Viimeisimmät uutiset

Yhtiökokouksissa syytä noudattaa edelleen koronavarovaisuutta

Koronatilanteen vuoksi voimaan astunut poikkeuslaki mahdollistaa kevään yhtiökokouksen pitämisen syyskuun loppuun mennessä, ja moni taloyhtiö onkin lykännyt yhtiökokoustaan keväästä syksyyn. Tulevina viikkoina odotettavissa on varsinainen yhtiökokousten suma. Kiinteistöliitto haluaa muistuttaa yhtiökokousta järjestäviä taloyhtiöitä edelleen huomioimaan koronavirukseen liittyvät varotoimet kokousjärjestelyissään.

Vaikka kokousten osallistujamäärää ei tällä hetkellä ole rajoitettu, kokouksen pitopaikaksi on syytä valita niin iso tila, että osallistujien on mahdollista pysytellä turvaetäisyyksien päässä toisistaan. Paikalle on hyvä hankkia käsidesiä, ja hengityssuojaimen käyttöä on syytä harkita viranomaisten ohjeistuksen mukaisesti. Lisäksi kutsussa on hyvä muistuttaa, että kokoukseen ei saa tulla sairaana. 

– Taloyhtiöiden kannattaa edelleen mahdollistaa myös etäosallistuminen yhtiökokoukseen. Tällä tavalla pienennetään tartuntariskiä ja lisäksi saadaan mahdollisimman laaja joukko osakkaita mukaan päätöksentekoon, suosittelee Kiinteistöliiton apulaispäälakimies Kristel Pynnönen

Etäosallistumismahdollisuus on vaikuttanut myönteisesti yhtiökokousten osallistujamääriin, ja tämä puolestaan vähentää kokouksista seuraavia valituksia. 

– Etäosallistumisella on useita hyviä vaikutuksia, ja toivommekin, että se jää taloyhtiöihin pysyväksi käytännöksi myös koronan jälkeen, Pynnönen sanoo. 

Kiinteistöliitto on yhdessä Isännöintiliiton kanssa julkaissut taloyhtiöille ohjeita yhtiökokouksen järjestämiseen ja muuhun päätöksentekoon koronaepidemian aikana.

Isännöintiliitto suosittelee kokouksiin etäyhteyksien käyttöä

Isännöintiliitto kannustaa pitämään yhtiökokoukset etäyhteyksien avulla. Etäkokous ei tarkoita vain tietokonetta ja teknisiä välineitä. Samaan kokoukseen voi osallistua eri keinoin, kuten postitse, sähköpostitse, puhelimitse ja kokoussovelluksilla. Myös valtakirjoja kannattaa hyödyntää.

Sopivimmasta etäyhteydestä päättää taloyhtiön hallitus

Taloyhtiön hallitus päättää, millaisella etäyhteydellä yhtiökokoukseen voi osallistua. Hallituksen on pohdittava juuri kyseisen taloyhtiön kannalta, mitkä ovat parhaat käytettävissä olevat keinot osallistua kokoukseen niin, että osallistujien terveys ja yhdenvertaisuus voidaan taata.

Etäosallistumisen mahdollisuudesta ja toteutustavasta on aina mainittava yhtiökokouskutsussa sekä kerrottava riittävän selkeästi osakkaille ohjeet etäosallistumista varten. Kokouskutsusta on käytävä myös ilmi, mikäli etäosallistuminen rajoittaa osakkaan puhe- tai äänivaltaa.

Lähde: Kiinteistöliitto ja Isännöintiliitto