Viimeisimmät uutiset

Vastuunjako kunnossapidosta

Taloyhtiössä kunnossapitovastuu jakautuu taloyhtiön ja osakkaan kesken. Osakas vastaa huoneistonsa sisäosien huolellisesta hoidosta ja kunnossapidosta. Taloyhtiö vastaa rakenteista ja perusjärjestelmistä.

Vastuunjako taloyhtiön kunnossapidosta määritellään asunto-osakeyhtiölaissa. Lain mukaan taloyhtiö vastaa rakennuksen ja osakehuoneiston rakenteista, eristeistä ja perusjärjestelmistä, joita ovat lämmitys-, sähkö-, tiedonsiirto-, kaasu-, vesi-, viemäri- ja ilmanvaihtojärjestelmät sekä järjestelmiin kiinteästi kuuluvista laitteista.

Osakas vastaa huoneiston sisäosien kunnossapidosta ja korjaamisesta niiltä osin kuin ne eivät kuulu taloyhtiön vastuulle. Myös laitteet, jotka eivät ole välttämättömiä yhtiön perusjärjestelmien toimivuudelle, ovat osakkaan vastuulla.

Vastuunjakotaulukko avuksi lain tulkintaan

Lain määritelmä vastuunjaosta on varsin suppea. Kiinteistöliitto on laatinut Vastuunjakotaulukon, jossa on yksityiskohtaisemmat tulkinnat lain sisällöstä. Vaikka vastuunjakotaulukko on lähtökohtaisesti suositus, on se vakiintunut taloyhtiöissä yleisesti noudatetuksi lakia vastaavaksi vastuunjaoksi. Vastuunjaon kiistat ratkaistaan viime kädessä tuomioistuimessa lain ja kentällä vakiintuneesti noudatetun vastuunjaon tulkintojen perusteella.

Osakkaan kunnossapitovastuulle kuuluvat mm.

  • lattiakaivojen puhdistus
  • ilmanvaihto- ja korvausilmaventtiilien puhtaanapito
  • ikkunoiden sisäpuitteen tiivisteet
  • ovien lukkojen ja saranoiden rasvaus
  • paristokäyttöiset palovaroittimet
  • pesukoneiden poistoletkut
  • liesituulettimen rasvasuodattimen puhdistaminen
  • märkätilojen silikonisaumat ja pinnoitteet, joita on hyvä tarkkailla säännöllisesti.

Muista myös ilmoitusvelvollisuus! Tarkkaile taloyhtiön kunnossapitovastuulle kuuluvien rakenteiden kuntoa ja ilmoita havaitsemistasi puutteista ja vioista viipymättä huollolle.

Muutoksia vastuunjakoon  – uudet suositukset

Taloyhtiön kunnossapitovastuiden tulkintoihin on tullut muutoksia. Keskeisimmät muutokset koskevat ilmanvaihdon suodattimien vaihtoa ja pesualtaiden hajulukkojen puhdistusta. Näiden osalta vastuuta suositellaan siirrettäväksi yhtiölle.
Kunnossapitovastuun laajentaminen on perusteltua. Hajulukot ja ilmanvaihdon suodattimet ovat kiinteä osa jo muutoinkin taloyhtiön vastuulle kuuluvaa perusjärjestelmää, ja taloyhtiö on kiinteistönomistajana velvollinen huolehtimaan siitä, että rakennus on paitsi turvallinen myös terveellinen. Myös laajamittaisten vahinkojen, kuten vesivahinkojen, riskiä kannattaa välttää.

Kunnossapitovastuun muutoksista huolimatta osakkaalla säilyy edelleen puhtaanapito siltä osin kuin se on mahdollista ilman työkaluja. Lattiakaivot puhdistetaan säännöllisesti ja hajulukkojen tukkeutumista tulee edelleen estää siten, ettei viemäreihin kaadeta mitään sinne kuulumatonta, kuten rasvaa ja ruuantähteitä. Jos lavuaari vetää huonosti, osakkaan kannattaa ensin yrittää puhdistaa hajulukko viemärinavausaineella. Jos se ei tuota tulosta, on aika kutsua huolto tukosta avaamaan. Ilmanvaihdon osalta venttiilien puhtaanapito ja imurointi ovat jatkossakin osa asukkaan toimia riittävän ilmanvaihdon takaamiseksi.

Taloyhtiö päättää ja tiedottaa muuttuneesta vastuunjaosta

Koska Kiinteistöliiton laatima vastuunjakotaulukko ja siihen tehdyt muutokset ovat lähtökohtaisesti suosituksia, kannattaa taloyhtiössä selvyyden vuoksi erikseen päättää yhtiökokouksessa, muutetaanko vastuunjakoa uuden suosituksen mukaiseksi. Samassa yhteydessä on hyvä hetki tiedottaa vastuunjaon perusperiaatteista ja muista mahdollisista taloyhtiökohtaisista yhtiöjärjestyksessä mainituista laista poikkeavista vastuunjaoista.

Sinua saattaa kiinnostaa myös

Ilmoitusvelvollisuus

Poikkeava kunnossapitovastuu

Vastuunjako – keittiö

Vastuunjako – kylpyhuone, sauna ja WC

Kiinteistöliiton laatiman vastuunjakotaulukon mukaiset suositukset Kostin vastuunjako-oppaassa yhdellä aukeamalla.

 Vastuunjako-opas

Tarkista aina myös taloyhtiösi yhtiöjärjestys. Lain mukaisesta vastuunjaosta voidaan poiketa yhtiöjärjestys-määräyksin. Yhtiöjärjestys löytyy taloyhtiösi Asukassivuilta.

Kirjaudu asukassivuille

Kiinnostuitko? Pyydä meiltä tarjous!