että taloyhtiön tulisi kerätä varoja etukäteen tulevia hankkeita varten. Varautumisesta on keskusteltu lähes 70 prosentissa taloyhtiöistä.

Kiinteistöliiton talous- ja veroasiantuntija Juho Järvinen muistuttaa, että etukäteen kerätyt varat auttavat yhtiötä myös toteuttamaan hankkeita tilanteissa, joissa pankki vaatii yhtiöltä omarahoitusosuutta lähteäkseen rahoittamaan hanketta.

– Keräämällä osan hankkeen rahoituksesta etukäteen yhtiö pystyy jakamaan osakkaille kohdistuvaa maksurasitusta useammalle vuodelle. Tällöin vastiketasot pysyvät matalampina ja maksuvaikeuksia voidaan ennaltaehkäistä, Järvinen sanoo.

Uudiskohteiden suuret velkamäärät lyhenevät nopeasti

Uudiskohteiden velkamäärät vähenevät kyselyn perusteella nopeasti rakennusvaiheen jälkeen. Kyselyyn vastanneista rakennusvuosien 2010-2014 taloyhtiöistä hieman alle puolella oli velkaa jäljellä alle 100 000 euroa tai ei lainkaan. Vuosina 2015-2019 rakennetuillakin vastaava osuus oli jo 17 prosenttia.

Edelliseen, vuonna 2019 toteutettuun kyselyyn verrattuna taloyhtiöiden velkamäärät ovat kasvaneet myös 1970- ja 1980-luvulla rakennetuissa yhtiöissä, joissa peruskorjaukset ovat tulleet ajankohtaisiksi. Suurin velkakanta löytyy uudiskohteista, mutta kyselyn perusteella tämä ei ole näkynyt toistaiseksi osakkaiden kasvaneina maksuvaikeuksina.

Taloyhtiöissä, jotka ovat valmistuneet vuoden 2010 jälkeen, osakkaiden maksuvaikeuksien lisääntymisestä kertoi noin kolme prosenttia vastaajista. Vanhempien, ennen vuotta 1980 valmistuneiden yhtiöiden osalta maksuvaikeudet olivat lisääntyneet noin seitsemässä prosentissa taloyhtiöistä.

Pienet yhtiöt kohtaavat haasteita rahoituksessa

Pienten yhtiöiden lainansaantihaasteet korostuivat Kiinteistöliiton tekemän talous- ja rahoituskyselyn vastauksissa. Varsinkin viiden huoneiston ja sitä pienempien yhtiöiden osalta rahoitusta ei usein ole saatavissa pankeilta yhtiölle, vaan korjausten rahoitus tulee järjestää osakkaiden henkilökohtaisten lainojen kautta.

Kyselyssä enintään 10 huoneiston yhtiöistä 14,5 prosenttia kertoi kokeneensa ongelmia lainansaannissa, kun yli 10 huoneiston yhtiöistä lainansaantiin liittyviä ongelmia oli kokenut 3,4 prosenttia lainaa hakeneista yhtiöistä. Alueelliset erot ovat paikoin myös merkittäviä. Lisäksi vuokranantajien suuri osuus taloyhtiön osakasrakenteessa aiheutti vastausten perusteella haasteita lainan saannissa.

– Kyselymme vastaukset vahvistivat aiempia näkemyksiä taloyhtiöiden lainansaantihaasteista. Haasteita kohtaavat varsinkin pienet yhtiöt, syrjäisempien seutujen yhtiöt sekä yhtiöt, joissa vuokranantajien osuus on yli 30 prosenttia, sanoo Järvinen.

Tutustu Kiinteistöliiton talous- ja rahoituskysely 2021 tuloksiin

Tilaa uutiskirjeemme!

Bralevan uutiskirje ilmestyy kerran kuukaudessa. Kirje sisältää asumisen hyötytietoa taloyhtiön osakkaille ja asukkaille. Uutiskirjeen tilauksen voit peruuttaa milloin tahansa uutiskirjeestä löytyvän linkin kautta.

*) =pakollinen tieto

 

Lähde: Kiinteistöliitto