Viimeisimmät uutiset

Vinkit ympäristöystävällisempään taloyhtiöön

Kestävä kehitys on keskiössä, kun puhutaan nykyaikaisesta asumisesta. Ympäristötietoisuuden kasvaessa sekä lainsäädännön vaatimusten tiukentuessa taloyhtiöiden on tärkeää ottaa huomioon ympäristöystävällisyys toiminnassaan.

Alla on lueteltuna toimenpiteitä, jotka eivät ainoastaan suojaa ympäristöä, vaan voivat myös vähentää kustannuksia ja parantaa asukkaiden elämänlaatua.

Toimenpiteitä ympäristöystävällisyyden edistämiseksi

1. Energiatehokkuuden parantaminen:

  • Energiatehokkaan valaistusjärjestelmän, kuten LED-valojen asentaminen.
   • Energiatehokkaan valaistusjärjestelmän, kuten LED-valojen, asentaminen taloyhtiöön vähentää energiakustannuksia, alentaa ylläpitokustannuksia pidemmän käyttöiän ansiosta, pienentää hiilijalanjälkeä ja parantaa valaistusmukavuutta.
  • Lämmitysjärjestelmän päivittäminen energiatehokkaampaan malliin, esimerkiksi maalämpöön tai ilmalämpöpumppuihin.
   • Lämmitysjärjestelmän päivittäminen energiatehokkaaseen malliin, kuten maalämpöön tai ilmalämpöpumppuihin vähentää hiilidioksidipäästöjä, parantaa energiatehokkuutta, alentaa ylläpitokustannuksia ja voi nostaa kiinteistön arvoa, samalla vähentäen riippuvuutta fossiilisista polttoaineista.

2. Vedenkulutuksen vähentäminen:

  • Vettä säästävien hanojen ja suihkupäiden asentaminen.
   • Vettä säästävien hanojen ja suihkupäiden asentamisen etuihin kuuluvat säästöt vedenkulutuskustannuksissa, alhaisemmat energiakustannukset, alhaisemmat ylläpitokustannukset, parempi vedenkäytön hallinta, ympäristöystävällisyys ja asukkaiden tyytyväisyyden lisääntyminen.
  • Asukkaiden tiedottaminen vettä säästävän vedenkäytön merkityksestä.
   • Tämä edistää taloyhtiön vedenkulutuksen vähenemistä, alentaa ylläpitokustannuksia ja luo yhteisöllisyyttä. Lisäksi se tukee ympäristöystävällisempää vesihuoltoa ja asukkaiden omia taloudellisia säästöjä veden- ja energiankulutuksessa.

3. Jätteen vähentäminen ja kierrätys:

  • Kierrätysmahdollisuuksien parantaminen tarjoamalla selkeitä ohjeita ja riittävästi kierrätyspisteitä.
   • Kierrätysmahdollisuuksien parantaminen vähentää jätemäärää, alentaa jätekustannuksia ja edistää ympäristötietoisuutta.

4. Vihreämmät yhteiset tilat:

  • Yhteisöpuutarhojen luominen.
   • Yhteisöpuutarhojen luomisella edistetään taloyhtiön viihtyisyyttä, yhteisöllisyyttä ja paikallista ruokatuotantoa samalla tukien ekologista monimuotoisuutta ja luoden harrastusmahdollisuuksia.
  • Ympäristöystävällisten materiaalien ja kasvien käyttäminen piha-alueiden suunnittelussa.
   • Ympäristöystävällisten materiaalien ja kasvien käytön etuina ovat muun muassa vähentyneet ylläpitokustannukset, luonnon monimuotoisuuden tukeminen, veden säästö ja asukkaiden viihtyvyyden parantuminen.

5. Kestävän liikkumisen edistäminen:

  • Turvallisten pyöräparkkien rakentaminen ja pyöräilyyn kannustaminen.
   • Etuihin kuuluvat muun muassa liikenneongelmien väheneminen, ympäristöystävällisyys, terveyshyödyt, parkkipaikkapaineen väheneminen ja kiinteistön arvon nousu.

Yhteenveto

Taloyhtiön hallituksen aktiivinen rooli kestävän kehityksen ja ympäristöystävällisten ratkaisujen edistämisessä on elintärkeä. Nämä toimenpiteet eivät ainoastaan paranna asukkaiden ja ympäristön hyvinvointia, vaan myös varmistavat taloyhtiön pitkän aikavälin arvon säilymisen. Kestävän kehityksen edistäminen taloyhtiössä on askel kohti vihreämpää tulevaisuutta.

Tarjouspyyntö

 • Pudota tiedostot tähän tai
  Max. tiedoston koko: 1 GB.
  • Löydät tietoa Bralevan henkilötietojen käsittelystä tietosuojaselosteistamme.